Naam:.............................................................                                        

Lidkaart?............................................(9 euro)

Bancontact/Cash

BA 1

Vak

Cursus

Prijs lid

 

Prijs niet-lid

 

Frans T&T1

 

 

Grammaire

8,6

 

10

Orthographe

4,7

 

5,5

 

Expression Écrite

1,8

 

2,1

Latijn T&T 1

 

leestraining Lectiunculae latinae

1,7

2

 

leesproceswijzer

0,4

0,5

LUPUS (LVPVS)

12,7

14,8

Latijnse taalkunde

Latijnse morfologie

2,3

2,7

Engelse Literatuur 1

Norton Anthology of English Literature (A,B,C)

36,6

 

38,2

 

Frans Taal en tekst 1

Vous Dites?! Répertoire (1 exempl)

13,8

 

14,4

 

Spaans Taal en Tekst 1

Portavoces thematische woordenschat Spaans

49,7

 

51,7

 

Spaans Taal en Tekst 1

Portavoces Basisuitspraak Spaans

12,7

 

13,2

 

Geschiedenis van de Griekse literatuur

6

7

lectuurpakket

8,9

10,3

Duits Taal en tekst

Text und Interpretation. Einführung in die kritische Lektüre literarischer Texte

1,6

1,9

 

BA 2

Vak

Cursus

Prijs lid

 

niet-lid

 

Engelse Literatuur 2

Norton Anthology of English Literature (D,E,F)

37,7

 

39,2

 

Engels Taal en Tekst 2

Practical English Usage

42,5

 

44,1

 

Engels Taal en Tekst 2

Effective Writing In English

27,3

 

28,3

 

Spaanse Taalkunde 2

El Uso de las Formas Relativas

26,7

27,7

Spaanse Taalkunde 2

El Uso De Ser y Estar

20,5

21,3

Spaanse Taalkunde 2

El Uso de los Tiempos del Pasado

32

33,3

Spaanse Taalkunde 2

El Uso de los Modos Verbales

38,3

40,3

Academisch Nederlands

Academisch Schrijven

16,9

 

17,5

 

Franse taalkunde 2

Exercises d'Ortophonie Française, Précis d'Orthoépie

10,8

 

11,2

 

Nederlandse Letterkunde 2

Naoorlogse literatuur

4,7


5,5

Rachels Rokje

4,8


5,6

BA 3

Religie

Benedict

De Bijbel: Een gouden gids

24,3

25,3

Latijn: Literatuur 2

Papy

Interpretatie van klassieke auteurs

2,3

2,7

Latijnse Taalkunde 2 + 3

Partoens

Latijnse Taalkunde 2-3

2,2

2,5

Inleiding tot de Latijnse prosodie en metriek

2,5

2,9

Nederlandse Letterkunde III: proza

Bart Vervaeck

Louis Ferron, Turkenvespers

5

5,8

Nederlandse letterkunde III: proza

Bart Vervaeck

Willem Brakman, Ansichten uit Amerika

2,6

3

Engelse taalkunde III: grondige vraagstukken: synchroon - theoretisch

Kristin Davidse

Engelse taalkunde III: grondige vraagstukken: synchroon - theoretisch

2,6

3

Engelse Literatuur III

Norton Anthology of American Literature

41,9

43,5

Academisch Nederlands

Academisch Schrijven

16,9

17,5

Spaanse literatuur III

Spaans-Amerikaanse Literatuur Tekst en Context

9

10,5

SLO

Frans

Vakdidactiek Frans

22,5

26,5

Engels

Syllabus Vakdidactisch College Engels

4,3

5

Latijn + Grieks

Vakdidactisch

5,1

5,9

Master T&L

Neolatijn: taal en cultuur (F0VB0A)

Mastercursus Neolatijn: taal en cultuur

10,2

11,9

Hellenistische Literatuur

Syllabus 'Hellenistische literatuur'

4,1

4,8

Grieks Drama

Syllabus 'Grieks drama'

5,3

6,1

Computer Assistant Language Learning

Lex-E-Learn

13

13,5

 

Master Westerse Literatuur

English Literature: Reading Identities in the British Isles

2,6

3

Western Literature: Concepts & Questions

Western Literature: Concepts & Questions

10,7

12,5

Computer Assistant Language Learning

Lex-E-Learn

13

13,5

Master Culturele Studies

"Introduction to Latin American Cinema"

Reader

8,6

10

Leeslijst

De Borchgravinne van Vergi

ME

1,4

1,6

De reis van Sint-Brandaan

ME

2,3

2,6

Esopet

ME

2,6

3

Ferguut

ME

3,6

4,2

Floris ende Blancefloer

ME

1,8

2,1

Gloriant/
Buskenblazer

ME

1,1

1,3

Het leven van Lutgard

ME

4,8

5,6

Ik zag nog nooit zo roden mond

ME

2

2,3

Lanseloet van Denemerken

ME

0,8

0,9

Moriaen

ME

3

3,5

Reinaerts Historie

ME

6,9

8

Roman van Walewein

ME

18,9

22

Seghelijn van Jeruzalem

ME

3

3,5

Servaeslegende

ME

3

3,5

Spieghel Historiael        

ME

1,8

2,1

Theophilus        

ME

1,8

2,1

Van de blinckende steen

ME

1,8

2,5

Van den derden Eduwaert

ME

2,1

2,4

Vierde Martijn

ME

2,3

2,6

Visioenen

ME

3,3

3,8

‘k wil rijmen wat ik bouw

VROEGMOD

4,7

5,5

Referynen (‘t is al vrouwenwerk

VMOD

1,8

2,1

Autobiagrafie (Maria Peyt)

VMOD

3,6

4,2

Bloemlezing uit de gedichten (Focquenbroch)

VMOD

2,3

2,6

Bloemlezing uit Vondels lyriek

VMOD

1,8

2,1

Brabbelingh

VMOD

5,6

6,5

Brieven (van Effen)

VMOD

2,1

2,5

De gekroonde laars

VMOD

1,6

1,9

De seven bliscappen van Maria

VMOD

2,3

2,6

Den Bijencorf der H. Roomsche

VMOD

2,6

3

Den Hof en Boomgaerd der

VMOD

1,8

2,1

Duytse lier

VMOD

1,8

2,1

Emblemata (Cats)

VMOD

3,5

4,1

Emblemata Amatoria

VMOD

3,5

4,1

En ‘t is de liefde niet

VMOD

1,5

2

Gedichten (Huygens)

VMOD

2,3

2,6

Goede Vrydag

VMOD

1,2

1,4

Granida

VMOD

1,9

2,2

Gysbrecht van Aemstel

VMOD

1,8

2,1

Het wederzijdse huwelijksbedrog

VMOD

2,6

3

Liederen (Bredero)

VMOD

1,8

2,1

Liederen en gedichten (Hooft)

VMOD

2,6

3

Lucifer

VMOD

1,7

2

Lust tot poëzie (Vondel)

VMOD

1,8

2,1

Mariken van Nieumeghen

VMOD

1,9

2,2

Nederduytse poemata

VMOD

2,6

3

Schilder- Boeck

VMOD

3,5

4

Sinnepoppen

VMOD

4

4,7

Spaanschen Brabander

VMOD

3,2

3,7

Spel van 5 vroede en de

VMOD

2,4

2,8

Verhalen uit de Trou-ringh

VMOD

2,1

2,5

Vreugde en verdriet in kleine kringen

VMOD

2,1

2,5

Warenar

VMOD

1,7

2

Weet of rust. Proza van Coornhert

VMOD

2,1

2,5

Gedichten (Westerbaen)

VMOD

2,3

2,7