ОСВІТНЯ ПРОГРАМА НА 2018/2019 н.р.

 

Енергодарської багатопрофільної гімназії «Гармонія»

Енергодарської міської ради  Запорізької області

 

Енергодарська багатопрофільна гімназія «Гармонія» Енергодарської міської ради Запорізької області (далі – ЕБГ «Гармонія») здійснює планування діяльності на підставі законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції Нової української школи (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України     від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»;  Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (у 1 класах),  Державного стандарту загальної початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 (у 2-4-х класах), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,  Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року  №87,  Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), власного Статуту.

У період переходу шкіл на здійснення освітньої діяльності за новим Державним стандартом у  закладі освіти складено (на основі типових освітніх програм, чинних освітніх програм) освітню програму на 2018/2019 навчальний рік, яка  структурована відповідно до вимог пункту 33 Закону України «Про освіту».  Загальний обсяг навчального навантаження визначено в навчальному плані, який конкретизує варіативний складник, очікувані результати навчання здобувачів освіти окреслено в навчальних програмах предметів/інтегрованих курсів (що є складниками освітньої програми), які мають відповідний гриф і входять до переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України для використання в закладах загальної середньої освіти. Освітня програма ЕБГ «Гармонія» окреслює рекомендовані підходи до планування й організації  єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової,  базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).

Освітня програма ЕБГ «Гармонія» розроблена відповідно до Типових освітніх програм:

– для 1-х класів – за Типовою освітньою програмою початкової освіти, розробленої під керівництвом О.Я. Савченко, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 № 268;

– для 2-А класу – за Освітньою програмою «На крилах успіху», лист Державної служби якості освіти України від 24.05.2018 за №01-22/325);

– для 2-4-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407;

– для 5-9-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405;

– для 10 класу – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408;

– для 11 класу – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406.

За Статутом ЕБГ «Гармонія» є гімназією і на перехідний період має таку структуру:

Мова навчання – українська.

У 2018/2019 навчальному році в  ЕБГ «Гармонія» функціонуватимуть 23 класи.

Відповідно до гуманітарно-філологічної спрямованості навчання в гімназії з 2 по 7 клас  (крім 2-А, 3-В класів) на поглибленому рівні учнями вивчається англійська мова. З метою реалізації допрофільного навчання в 8-9 класах учні поглиблено вивчаються такі предмети: англійська мова – 8-А, 9-А класах; українська мова – 8-Б, 9-Б класи. Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі  в 2018/2019 навчальні плани 10-11 класів реалізують зміст освіти на профільному рівні: іноземна філологія -10-А, 10-Б, 11-А (група); українська філологія - група 11-А класу.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517).

Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при меншій наповнюваності від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків. Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

        Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2018/2019 навчальний рік розпочинається 03 вересня  і закінчується не пізніше 01 липня. Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень в одну зміну.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 03 вересня по 28 грудня 2018 року,

ІІ семестр - з 14 січня по 31 травня 2019 року.

Тривалість уроків: 1 класи – 35 хвилин, 2-4 класи - 40 хвилин, 5-11 класи  – 45 хвилин. Тривалість перерв між уроками для учнів:

1 класи

2 – А клас

2 - Б клас

1.  8.00 – 8.35

2.  8.55 – 9.30

9.35 – сніданок

(мала зала)

3.  10.00 – 10.35

4.  11.05 – 11.40

5.  12.00 – 12.35

12.40 – обід

(мала зала)

1.  8.00 – 8.42                                    

2.  8.55 – 9.37

9.35 – сніданок

(велика зала)

3. 10.00 - 10. 42                              

4. 11.05 – 11.47

5. 12.00 – 12.42

12.45 – обід

(велика зала)

1.  8.00 – 8.40                                    

2.  8.55 – 9.35

9.35 – сніданок

(велика зала)

3. 10.00 - 10.40                              

4. 11.05 – 11.45

5. 12.00 – 12.40

12.40 – обід

(велика зала)

6. 13.00 – 13.40

15.40 – 16.00 підвечірок

15.10-15.30 – підвечірок

3 класи

4 класи

5-11 класи

1.  8.00 – 8.40                                    

8.40 – сніданок

(мала зала)

2.  8.55 – 9.35

3. 10.00 - 10.40                              

4. 11.05 – 11.45

5. 12.00 – 12.40

12.40 – обід

(велика зала: понеділок, п’ятниця)

6. 13.00 – 13.40

13.40 – обід

(велика зала: вівторок)

13.40 – обід

(3-Б, мала зала: середа, четвер)

1.  8.00 – 8.40                                    

2.  8.55 – 9.35

9.35 – сніданок

(велика зала)

3. 10.00 - 10.40                              

4. 11.05 – 11.45

5. 12.00 – 12.40

6. 13.00 – 13.40

13.40 – обід

(мала зала)

7.05 – 7.50

класна година                                    

1.  8.00 – 8.45                                    

2.  8.55 – 9.40

3. 10.00 - 10.45  

10.45 – сніданок, обід ПГ

4. 11.05 – 11.50

5. 12.00 – 12.45

6. 13.00 – 13.45

7. 13.55 – 14.40

8. 14.50 – 15.35

Варіативна складова:

14.35 – 15.20  ( 5 кл.)

15.25 – 16.10 (6-11 кл.)

16.15 – 17.00

15.10-15.30 – підвечірок

Групи продовженого дня працюють за затвердженим режимом роботи.  Впродовж навчального року проводиться ранкова зарядка: у вересні та травні – на шкільному подвір’ї. Початок о 7.45.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 03 вересня по 28 грудня 2018 року,

ІІ семестр - з 14 січня по 31 травня 2019 року.

Упродовж навчального року для учнів будуть проводитись канікули:

осінні - з 22 по 28 жовтня 2018 року,

зимові - з 30 грудня  2018 року  до 13 січня 2019 року,

весняні - з 24 по 31 березня  2019 року.

Відпрацювання уроків по суботах ( з метою надолуження навчального матеріалу, чи продовження канікул та скорочення опалювального сезону ) протягом 2018/2019 н. р. не проводитиметься. Відповідно до рішення педагогічної ради ЕБГ «Гармонія» від 22.06.2018 року № 12 проведення навчальної практики та навчальних екскурсій у навчальному закладі у 2018 - 2019 н. р. є недоцільним.

  Закінчується навчальний рік проведенням річного оцінювання навчальних досягнень учнів 3-11 класів та державної підсумкової атестації для учнів початкової, основної  та старшої школи. Якщо державна підсумкова атестація / зовнішнє незалежне оцінювання буде проводитися під час навчального процесу, учням надаватиметься 2 вихідних дні для підготовки.     Учням, які готуються здавати іспити можливе проведення оглядових консультацій, які виконують коригувальну функцію, допомагаючи учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів. Консультація будується за принципом питань і відповідей.

        Вручення документів про освіту для випускників 9 – х, 11-х класів – у червні 2019 року.

