TUNNIPLAAN 2018/19 õ.-a.

3.september 2018 – 22.oktoober 2018

Esmaspäev

tund

1.klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

7.klass

8.klass

9.klass

1.

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Inglise keel

Matemaatika

Geograafia

Ühiskond

Eesti keel

2.

Arvuti

Matemaatika

Arvuti

Matemaatika

Matemaatika

Kodulugu

Matemaatika

Inglise keel

Eesti keel

3.

Matemaatika

Eesti keel

Matemaatika

Inglise keel

Eesti keel

Loodusõpetus

Loodusõpetus

Matemaatika

Keemia

4.

Eesti keel

Kehaline kasv

Kehaline kasv

Kehaline kasv

Eesti keel

Inglise keel

Vene keel

Keemia

Matemaatika

5.

Kunst

Inglise keel

Kunst

Loodusõpetus

Vene keel

Eesti keel

Füüsika

Ühiskond

6.

Arvuti

Inimeseõpetus

Arvuti

inimeseõpetus

Inimeseõpetus

Bioloogia

Eesti keel

Füüsika

Bioloogia

Inglise keel

Teisipäev

Tund

1.klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

7.klass

8.klass

9.klass

1.

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Matemaatika

Geograafia

Inglise keel

2.

Matemaatika

Matemaatika

Matemaatika

Matemaatika

Inglise keel

Matemaatika

Eesti keel

Keemia

Kunstiõpetus

3.

Kehaline kasv

Loodusõpetus

Kehaline

Loodusõpetus

Matemaatika

Ajalugu

Inglise keel

Eesti keel

Keemia

4.

Eesti keel

Kehaline kasv

Inglise keel

Kehaline kasv

Kunstiõpetus

Kunstiõpetus

Vene keel

Matemaatika

Geograafia

5.

Õpiabi

Loodusõpetus

Inglise keel

Arvuti

Arvuti

Geograafia

Vene keel

Matemaatika

6.

Mudilaskoor

Mudilaskoor

Mudilaskoor

Mudilaskoor

Kehaline kasv

Kehaline kasv

Kehaline kasv

Inimeseõpetus

Vene keel

7.

Eesti keel

Loodusõpetus

Arvuti

Kehaline kasv

Kehaline kasv

Kolmapäev

Tund

1.klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

7.klass

8.klass

9.klass

1.

Eesti keel

Matemaatika

Eesti keel

Matemaatika

Eesti keel

Eesti keel

Tööõpetus

Tööõpetus

Ajalugu

2.

Matemaatika

Eesti keel

Matemaatika

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Tööõpetus

Tööõpetus

Ajalugu

3.

Loodusõpetus

Eesti keel

Loodusõpetus

Tööõpetus

Tööõpetus

Tööõpetus

Ajalugu

Eesti keel

Matemaatika

4.

Kehaline kasv

Tööõpetus

Kehaline kasv

Tööõpetus

Tööõpetus

Tööõpetus

Vene keel

Eesti keel

Bioloogia

5.

Tööõpetus

Inimeseõpetus

Tööõpetus

Inimeseõpetus

Kodulugu

Matemaatika

Eesti keel

Ajalugu

Tööõpetus

6.

Mudilaskoor

Mudilaskoor

Mudilaskoor

Mudilaskoor

Matemaatika

Vene keel

Matemaatika

Ajalugu

Tööõpetus

7.

Loodusõpetus

Ajalugu

Arvuti

Eesti keel

Neljapäev

Tund

1.klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

7.klass

8.klass

9.klass

1.

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Ajalugu

Inglise keel

Muusika

Matemaatika

Bioloogia

2.

Matemaatika

Loodusõpetus

Matemaatika

Loodusõpetus

Muusika

Muusika

Inimeseõpetus

Inglise keel

Matemaatika

3.

Ringitund

Muusika

Inglise keel

Muusika

Matemaatika

Matemaatika

Kunstiõpetus

Bioloogia

Vene keel

4.

Muusika

Ringitund

Muusika

Ringitund

Inglise keel

Ajalugu

Matemaatika

Vene keel

Geograafia

5.

Tööõpetus

Ringitund

Matemaatika

Loodusõpetus

Matemaatika

Inglise keel

Kunstiõpetus

Ringitund

6.

Kehaline kasv

Kehaline kasv

Kehaline kasv

Ringitund

Muusika

7.

Ringitund

Ringitund

Kehaline kasv

Kehaline kasv

Reede

Tund

1.klass

2.klass

3.klass

4.klass

5. klass

6.klass

7.klass

8.klass

9.klass

1.

Muusika

Eesti keel

Muusika

Eesti keel

Matemaatika

Inglise keel

Eesti keel

Füüsika

Matemaatika

2.

Eesti keel

Matemaatika

Eesti keel

Matemaatika

Muusika

Muusika

Matemaatika

Inglise keel

Eesti keel

3.

Kunstiõpetus

Muusika

Kunstiõpetus

Muusika

Eesti keel

Eesti keel

Inglise keel

Matemaatika

Vene keel

4.

Tööõpetus

Kehaline kasv

tööõpetus

Kehaline kasv

Kehaline kasv

Vene keel

Loodusõpetus

Muusika

Inglise keel

5.

Matemaatika

Inglise keel

Eesti keel

Vene keel

Füüsika

6.

Ringitund

Eesti keel