Naam:.............................................................                                        

Lidkaart?............................................(9 euro)

Bancontact/Cash

BA 1

Vak

Cursus

Prijs lid

 

Prijs niet-lid

 

Spaanse en Spaans-Amerikaanse literatuur I: hedendaagse periode

Syllabus ‘Spaanse en Spaans-Amerikaanse literatuur I’

9,5

11

Nederlandse letterkunde I: moderne literatuur

Syllabus ‘Nederlandse letterkunde I: moderne literatuur’

14,2

16,6

Engels Taal en Tekst I, deel 2a

Cursus

1,3

 1,5

 

Reader

2,7

3,2

Engels Taal en Tekst I, deel 2b

Cursus

3,7

4,3

Inleiding tot de wijsbegeerte

Reader

2,1

 

2,5

 

Duitse Literatuur II: naturalisme tot heden

Reader

4,1

 4,8

Inleiding tot de studie van de Europese literatuur en cultuur: na 1800

Literaire Verbeelding 2

34,4

35,7

 

BA 2

Vak

Cursus

Prijs lid

 

niet-lid

 

Spaanse en Spaans-Amerikaanse literatuur II: historisch overzicht

Syllabus ‘Spaanse en Spaans-Amerikaanse literatuur II: historisch overzicht’

3,3

 

3,9

 

Informatiekunde voor taal-en literatuurstudenten

Syllabus ‘Informatiekunde voor taal-en literatuurstudenten’

7

 

8,1

Duitse Literatuur II: naturalisme tot heden

Reader

4,1

 

4,8

Statistiek voor de humane wetenschappen

Syllabus ‘Statistiek voor de humane wetenschappen’

10,9

13,7

Franse literatuur II: klassieke periode

Les Lumières en toutes lettres

24,8

26,4

Griekse Literatuur IIa

Syllabus ‘Griekse Literatuur IIa: interpretatie van epische teksten’

4,2

4,9

Engelse Taalkunde II

An Introduction to English Grammar: Part 2 (course notes)

3,3

3,8

BA 3

Linguistique française III: grammaire historique du français

Michele Goyens

Syllabus ‘Linguistique française III’

5,8

6,7

Statistiek voor de humane wetenschappen

Dirk Speelman

Syllabus ‘Statistiek voor de humane wetenschappen’

10,9

13,7

Nederlandse taalkunde III: taalbeheersingsonderzoek

De macht van de taal

25,9

26,9

Schakelprogramma master bedrijfscommunicatie

Statistiek voor de humane wetenschappen

Syllabus ‘Statistiek voor de humane wetenschappen’

10,9

13,7

Leeslijst

De Borchgravinne van Vergi

ME

1,4

1,6

De reis van Sint-Brandaan

ME

2,3

2,6

Esopet

ME

2,6

3

Ferguut

ME

3,6

4,2

Floris ende Blancefloer

ME

1,8

2,1

Gloriant/
Buskenblazer

ME

1,1

1,3

Het leven van Lutgard

ME

4,8

5,6

Ik zag nog nooit zo roden mond

ME

2

2,3

Lanseloet van Denemerken

ME

0,8

0,9

Moriaen

ME

3

3,5

Reinaerts Historie

ME

6,9

8

Roman van Walewein

ME

18,9

22

Seghelijn van Jeruzalem

ME

3

3,5

Servaeslegende

ME

3

3,5

Spieghel Historiael        

ME

1,8

2,1

Theophilus        

ME

1,8

2,1

Van de blinckende steen

ME

1,8

2,5

Van den derden Eduwaert

ME

2,1

2,4

Vierde Martijn

ME

2,3

2,6

Visioenen

ME

3,3

3,8

‘k wil rijmen wat ik bouw

VROEGMOD

4,7

5,5

Referynen (‘t is al vrouwenwerk

VMOD

1,8

2,1

Autobiagrafie (Maria Peyt)

VMOD

3,6

4,2

Bloemlezing uit de gedichten (Focquenbroch)

VMOD

2,3

2,6

Bloemlezing uit Vondels lyriek

VMOD

1,8

2,1

Brabbelingh

VMOD

5,6

6,5

Brieven (van Effen)

VMOD

2,1

2,5

De gekroonde laars

VMOD

1,6

1,9

De seven bliscappen van Maria

VMOD

2,3

2,6

Den Bijencorf der H. Roomsche

VMOD

2,6

3

Den Hof en Boomgaerd der

VMOD

1,8

2,1

Duytse lier

VMOD

1,8

2,1

Emblemata (Cats)

VMOD

3,5

4,1

Emblemata Amatoria

VMOD

3,5

4,1

En ‘t is de liefde niet

VMOD

1,5

2

Gedichten (Huygens)

VMOD

2,3

2,6

Goede Vrydag

VMOD

1,2

1,4

Granida

VMOD

1,9

2,2

Gysbrecht van Aemstel

VMOD

1,8

2,1

Het wederzijdse huwelijksbedrog

VMOD

2,6

3

Liederen (Bredero)

VMOD

1,8

2,1

Liederen en gedichten (Hooft)

VMOD

2,6

3

Lucifer

VMOD

1,7

2

Lust tot poëzie (Vondel)

VMOD

1,8

2,1

Mariken van Nieumeghen

VMOD

1,9

2,2

Nederduytse poemata

VMOD

2,6

3

Schilder- Boeck

VMOD

3,5

4

Sinnepoppen

VMOD

4

4,7

Spaanschen Brabander

VMOD

3,2

3,7

Spel van 5 vroede en de

VMOD

2,4

2,8

Verhalen uit de Trou-ringh

VMOD

2,1

2,5

Vreugde en verdriet in kleine kringen

VMOD

2,1

2,5

Warenar

VMOD

1,7

2

Weet of rust. Proza van Coornhert

VMOD

2,1

2,5

Gedichten (Westerbaen)

VMOD

2,3

2,7