Розподіл годин здійснено відповідно до навчальних планів, що  дають цілісне уявлення про зміст і структуру першого, другого, третього рівнів освіти, встановлюють погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначають гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани початкової, основної, старшої школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Загальний обсяг навчального навантаження на навчальний рік  для учнів     1-4-х класів складає 3500 годин / навчальний рік, з них:  для 1-х класів – 805,  для 2-х класів – 875 годин / навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин / навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин / навчальний рік. Для учнів 5-9-х класів складає 5845 годин: для 5-х класів – 1050 годин, для 6-х класів – 1155 годин, для 7-х класів – 1172,5 годин, для 8-х класів – 1207,5 годин, для 9-х класів – 1260 годин. Загальний обсяг навчального навантаження учнів в 10-х класах  на навчальний рік складає 1330 годин, для учнів 11-х класів - 1330 годин.

Вимоги до дітей, які розпочинають навчання у початковій школі, мають враховувати досягнення попереднього етапу їхнього розвитку.

Період життя дитини від п’яти до шести (семи) років (старший дошкільний вік) визначається цілісною зміною її особистості, готовністю до нової соціальної ситуації розвитку. Пріоритетом цього процесу є формування і розвиток базових особистісних якостей дітей: спостережливості, допитливості, довільності поведінки, міжособистісної позитивної комунікації, відповідальності, діяльнісного і різнобічного освоєння навколишньої дійсності та ін. Потенційно це виявляється у певному рівні готовності дитини до систематичного навчання – фізичної, соціальної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, творчої.

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»). Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року розпочинають здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року. Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року розпочинають здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової,  базової середньої, профільної середньої освіти за інших умов.

  Формування варіативної складової проводиться у відповідності до Статуту закладу, Програми розвитку, перспективного плану мережі класів із дотриманням принципу наступності. Основну увагу приділено вивченню української мови як державної, однієї - двох іноземних мов. Інваріантна та варіативна  складові  навчального плану школи реалізуються у відповідності до гранично допустимого навантаження на учня. Предмети інваріантної та варіативної складових, що не мають цілої кількості годин, будуть викладатися концентровано впродовж І семестру або ІІ. Предмети інваріантної та варіативної складових, що не мають цілої кількості годин, також можуть   викладатися протягом року (5-11 класи). Предмети інваріантної складової навчального плану будуть викладатися за семестрами шляхом чергування, а саме:

 1. «Екологія рідного краю» в 2 – 3 – іх класах – І с.  1 год.
 2. «Образотворче мистецтво» в 2 – 4, 5 - 6 – х класах: - І семестр 1 год.; 7 кл. – протягом року, потижнево шляхом чергування.
 3. «Музичне мистецтво» в 2 – 5 - 6 их класах - ІІ семестр 1 год. за розкладом; 7 кл.  -  ІІ семестр – 1 год.
 4. «Українська мова» в 2 - 4 – их класах: 4 год. - І с., 3 год. – ІІ с. ; 6 кл. – І с., 7 кл. – протягом року, потижнево шляхом чергування.
 5.  «Літературне читання» в 2 – 4 – их класах: 3 год. - І с., 4 год. – ІІ с.
 6. Історія України у 8-Б, 9-Б клас - протягом року, потижнево шляхом чергування; 10-А, 11- А – класи 2год. - І с., 1 год. – ІІ с.
 7. Географія в 9-А, Б – протягом року, потижнево шляхом чергування; в 10 класах: 1 год. - І с., 2 год. – ІІ с.  
 8. Хімія в 7-их - 1 год. - І с., 2 год. – ІІ с. ; 10-А класі: 2 год. - І с., 1 год. – ІІ с.  
 9.  Основи здоров’я у 8-А клас  - у ІІ семестрі; у 9-А клас – у ІІ семестрі.
 10.  Мистецтво в 10-А класі 1 год. – у І семестрі, 2 год – у ІІ с.
 11.   Художня культура в 11-А класах  (0,5) – у ІІ семестрі.
 12.   Людина і світ  в 11-А класі (0,5) – у І семестрі.
 13.  Екологія  в 11-А (0,5) - у ІІ семестрі.
 14.   Астрономія в 11-А кл.(0,5 год.) - у ІІ семестрі.
 15.   «Захист Вітчизни» в 10- класах:  1год. - І с., 2 год. – ІІ с.
 16.  Інформатика в 10  класах:  2 год. - І с., 1 год. – ІІ с.
 17.  Технології в 10-Б класі :  1 год. - І с., 2 год. – ІІ с.
 18.  Математика в 6-х класах: 4 год. - І с., 5 год. – ІІ с.; 8-А клас - 3 год. - І с., 2 год. – ІІ с.
 19.  Англійська мова у 8-Б кл. - – протягом року, потижнево шляхом чергування.

 Варіативна складова навчального плану розподілена враховуючи особливості організації освітнього процесу гімназії, індивідуальні освітні потреби учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу і відображається в навчальних планах. Варіативна складова навчальних планів використовується: на підсилення предметів інваріантної складової (у такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно; даний розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується заступником та затверджується директором; вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета, на підсилення якого використано зазначені години); запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану спеціалізацію, чи світоглядного спрямування, індивідуальні заняття та консультації. Повноцінність  освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються  з  бюджету.

Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

Початкова освіта передбачає поділ на два цикли – 1–2 класи і 3–4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреб дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.

Для 1-х класів розроблена Типова освітня програма початкової освіти, яка розроблена під керівництвом О.Я. Савченко, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 № 268. Типову освітню програму для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти. У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

-        дитиноцентрованості і природовідповідності;

-        узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

-        науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

-        наступності і перспективності навчання;

-        взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

-      логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

-        можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

-        творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

-        адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Освітню програму  для 1-х класів укладено за сімома основними освітніми галузями. Освітні галузі 1 клас НУШ:

Мовно-літературна (українська мова і літературне читання, англійська мова)

Математична (математика)

Громадянська та історична, природнича, соціальна та здоров’я-збережувальна («Я досліджую світ»)  

Мистецька (мистецтво або музичне мистецтво і образотворче мистецтво)

Технологічна (дизайн і технології)        

Інформатична (інформатика з 2 класу)

Фізкультурна (фізична культура)

З урахуванням положень Статуту закладу та запиту батьків  варіативна складова навчального плану (1 год. )  використана   на збільшення годин інваріантної частини для вивчення іноземної мови (англійської/німецької).

Мистецька освітня галузь реалізується через предмети вивчення за окремими видами мистецтва: музичне мистецтво, образотворче мистецтво, отримуючи упродовж циклу навчання всі очікувані  результати галузі.

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі. Освітня програма для 1-х класів (початкова освіта) передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти здійснюються відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Зміст програми для 1-х класів має потенціал для формування у здобувачів освіти таких ключових компетентностей:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає  опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають  ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідній навчальній програмі, яка розроблена під керівництвом О.Я. Савченко. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані ( додаток 1).

