eiklogo_brevpapir.jpg

Esbjerg Ishockey Klub

Den blå linje


Indholdsfortegnelse


Indledning

Dette dokument beskriver, de trænings- og kamp koncepter som der spilles ishockey efter i Esbjerg Ishockey Klub (fremover benævnt EIK).

Det er EIK’s opgave, at sikre et godt sportsligt og socialt miljø i klubben, hvor alle medlemmer trives og får gode tilbud på det niveau, som er tilpasset den enkelte.

Vi skal skabe en klub, hvor der lægges stor vægt på bredden, det skal dog ikke ske på bekostning af talentudviklingen. Vi skal sikre, at det ikke er klubbens begrænsninger, som skaber begrænsninger for den enkelte spiller.

Sportslige ansvar

Det er, i EIK, de Sportslig ansvarlige, som har det fulde sportslige ansvar for at den blå linje bliver formidlet og fuldt af alle trænere i klubben. I tvivlsspørgsmål er det de Sportslig ansvarlige som træffer den endelige afgørelse.

Den blå linje er udviklet og vil blive vedligeholdt af de Sportslig ansvarlige med godkendelse af EIK’s bestyrelse.

Det er de Sportslig ansvarlige, der beslutter, hvilke hold der tilmeldes til DIU’s officielle turneringer. Dette er gældende fra U7 til 1. division, herunder også 2. holdene.

Sportsudvalget

De Sportslig ansvarlige bliver udpeget af EIK’s bestyrelse og deltagerne for indeværende sæson kan ses på EIK’s hjemmeside - www.esbjergik.dk/sportslig-ansvarlige.html

Sæsonplanlægning

De Sportslig ansvarlige kræver en sæsonplanlægning fra de ansvarlige trænere på holdene: U15 + U17 + 1. div.

Sæsonplanlægning skal indeholde:

Målet med sæson planlægningen er at sikre, at alle spillere får fornuftige tilbud.

Sæson Planlægningen skal forelægges for og godkendes af de Sportslig ansvarlige.

Der vil i løbet af sæsonen blive holdt evaluering/opfølgningsmøder, for at sikre at alle spillere bliver tilgodeset i løbet af sæsonen.

Overordnede rammer for de enkelte hold i EIK:

EIK arbejder efter et bredde princip (U7, U9, U11), dog med hensyntagen til udvikling af talentet.

EIK vil på alle måder forsøge at sikre, at spillerne omkring holdene forbliver i klubben så længe som muligt. På U7, U9 og U11 er det desuden meget vigtigt at der tænkes på rekruttering af spiller til holdene for at skabe mængden.

Bredde princippet defineres således:

Alle skal have muligheden for at være med, dog under forudsætning/hensyntagen til den enkeltes ambition, niveau og talent. Det er den enkelte cheftræners ansvar, at dette bredde princip opretholdes i samråd med sportsudvalget.

Fra U13, U15, U17 og (U20) vil der i langt højere grad arbejdes hen imod elite, hvor det er de bedste, som får mulighederne for at udvikle sig som ishockeyspillere - men dog stadig skabe grundlag for en livslang interesse i ishockey, for dem, der godt kan lide at komme i klubben og bare ønsker at være med.

For alle spillere i EIK gælder følgende:

Bredde princippet må ikke underminere talentudviklingen, hvorfor det enkelte talent skal have muligheden for at udvikle sig i EIK. Disse spillere kan/skal tilbydes ekstra udfordringer i form af ekstra træning/kamp på et andet EIK hold. Det er den enkelte cheftræners ansvar, at disse talenter udvikles i samråd med sportsudvalget.

Basis for talentudvikling er, at den enkelte spiller opfylder 4 kriterier:

Retningslinjer for op- og nedrykning af spillere samt træning

Udgangspunktet er at spillerne følger sin aldersgruppe, men såfremt de implicerede trænere vurderer, at det gavner spillernes udvikling at deltage på højere holds træning samt kampe, vil dette blive effektueret.

Spillere som deltager på overliggende hold vil løbende blive evalueret, for at sikre de opfylder de 4 kriterier i afsnit:

Overordnede rammer for de enkelte hold i EIK

Klubben tillader ikke spillere under 15 år at deltage på seniorhold.

Spillere der deltager på højere holdtræning samt kampe skal deltage i egen årgangs slutspil om det jyske samt det danske mesterskab, uanset om spillere ikke har spillet på eget hold helt eller delvis igennem sæsonen.

Det er vigtigt, at alle træninger afvikles i henhold til EIK’s spilleruddannelse/DIU’s ATK.

Retningslinjer for afvikling af kampe:

Det er vigtigt, at vi i EIK har tilbud til alle vores spillere. Alle skal se det som en god oplevelse at være en del af EIK. Der kan og vil dog være forskel på det niveau, som bliver tilbud til den enkelt spiller.

