6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Α΄ τάξη

Β΄ τάξη

Γ΄ τάξη

ΠΕΜΠΤΗ       20/6

Νεοελλ. Γλώσσα και Γραμματεία       8:00

Γαλλικά                                                    9:30

Νεοελλ. Γλώσσα και Γραμματεία       8:00

Αρχαία Ελλ. Κείμ. από μετάφραση  12:00

Αρχαία Ελλ. Κείμ. από μετάφραση    10:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  21/6

Μαθηματικά                                           8:00

Γερμανικά                                               9:00

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα                  10:30

Νεοελλ. Γλώσσα και Γραμματεία         8:00

Γερμανικά                                               10:30

ΔΕΥΤΕΡΑ       24/6

Ιστορία                                                    8:00

Γερμανικά                                             11:00

Μαθηματικά                                          8:00

Βιολογία                                                11:00

Ιστορία                                                    10:00

ΤΡΙΤΗ            25/6

Βιολογία                                                  8:00

Φυσική                                                    9:00

Ιστορία                                                    8:00

Θρησκευτικά                                        11:00

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα                      8:00

ΤΕΤΑΡΤΗ       26/6

Αγγλικά                                                   8:00

                                                                                                                                                                                   Σέρρες  12-6-2019

                                                                                                                                                                                   Η  Διευθύντρια

                                                                                                                                                                                     Ούτσιου Στυλιανή