Освітній процес в 2-А класі організовано за методологією освітнього проекту "На крилах успіху" (форми, методи, прийоми) за схваленими МОН України до використання в закладах загальної середньої освіти навчальними програмами "На крилах успіху" для 1-2 класів з української мови, англійської мови, всесвіту, арт-технологій та інформатики і фізичної культури (лист ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" за № 22.1/12-Г-253 від 17.05.2018) та навчальними посібниками "На крилах успіху (лист ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти за № 22.1/12-Г-254 від 17.05.2018),  які відповідають Типовій освітній програмі для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я.

Навчальний план для 2 – А класу розроблено відповідно до наказу  Міністерства освіти і науки України від 07.02.2017  №189 для шкіл,   які працюють в межах дослідно-експериментальної роботи Всеукраїнського рівня за темою  «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової освіти». Навчальний план містить інваріантний складник, сформований на державному рівні, обов'язковий для всіх експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють в межах дослідно-експериментальної роботи. В основу систематизації змісту початкової загальної освіти у типовому навчальному плані покладено визначені Державним стандартом початкової загальної освіти освітні галузі «Мови і літератури» (реалізується через навчальні предмети «Українська мова», «Іноземна мова»; навчальний предмет «Іноземна мова» вивчається за експериментальною програмою «Мова вивчення: іноземна»), «Математика», (реалізується через однойменний навчальний предмет «Математика», який вивчається як інтегрований курс, що має математичний і логічний складники), «Природознавство», «Суспільствознавство», «Основи здоров’я і фізична культура» (реалізуються через інтегрований навчальний предмет «Всесвіт»), «Мистецтво», «Технології», (реалізуються через інтегрований навчальний предмет «Арттехнології та ІКТ»), освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується навчальним предметом «Фізична культура». Водночас, ґрунтуючись на засадах діяльнісного та особистісного підходів, структурування навчальних предметів здійснено за провідними стилями навчальної діяльності учнів: логіко-математичним, вербально-лінгвістичним, моторно-рухливим, натуралістичним, музично-ритмічним. З урахуванням положень Статуту закладу та запиту батьків  варіативна складова навчального плану (1 год. )  використана   на збільшення годин інваріантної частини для вивчення англійської мови (додаток 2).

Відповідно до умов навчання в ЕБГ «Гармонія» у 2-4 класах передбачено варіант навчального плану початкової школи з українською мовою навчання:  таблиця 4 – для 2-Б, 3-А,Б, 4-А, Б (класи з поглибленим вивченням англійської мови); таблиця 1 – для 3-В класу. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані (2-Б, 3-А,Б, 4-А, Б - додаток 3; 3-В – додаток 4 ).

Освітню програму  для початкової освіти (2-4 класи)  укладено за сімома

основними освітніми галузями, які реалізуються такими  предметами:

Освітня галузь

Освітні компоненти

Мови і літератури

Українська мова, літературне читання,

іноземна мова

Математика

Математика

Суспільствознавство

Я у світі (3-4 класи)

Природознавство

Природознавство

Мистецтво

Образотворче мистецтво, музичне мистецтво

Технології

Трудове навчання, інформатика

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я, фізична культура

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

У 2018/2019 навчальному році, враховуючи особливості організації освітнього процесу, особливості регіону, варіативна складова спрямовується: на  індивідуальну та групову роботу з учнями на паралелі 2 – 3 - іх класів (0,5 год.); викладання предмета «Російська мова» як вибірково -  обов`язкового (1 год.) - у 2-Б, 3-А, Б, В,  4-А, Б класах. Буде забезпечено  вивчення регіональних курсів ( наказ облуон від 12.05.2009 року № 250 «Про продовження впровадження регіональних курсів «Історія рідного краю», «Екологія рідного краю», листа облуон від 18.05.2009 р. № 02-09.1572 «Про забезпечення впровадження у ліцеях, гімназіях, колегіумах, спеціалізованих школах регіональних курсів «Історія рідного краю» та «Екологія рідного краю») у 2-Б, 3-А, Б, В (0,5 год.) за рахунок варіативної складової.

Мистецька освітня галузь реалізується через предмети вивчення за окремими видами мистецтва: музичне мистецтво, образотворче мистецтво, отримуючи упродовж циклу навчання всі очікувані  результати галузі.

Очікувані  результати навчання (компетентностей) здобувачів освіти, визначених відповідним державним стандартом загальної початкової освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі.

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах (додаток 15).

В освітній  програмі розкривається потенціал для формування в учнів 2-4 класів таких ключових компетентностей:

№ з/п

Назва компетентності

Зміст компетентності

1

Мовно-літературна  компетентність

вільне володіння державною мовою,   любов до читання, відчуття краси слова,  

здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

2

Математична компетентність

виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

3

Компетентність у галузі природничих наук, техніки і технологій,

формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження

4

Інноваційна компетентність

  передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечуює подальшу здатність успішно навчатися.  

5

Екологічна компетентність

передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів.  

6

Інформаційно-комунікаційна компетентність

 передбачає  опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

7

Громадянська та соціальна компетентності

передбачає співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінування культурного розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

8

Культурна компетентність

  передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості

Усі компетентності  об’єднують наскрізні вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати свою думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, вирішувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими.

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання          з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Навчальний план ЕБГ «Гармонія» ІІ ступеня (базова середня освіта) складений відповідно до наказу  Міністерства освіти і науки України  від 20.04.2018 № 405 (таблиці 3,8),  за такими освітніми галузями: мови і літератури суспільствознавство, мистецтво, математика, природознавство, технології, здоров’я і фізична культура.

В навчальному плані,  враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальні освітні потреби учнів, використано години на підсилення предметів інваріантної складової : у 5-х класах додано 0,5 год. на вивчення української мови; у 6-А класі додано 0,5 год. математики, у 8-А класі – 0,5 год.  на вивчення алгебри,  у 8-Б класі – 0,5 год. на вивчення англійської мови.

З метою розширення можливостей учнів поглибленого вивчення української мови, формування внутрішнього «Я», розвитку інтелекту, естетичного смаку,  стимулювання творчої активності учнів, активізації їх мислення, сприйняття поетичного твору,  в оцінці його художньо-естетичної  суті, поглядів та ідеалів автора, у 8-Б класі запроваджено курс за вибором «Музичний світ поетичного слова». У 9-Б класі з метою поглиблення знань учнів про Україну і українство як цілісність і світовий феномен, виховання національно свідомих громадян України з чіткою державотворчою позицією, запроваджено вивчення  курсу за вибором «Українознавство».