U7

Alle spillere skal have mulighed for at deltage i alle de kampe, der afvikles på U7. Er der mange spillere kan det være hensigtsmæssigt at tilmelde 2 hold i U7 turneringen.

Spillere, som vurderes klart til det kan, hvis der mangler spillere på U9, deltage her.

Alle spillere skal have lige meget spilletid, der må ikke toppes.

Der spilles for at udvikle spillerne og skabe bredde.

U9

Alle spillere skal have mulighed for at deltage i alle de kampe, der afvikles på U9. Er der mange spillere kan det være hensigtsmæssigt at tilmelde 2 hold i U9 turneringen.

Spillere, som vurderes klart til det kan, hvis der mangler spillere på U11, deltage her.

Alle spillere skal have lige meget spilletid, der må ikke toppes.

Der spilles for at udvikle spillerne og skabe bredde.

U11

Der skal på U11 være både en U11.1 og et U11.2 hold, hvis der er tilstrækkelig med spillere til dette.

På U11.1 skal der altid stilles med minimum 15 ude spillere og 2 målmænd. Det skal tilstræbes, at så mange spillere som muligt får prøvet at spillet U11.1

U11.2 vil blive suppleret op af spillere fra U11.1, som kan have fordel af at spille U11.2 samt af spillere fra U9, som vurderes klar til at spille på U11.2.

Alle spillere skal have lige meget spilletid, der må ikke toppes.

DIU’s regler om armbind skal overholdes.

Der spilles for at udvikle spillerne og skabe bredde.

U13

Der skal på U13 være både et U13.1 og et U13.2 hold, hvis der er tilstrækkelig med spillere til dette.

På U13.1 skal der altid stilles med minimum 15 ude spillere og 2 målmænd. Det skal tilstræbes at så mange spillere, som muligt, får prøvet at spille U13.1 i løbet af sæsonen, der vil dog være spillere, som ikke er egnet hertil. Disse spillere skal altid have tilbud om at spille på U13.2. Det er her trænerens ansvar at vurdere de enkelte spilleres niveau/egnethed til at deltage på 13.1.

U13.2 vil blive suppleret op af spillere fra U13.1, som kan have fordel af at spille U13.2 samt af spillere fra U11, som vurderes klar til at spille på U13.2.

Der må i udviklings kampene på U13.1 ikke toppes, udover det som DIU’s regler foreskriver, og det skal tilstræbes, at spillerne får nogenlunde lige meget spilletid.

I point kampene og til JM og DM må der toppes i henhold til DIU’s regler, og der må - efter trænerens vurdering - benyttes yngre spillere.

På U13 spilles der for at opnå den bedste kvalificering til JM og DM, der skal dog stadig være fokus på at udvikle alle spillerne.

U15

Der skal på U15 være både et U15.1 og et U15.2 hold, hvis der er tilstrækkelig med spillere til dette.

På U15.1 skal der altid stilles med 15 ude spillere og 2 målmænd. Der spilles altid med stærkest mulige hold. De spillere, som ikke spiller U15.1 skal altid have tilbud om at spille på U15.2.

U15.2 vil blive suppleret op af spillere fra U15.1, som kan have fordel af at spille U15.2 samt af spillere fra U13, som vurderes klar til at spille på U15.2.

DIU’s regler for afvikling af kampene skal overholdes.

Der må i kampene toppes i henhold til DIU’s regler.

Der spilles for at vinde, der skal dog stadigt være fokus på at udvikle holdet.

U17

Der skal på U17 være både en U17.1 og et U17.2 hold, hvis der er tilstrækkelig med spillere til dette.

På U17.1 skal det tilstræbes at stille med 15 ude spillere og 2 målmænd. Der spilles altid med stærkest mulige hold. De spillere, som ikke spiller U17.1 skal altid have tilbud om at spille på U17.2.

U17.2 vil blive suppeleret op af spillere fra U17.1, som kan have fordel af at spille U17.2 samt af spillere fra U15, som vurderes klar til at spille på U17.2.

DIU’s regler for afvikling af kampene skal overholdes.

Der må i kampene toppes i henhold til DIU’s regler.

Der spilles for at vinde.


Generelt

EIK acceptere, at der i samarbejde med andre klubber arrangeres fælles hold til enkelte turneringer, hvor EIK stiller med en del af et hold. Dette skal ske i fælles forståelse med EIK’s Sportslig ansvarlige, som skal være orienteret i god tid. Udtagelse af spillere til sådanne arrangementer skal ske af den ansvarlige træner i samarbejde med de Sportslige ansvarlige.

Trænerne skal i forbindelse med afvikling af kampe være velforberedte og agere seriøst og professionelt i omgangen med holdet.

Der må maksimalt være 2 trænere og 2 holdledere i boksen under afvikling af kampene.