У 2018/2019 навчальному році, враховуючи особливості регіону, продовжено вивчення російської мови за рахунок варіативної складової як вибірково -  обов`язковий предмет : у 5-А, Б; 6-А,Б; 7-А,Б; 8-Б, 9-Б класах; у 8-А класі  - як курс за вибором. З урахуванням особливостей організації освітнього процесу в ЕБГ «Гармонія» розширено можливості дітей щодо опанування другої іноземної мови : німецької мови в 8-Б класі.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. Змістове наповнення предмета «Фізична культура реалізується за  модулями, які визначені наявністю матеріально-технічної бази гімназії, регіональними спортивними традиціями: 5-6 класи – футбол, волейбол, баскетбол, легка атлетика; 7-8 класи: футбол, волейбол, баскетбол, легка атлетика;   9-ті класи − футбол, баскетбол, легка атлетика.

Мистецька освітня галузь реалізується через інтегровані курси

« Мистецтво» - у 8-9 класах; в 5-7 класах як предмети вивчення за окремими видами мистецтва: музичне мистецтво, образотворче мистецтво,  отримуючи упродовж циклу навчання всіх очікуваних результатів галузі.

Викладання трудового навчання в 5-9 класах у 2018/2019 н. р. буде реалізовано відповідно до обраних модулів:

Під час вибору блоків та модулів педагогічний колектив врахував безперервність, єдність і наступність між початковою та старшою школою, розвивальний характер і прикладну спрямованість навчального процесу (відповідно до завдань програми з трудового навчання),  матеріально-технічне забезпечення навчального закладу: відсутність майстерень зі спеціально обладнаним устаткуванням.  Учні 7-А, Б (хлопці – зведені групи на паралелі), 8-9 класів ЕБГ «Гармонія» у 2018/2019 н. р. будуть навчатись на базі «ЗНЗ-МНВК», де, враховуючи матеріально-технічне та кадрове забезпечення, можливий поділ на гендерній основі.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень для кожного класу окреслено у навчальних планах (додатки 5-12).

Навчальний план ІІІ ступеня для 10 класів (профільна середня освіта)  складений відповідно до  наказу Міністерства освіти і науки України  від 20.04.2018 № 408 (таблиці 2,3). Навчальний план розроблено відповідно до Державного стандарту, з метою його впровадження у частині повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2018 року. Він містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи.

Для складання  навчального плану  використано другий варіант організації освітнього процесу, який містить перелік базових предметів,  де включені окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями, які реалізуються предметами:

Освітня галузь

Предмети

Мови і літератури

Українська мова, українська література, іноземна мова (англійська), зарубіжна література

Суспільствознавство

Історія України, всесвітня історія

Громадянська освіта

Громадянська освіта

Математика

Алгебра і початки аналізу, геометрія 

Природознавство

Астрономія,біологія, фізика, хімія, екологія

Технології

Технології, інформатика

Здоров'я і фізична культура

Захист Вітчизни , фізична культура

До базових предметів належать: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія: Україна і світ» (у якому передбачено вивчення окремих предметів: «Історія України», «Всесвітня історія»), «Громадянська освіта», «Математика», «Природничі науки» (де  передбачено вивчення окремих природничих дисциплін: «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія»), «Фізична культура», «Захист Вітчизни».

У цьому варіанті зазначено мінімальну кількість тижневих годин на вивчення базових предметів, що має забезпечити досягнення рівня очікуваних результатів навчання учнів згідно з державними вимогами Державного стандарту.

За модульним принципом реалізується  зміст базового предмета «Фізика і астрономія», де розподіл годин між модулем фізики і модулем астрономії здійснюється відповідно до навчальних програм: у 10 класі – фізика (3 год.), в 11 класі – фізика ( 3 год.), астрономія – ( 1 год.). У 10-А, Б класі планування навчального предмета «Фізика» здійснюється відповідно до чинної програми «Фізика 10-11» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу Національної академії наук України під керівництвом Локтєва В. М.

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», «Технології», «Мистецтво»), що вивчаються на рівні стандарту. У 2018/2019 навчальному році для  10-х класів із переліку обов’язково-вибіркових предметів обрано 2  предмети для 10 -А класу -  «Інформатика» та «Мистецтво», для 10-Б класу - «Інформатика» та «Технології» (згідно заяв учнів) по 1,5 години на тиждень.

Викладання предмета «Технології» у  10-Б  класі буде реалізовано відповідно до обраних модулів: «Дизайн предметів інтер’єру», «Техніки декоративно-ужиткового мистецтва», «Ландшафтний дизайн».

Викладання предмета «Інформатика» у  10-А, Б  класі буде реалізовано відповідно до базового модуля – 35 год. та вибіркового – «Графічний дизайн» (0,5год. – 10 клас; 0,5 год. – 11 клас).

Частину навчальних годин навчального плану призначено для забезпечення профільного спрямування навчання в старшій школі – 5 годин на вивчення англійської мови, розширено можливості дітей щодо опанування другої іноземної мови (німецька мова – 2 год., враховуючи бажання батьків та учнів щодо режиму роботи закладу).

З метою доповнення та поглиблення змісту навчання окремих розділів     , усвідомлення своїх переваг з позиції майбутньої діяльності розкриття учням краси поетичного слова, його особливостей, виховання інтересу школярів до здобутків Батьківщини, поваги до рідної мови як державної, розширення знань з предметів поглибленого вивчення   у навчальному  плані передбачено  вивчення факультативу «Сучасне франкознавство» - 1 година.

Враховуючи пізнавальні інтереси та освітні потреби учнів, з метою підвищення якості підготовки учнів до ЗНО/ДПА, учням 10-А, Б класів надано можливість розширити власну компетентність за рахунок додаткових годин (факультативів) з української мови (1 год.) та математики (1 год.).

Зміст предмета «Фізична культура» реалізується за  модулями,                   які визначені наявністю матеріально-технічної бази гімназії, регіональними спортивними традиціями: 10-ті класи – футбол, волейбол, баскетбол.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень для кожного класу окреслено у навчальному плані (додаток 13).

У 2018/2019 навчальному році в 11-А класі функціонуватимуть  різнопрофільні групи за рахунок використання годин варіативної складової. При цьому базове ядро окремих предметів вивчатиметься усіма учнями в класі за єдиними навчальними програмами, а частина часу — окремо в групах за навчальними програмами відповідних профілів: англійська філологія/українська філологія.

        З метою формування у школярів правильного вибору  сфери майбутньої професійної діяльності, усвідомлення своїх переваг з позиції майбутньої діяльності розкриття учням краси поетичного слова, його особливостей, виховання інтересу школярів до здобутків Батьківщини, поваги до рідної мови як державної, розширення знань з предметів поглибленого вивчення   у навчальному  плані передбачено продовження  вивчення факультативу «Сучасне франкознавство» (група з поглибленим вивченням української мови); спецкурси: країнознавство, література Великої Британії та США, курс за вибором основи ділового спілкування англійською мовою - для групи з поглибленим вивченням англійської мови.

Враховуючи пізнавальні інтереси та освітні потреби учнів варіативна складова також спрямовується на індивідуальну та групову і консультативну роботу з учнями з математики, української мови по 0,5 год. для групи з поглибленим вивченням англійської мови; з  математики, історії України, англійської мови – по 1 год. для групи з поглибленим вивченням української мови. З метою  підвищення якості підготовки учнів до ЗНО 1 годину відведено на міжшкільний факультатив на базі ЕБЛ.

        З метою виконання в повному обсязі навчальної програми  з фізичної культури третя година фізичної культури в 11-А класі компенсується за рахунок залучення учнів до позаурочної та позакласної роботи з предмета. Зміст предмета «Фізична культура» реалізується за  модулями, які визначені наявністю матеріально-технічної бази гімназії, регіональними спортивними традиціями: 11-ті класи – футбол, волейбол, баскетбол, легка атлетика.

Викладання предмета «Технології» в 11-А  класі буде реалізовано відповідно до обраного варіативного модуля «Технологія дизайну  предметів інтер’єру».

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями: мови і літератури, суспільствознавство, естетична культура, математика, природознавство, технології, здоров’я і фізична культура.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень для кожного классу окреслено у навчальному плані (додаток 14).

Логічна послідовність вивчення предметів у 5-11 класах розкривається у відповідних навчальних програмах (додаток 15) .

Очікувані результати навчання здобувачів освіти 5-11 класів.  Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою; предмети за вибором; роботу в проектах; позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

НЛ

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

  На основі навчальної програми  предмета/інтегрованого курсу вчитель складає календарно-тематичне планування в довільній, зручній для використання формі, з урахуванням навчальних можливостей учнів класу.

Календарне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя, але є обов`язковим. Автономія вчителя забезпечена  академічною свободою: вчитель має право самостійно переносити теми уроків, відповідно до засвоєння учнями навчального матеріалу, визначати кількість годин на вивчення окремих тем.  

Основною формою організації освітнього процесу є урок. Консультації проводяться з учнями, які не були присутні на попередніх уроках або не зрозуміли, не засвоїли зміст окремих предметів.

Форми організації освітнього процесу для 1- 4 класів.   Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, тощо які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4-х класів здійснюється відповідно до Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1009 «Про орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи».

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, у 3-4 – формувальному та підсумковому (бальному) оцінюванню.

Форми організації освітнього процесу для 5- 11 класів.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

формування компетентностей;

розвитку компетентностей;

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

корекції основних компетентностей;

комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки- «суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів. Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

 1. кадрове забезпечення освітньої діяльності  

Аналіз педагогічного кадрового складу відбувається у закладі освіти  за допомогою єдиної державної звітності за формою РВК – 83, створеного перспективного плану  атестації та плану перспективного підвищення кваліфікації педагогічних працівників терміном на 5 років. На кінець 2017/2018 навчального року загальна кількість педагогічних працівників – 65, із них : 1 зав. бібліотекою, 1 бібліотекар-сумісник, 1 методист із профорієнтації . Відповідно до штатного розпису від 01.09.2017 року кількість штатних посад педагогічних працівників ЕБГ «Гармонія» становила – 37,9 одиниць, адміністративного персоналу – 3,5. У навчальному закладі укомплектованість  педагогічними кадрами складає   98% за рахунок штатних працівників (1 сумісник – бібліотекар). Розподіл педагогічних працівників ЕБГ «Гармонія» за кваліфікаційними категоріями у 2017/2018 н. р. відбувся таким чином:

-         «спеціаліст» – 13 осіб                                                                          

-        «спеціаліст другої категорії» – 8 осіб;

-        «спеціаліст першої категорії» – 9 осіб;

-        «спеціаліст вищої категорії» – 35 осіб .    

Із них мають педагогічні звання :

-        „ старший учитель” – 18 осіб

-        „ учитель - методист” – 16 осіб.

Навчально-виховний процес повністю забезпечено фахівцями, які мають спеціальну освіту й володіють державною мовою. Віковий склад і практичний досвід педагогічної роботи колективу зумовлюють високий рівень працездатності, що є головною умовою реалізації державної політики в галузі освіти й упровадження інноваційних ідей розвитку закладу.

 1. навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

        Навчальне-методичне забезпечення освітньої діяльності оновлюється з урахуванням концепції Нова українська школа, нових освітніх програм  на 2018/2019 навчальний рік, виділені кошти для поповнення кабінетів 1-х класів засобами навчання для учнів та вчителів початкової школи. 

        З метою ефективного функціонування системи освіти у навчально-виховному процес використовуються електронні версії підручників, методичних посібників, що розміщені на сайтах видавництв (посилання на сайти видавництв розміщено на офіційному веб-сайті МОН України www.mon.gov.ua ) та спеціально створеному репозитарії цифрового навчального контенту (http://ua.lokando.com/start.php). Навчально-інформаційний контент в гімназії створений на блозі «БібліоГармонія» (за посиланням http://znzbibl.blogspot.com/p/blog-page_3183.html) - його призначення інформаційне забезпечення потреб користувачів. На даному ресурсі розміщений банк електронних програмних засобів закладу, який налічує 88 одиниць, вони систематизовані за предметами, класами.

У 2018/2019 н. р. у закладі впроваджуватиметься дослідно-експериментальна робота та інноваційно - освітня діяльність за такими напрями:

Напрями дослідно- експериментальної та інноваційної діяльності закладу

Науковий керівник  або автор програми, проекту

Рівень

Учасники діяльності

Науково-методичне співробітництво лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України з проблеми «Формування у підлітків національно-культурної ідентичності у ЗНЗ»

Керівник НДР, кандидат педагогічних наук, старший співробітник       К.О. Журба  

Всеукраїнський

Весь заклад

Дослідно - експерементальна робота за темою «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової освіти»

Керівник ДЕР Цимбалару А.Д., доктор педагогічних наук, завідувач відділу початкової освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Всеукраїнський

Учні 2-А класу

Макаревич В.М.

Єгорова І.П.

Щетиніна О.В.

Варварова А.В.

Гуцуляк В.О.

Кузьменко Ж.М.

Стожкова В.В.

У системі безперервного навчання педагогів  використовується потенціал школи як опорного  закладу «Створення системи роботи з обдарованими учнями».

Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності відстежується шляхом вивчення стану календарно-тематичного планування вчителів, ведення класних журналів, аналізу виконання навчальних планів та програм, відвідування уроків, співбесід із учителями.

 1. матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

Загальна площа приміщення – 10490 кв. м. У закладі освіти функціонує 57 навчальних кабінетів, загальної площею 2895 кв. м.;  2 кабінети інформатики : у них обладнано 28  робочих місць; 2 спортивні зали  (велика та мала);   бібліотека, читальна зала;  актова зала;  методичний кабінет;  кабінет виховної роботи;  кабінети соціально-психологічної служби; мультимедійний кабінет,  історико - краєзнавчий музей, краєзнавчий музей, народознавчий музей «Берегиня», кімната слави, музей квітів.

4) якість проведення навчальних занять;

Результативність освітнього процесу залежить від якості проведення навчальних занять. За результатами 2017/2018 н. р. навчального року відмінниками у навчанні стали 59 учнів: із них 40 учнів нагороджено Похвальними листами. 256 учнів навчались на достатньому рівні – якість знань за результатами року складає 67%, загальний  показник навченості, що вказує на рівень сформованості компетентностей з предметів, склав – 0, 59. Дані показники окреслюють напрямки розвитку освітнього середовища у закладі.

Вимогою сучасності та невід`ємною частиною методичного супроводу освітнього  процесу є інноваційна діяльність запровадження новітніх технологій навчання, ІКТ через різноманітні форми роботи: колективні (засідання педагогічної ради, семінари, методичні наради, місячник педмайстерності), групові (засідання  методичної ради, методичних об’єднань вчителів - предметників, інструктивно-методичні наради, науково-практичні семінари, психолого-педагогічні консиліуми,  предметні тижні, майстер-класи), індивідуальні (курси підвищення кваліфікації, самоосвіта, наставництво, індивідуальні співбесіди, консультації).

У 2018/2019 н. р. якість проведення навчальних занять з російської мови (3-11 кл.), основ правознавства (9-10 кл.), математики (1-4 кл.), фізичної культури (1-11 класи) вивчатиметься в межах плану внутрішньо-експертної перевірки в закладі (додаток 16 ).

 1. моніторинг досягнення учнями результатів навчання  (компетентностей)

        Заклад освіти здійснює моніторинг досягнень учнями результатів навчання за підсумками семестрового та річного оцінювання, що вказує на рівень сформованості компетентностей з предметів, результатів навчання в класах з поглибленим вивченням окремих предметів, результатів державної підсумкової  атестації учнів, стану здоров’я здобувачів освіти, стану відвідування учнями навчальних занять, участі  та результативності  учнів у конкурсах (турнірах, Всеукраїнських учнівських олімпіадах, МАН); дослідження в 1-х, 5-х класах - адаптація учнів до нових умов навчання в школі,  у 7, 9-х класах - виявлення сформованості профорієнтаційних навичок, виховної роботи, психолого-педагогічного забезпечення тощо.

 Інструментами моніторингу є використання поштового сервісу  gmail.com, blogger, goоgle-диску для статистичних електронних таблиць, документів, goоgle - форм для збору оперативної інформації, обробки даних, формування аналітичних, методичних матеріалів у режимі спільного редагування. 

Програма запровадження системи внутрішнього моніторингу якості освіти в ЕБГ «Гармонія» (додаток 17)

 1. створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників

Вчитель має право на вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників. У закладі освіти  створений перспективний план  підвищення кваліфікації педагогічних працівників терміном на 5 років, відбувається щорічне коригування проходження курсової перепідготовки, що відповідає спискам педагогічних працівників за формою РВК – 83 на поточний рік. У 2017 році із загальної кількості (65) педагогічних працівників пройшли курсову перепідготовку 13 вчителів, у 2018 році – 13 осіб (станом на 22.06.2018 року), заплановано на 2019 рік – 19 осіб (за попередньою заявкою) (додаток 18).

В межах підготовки до впровадження Державного стандарту початкової середньої освіти, реалізації  Державного стандарту базової, старшої загальної  середньої освіти та Концепції «Нова українська школа» протягом 2017/2018 н.р. педагоги закладу  були учасниками 98 семінарів та вебінарів різних рівнів, серед них: організовані британською платформою видавництва «Макміллан», Міжнародною – «Едпазл»,  Гете – інститутом та асоціацією українських германістів, Всеукраїнською платформою «Критичне мислення», видавничою групою «Основи», Київським центром за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. Вчителі майбутніх перших класів, вчителі початкової школи, іноземної мови, фізичної культури, заступник директора з навчально-виховної роботи, яка опікується питанням початкової освіти,  пройшли  онлайн-курс на сайті студії онлайн-освіти ЕdЕга та склали тести за шістьма модулями (всього 6 модулів) - отримали сертифікати. Самоосвітня діяльність педагогів закладу вказує на здатність забезпечити  якісне надання освітніх послуг для всіх здобувачів освіти.

        

                                                               Додаток 1

до освітньої програми

Енергодарська багатопрофільна гімназія «Гармонія»

Енергодарської міської ради Запорізької області

Навчальний план на 2018/2019 н. р.

Мова викладання: українська

Наказ МОН України № 268 від 21.03.2018 (додаток 1)

Назва освітньої галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1-А клас

1-Б клас

1-В клас

Інваріантна складова

Мовно-літературна

Навчання грамоти

7

7

7

Іншомовна

Англійська мова

2+1

2+1

Англійська мова/ Німецька мова

2+1

Математична

Математика

4

4

4

Я досліджую світ (природнича, громадянська

й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

Я досліджую світ

3

3

3

Технологічна

Дизайн і технології

1

1

1

Мистецька

Музичне мистецтво

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

3

Загальнорічна кількість навчальних годин

23 (19+1+3)

23(19+1+3) 

23(19+1+3) 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

20

20

Сумарне навантаження навчальних годин інваріантної та варіативної складових

 (без урахування поділу класів на групи)

23 (20+3)

23 (20+3)

23 (20+3)

Всього фінансується (сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових)        

23

23

23

Директор ЕБГ «Гармонія»                                            В.М. Макаревич                                                        

             Додаток  2

             до освітньої програми

Енергодарська багатопрофільна гімназія «Гармонія»

Енергодарської міської ради Запорізької області

Навчальний план на 2018/2019 н. р.

Мова викладання: українська

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2017 № 189

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Державний компонент

2-А

1 Інваріантна складова

(за наказом МОН України)

Мови і літератури

(мовний і літературний компонент)

1

Українська мова

7

2

Англійська мова

2+1

Математика

3

Математика

5

Природознавство.

Суспільствознавство.

Здоров’я і фізична культура

4

Всесвіт

3

Мистецтво. Технології

5

Арттехнології та ІКТ

4

Здоров’я і фізична культура

6

Фізична культура

3

РАЗОМ

25 (21+1+3)

Сумарне навантаження (без урахування годин фізкультури)

25 (22+3)

Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня

22

Всього фінансується покласно ( без урахування поділу класів на групи)

              25

                                           

Директор ЕБГ «Гармонія»                                            В. М. Макаревич

             Додаток  3

             до освітньої програми

Енергодарська багатопрофільна гімназія «Гармонія»

Енергодарської міської ради Запорізької області

Навчальний план на 2018/2019 н. р.

Мова викладання: українська

Наказ МОН України № 407 від 20.04.2018 (таблиця 4)

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

2-Б

3-А

  3-Б

  4-А

 4-Б

Інваріантна складова

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Літературне читання

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Англійська мова

3

3

3

4

4

Математика

Математика

4

4

4

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

-

1

1

1

1

Мистецтво

 Музичне мистецтво

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 Образотворче мистецтво

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

Усього

23(20+3)

24(21+3)

24(21+3)

25(22+3)

25(22+3)

Варіативна складова .

Предмети за вибором (обов’язкові)

Російська мова

1

1

1

1

1

Екологія рідного краю

0,5

0,5

0,5

-

-

Сумарне навантаження (без урахування годин фізкультури)

24,5 (21,5+3)

25,5 (22,5+3)

25,5 (22,5+3)

26

(23+3)

26

(23+3)

Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня

22

23

23

23

23

Індивідуальні консультації та групові заняття

Математика

Українська мова

    0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

-

-

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

25

26

26

26

26

Директор ЕБГ «Гармонія»                                            В.М. Макаревич                                                    

              Додаток  4

             до освітньої програми

Енергодарська багатопрофільна гімназія «Гармонія»

Енергодарської міської ради Запорізької області

Навчальний план на 2018/2019 н. р.

Мова викладання – українська

Наказ МОН України № 407 від 20.04.2018 (таблиця 1)  

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класі

3-В

Інваріантна складова

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

3,5

Літературне читання

3,5

Англійська мова

2

Математика

Математика

4

Природознавство

Природознавство

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

Мистецтво

 Музичне мистецтво

1

 Образотворче мистецтво

1

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

Фізична культура

3

Усього

24 (21+3)

Варіативна складова

Предмети за вибором (обов’язкові)

Російська мова

1

Екологія рідного краю

0,5

Сумарне навантаження (без урахування годин фізкультури)

25,5 (22,5+3)

Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня

23

Індивідуальні консультації та групові заняття

Математика

Українська мова

0,25

0,25

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

26

                                                                                                                                       

Директор ЕБГ «Гармонія»                                         В. М. Макаревич

                                                                   Додаток 5

до освітньої програми

Енергодарська багатопрофільна гімназія «Гармонія»

Енергодарської міської ради Запорізької області

Навчальний план на 2018/2019 н. р.

Мова викладання - українська

Предмет поглибленого вивчення: англійська мова

Наказ МОН України № 405 від 20.04.2018 (таблиця 3)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5-А

5-Б

 1. Інваріантна складова

Мови і літератури

Українська мова

3,5 + 0,5

3,5 + 0,5

Українська література

2

2

Англійська мова

5

5

Німецька мова

2

2

Зарубіжна  література

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

0,5

0,5

Образотворче мистецтво

0,5

0,5

Математика

Математика

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

Інформатика

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

Фізична культура

3

3

 Разом

30

(26,5 +0,5+3)

30

(26,5 +0,5+3)

2.  Варіативна складова

Предмети за вибором (обов'язкові)

Російська мова

1

1

Сумарне навантаження (без урахування годин фізичної культури)

31(28+3)

31(28+3)

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

28

Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи)

31

31

Директор ЕБГ «Гармонія»                                                         В.М. Макаревич                                                                                                                              

                                                                    Додаток 6

до освітньої програми

Енергодарська багатопрофільна гімназія «Гармонія»

Енергодарської міської ради Запорізької області

Навчальний план на 2018/2019 н. р.

Мова викладання - українська

Предмет поглибленого вивчення: англійська мова

Наказ МОН України № 405 від 20.04.2018 (таблиця 3)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

6-А

6-Б

 1.   Інваріантна складова

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

Українська література

2

2

Англійська мова

5

5

Німецька мова

2

2

Зарубіжна  література

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

Всесвітня історія

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

0,5

0,5

Образотворче мистецтво

0,5

0,5

Математика

Математика

4 + 0,5

4 + 0,5

Природознавство

Біологія

2

2

Географія

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

Інформатика

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

Фізична культура

3

3

 Разом

33 (29,5 +0,5+3)

33 (29,5+0,5+3)

2.  Варіативна складова

Предмети за вибором (обов'язкові)

Російська мова

1

1

Сумарне навантаження (без урахування годин фізичної культури)

34 (31+3)

34 (31+3)

Гранично допустиме навчальне навантаження

31

31

Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи)

34

34

Директор ЕБГ «Гармонія»                                                           В.М. Макаревич

                                                                                                Додаток 7

                                                                                                до освітньої програми

Енергодарська багатопрофільна гімназія «Гармонія»

Енергодарської міської ради Запорізької області

Навчальний план на 2018/2019 н. р.

Мова викладання - українська

Предмет поглибленого вивчення: англійська мова

Наказ МОН України № 405 від 20.04.2018 (таблиця 3)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

7-А

7-Б

1.Інваріантна складова

Мови і літератури

Українська мова

2,5

2,5

Українська література

2

2

Англійська мова

5

5

Німецька мова

2

2

Зарубіжна література

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

Всесвітня історія

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

0,5

0,5

Образотворче

мистецтво

0,5

0,5

Математика

Алгебра

2

2

Геометрія

2

2

Природознавство

Біологія

2

2

Географія

2

2

Фізика

2

2

Хімія

1,5

1,5

Технології

Трудове навчання

1

1

Інформатика

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

Фізична культура

3

3

Разом

34 (31+3)

34 (31+3)

2. Варіативна складова

 Предмети за вибором  

(обов'язкові)

Російська мова

1

1

Сумарне навантаження

(без урахування годин фізичної культури)

35(32+3)

35(32+3)

Гранично допустиме навчальне навантаження

32

32

Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи)

35

35

Директор ЕБГ «Гармонія»                                                             В.М. Макаревич

                                                               

                                                                  Додаток 9

до освітньої програми

Енергодарська багатопрофільна гімназія «Гармонія»

Енергодарської міської ради Запорізької області

Навчальний план на 2018/2019 н. р.

Мова викладання - українська

Предмет поглибленого вивчення: англійська мова

Наказ МОН України № 405 від 20.04.2018 (таблиця 3)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

8-А

1. Інваріантна складова

Мови і літератури

Українська мова

2

Українська література

2

Англійська мова

5

Німецька мова/

французька мова

2

Зарубіжна література

2

Суспільствознавство

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Мистецтво

Мистецтво

0,5

Математика

Алгебра

2 + 0,5

Геометрія

2

Природознавство

Біологія

2

Географія

2

Фізика

2

Хімія

2

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

0,5

Фізична культура

3

Разом

35 (31,5 + 0,5 +3)

2.Варіативна складова

Сумарне навантаження

(без урахування годин фізичної культури)

35(32+3)

Гранично допустиме навчальне навантаження

33

Курс за вибором:  Російська мова          

1

Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи)

36

Директор ЕБГ «Гармонія»                                                       В.М. Макаревич

                                                                                                  Додаток 10

                                                                                                 до освітньої програми

Енергодарська багатопрофільна гімназія «Гармонія»

Енергодарської міської ради Запорізької області

Навчальний план на 2018/2019 н. р.

Мова викладання - українська

Предмет поглибленого вивчення: українська мова

Наказ МОН України № 405 від 20.04.2018 (таблиця 8)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

8-Б

1. Інваріантна складова

Мови і літератури

Українська мова

4

Українська література

2

Англійська мова

2 + 0,5

Зарубіжна література

2

Суспільствознавство

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Мистецтво

Мистецтво

1

Математика

Алгебра

2

Геометрія

2

Природознавство

Біологія

2

Географія

2

Фізика

2

Хімія

2

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

Фізична культура

3

Разом

33 (29,5 + 0,5 + 3)

2.Варіативна складова

2.1. Предмети за вибором(обов'язкові)                                                                                              

Російська мова

1

Німецька мова

1

Сумарне навантаження (без урахування годин фізичної культури)

35 (32+3)

Гранично допустиме навчальне навантаження

33

2.2. Курс за вибором

Музичний світ поетичного слова

1

Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи)

36

Директор ЕБГ «Гармонія»                                                       В.М. Макаревич

                                                                                                 Додаток 11

                                                                                                 до освітньої програми

Енергодарська багатопрофільна гімназія «Гармонія»

Енергодарської міської ради Запорізької області

Навчальний план на 2018/2019 н. р.

Мова викладання - українська

Предмет поглибленого вивчення: англійська мова

Наказ МОН України № 405 від 20.04.2018 (таблиця 3)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

9-А

1. Інваріантна складова

Мови і літератури

Українська мова

2

Українська література

2

Англійська мова

5

Німецька мова/ французька мова

2

Зарубіжна література

2

Суспільствознавство

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Основи правознавства

1

Мистецтво

Мистецтво

0,5

Математика

Алгебра

2

Геометрія

2

Природознавство

Біологія

2

Географія

1,5

Фізика

3

Хімія

2

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

0,5

Фізична культура

3

Разом

36 (33+3)

Сумарне навантаження(без урахування годин фізичної культури)

36 (33+3)

Гранично допустиме навчальне навантаження

33

Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи)

36

Директор ЕБГ «Гармонія»                                                       В.М. Макаревич

                                                                                                                                       Додаток 12

                                                                                                 до освітньої програми

Енергодарська багатопрофільна гімназія «Гармонія»

Енергодарської міської ради Запорізької області

Навчальний план на 2018/2019 н. р.

Мова викладання - українська

Предмет поглибленого вивчення: українська мова

Наказ МОН України № 405 від 20.04.2018 (таблиця 8)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

9-Б

1. Інваріантна складова

Мови і літератури

Українська мова

4

Українська література

2

Англійська мова

2

Зарубіжна література

2

Суспільствознавство

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Основи правознавства

1

Мистецтво

Мистецтво

1

Математика

Алгебра

2

Геометрія

2

Природознавство

Біологія

2

Географія

1,5

Фізика

3

Хімія

2

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

Фізична культура

3

Разом

34 (31 + 3)

2.Варіативна складова

2.1. Предмети за вибором  (обов'язкові)                                                                                              

Російська мова

1

Сумарне навантаження (без урахування годин фізичної культури)

35 (32+3)

Гранично допустиме навчальне навантаження

33

2.2. Курс за вибором

Українознавство

1

Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи)

36

Директор ЕБГ «Гармонія»                                                       В.М. Макаревич

                                                                                                  Додаток 13

                                                                                                 до освітньої програми

Енергодарська багатопрофільна гімназія «Гармонія»

Енергодарської міської ради Запорізької області

Навчальний план на 2018/2019 н. р.

Мова викладання -  українська

Профіль: іноземна філологія

Предмет, що вивчається на поглибленому рівні: англійська мова

Наказ МОН України № 408 від 20.04.2018 (таблиця 2, 3)

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10- А

10-Б

Базові та профільний предмети (27 + 5 )

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Зарубіжна література

1

1

Англійська мова (профільний предмет)

5

5

Німецька мова (друга іноземна мова)

2

2

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта

2

2

Математика

Алгебра і початки аналізу

1,5

1,5

Геометрія

1,5

1,5

Біологія і екологія

2

2

Географія

1,5

1,5

Фізика

3

3

Хімія

1,5

1,5

Фізична культура

3

3

Захист Вітчизни

1,5

1,5

Вибірково - обов`язкові предмети (3)

Мистецтво

1,5

Технології

1,5

Інформатика

1,5

1,5

Разом

35 (32+3)

35 (32+3)

Сумарне навантаження (без урахування годин фізичної культури)

35 (32+3)

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

Варіативна складова

Факультатив                                          

Сучасне франкознавство

1

Додаткові години

Математика

1

1

Українська мова

1

1

Історія України

1

Всього фінансується

38

Директор ЕБГ «Гармонія»                                                          В.М. Макаревич

                                                                                                                        Додаток 14

                                                                                                                        до освітньої програми

Енергодарська багатопрофільна гімназія «Гармонія»

Енергодарської міської ради Запорізької області

Навчальний план на 2018/2019 н. р.

Мова викладання -  українська

Профіль: іноземна філологія/українська філологія

Наказ МОН України № 406 від 20.04.2018 (таблиця 9, 19, 23)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

11-А

Усім кл.

Англ. філ..

Укр.філ.

 1. Інваріантна складова

Мови і літератури

Українська мова

2

+2

Українська література

2

+2

Англійська мова

3

+2

Німецька/Французька мова

3

Зарубіжна література

2

+1

Суспільствознавство

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта

Економіка

1

Людина і світ

0,5

Естетична культура

Художня культура

0,5

Математика

Алгебра і початки аналізу

1,5

Геометрія

1,5

Природознавство

Астрономія

0,5

Біологія

1,5

Фізика

2

Хімія

1

Екологія

0,5

Технології

Технології

1

Інформатика

1

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

2

Захист Вітчизни

1

Разом

27 (25 +2)

32 (30 +2)

32(30+2)

 2. Варіативна складова

2.1. Предмети за вибором: (обов'язкові): Російська мова

1

2.2.Спецкурси:  Країнознавство

                           Література Великої Британії та США

1

1

Сумарне навантаження(без урахування год. фізичної к.)

35 (33+2)

33(31+2)

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

2.3. Курси за вибором : Основи ділового спілкування англійською  мовою

1

2.4.Факультативи:

Сучасне франкознавство

1

Міжшкільний факультатив. Підготовка до ЗНО

1

2.5. Індивідуальні та групові заняття і консультації :  

Українська мова

0,5

Математика  

0,5

1

Англійська мова          

1

Історія України              

1

Всього фінансується ( за підгрупами)

38

Всього

48

Директор ЕБГ «Гармонія»                                                          В.М. Макаревич