Sundagsskulen har pause inntil vidare

Norforsamlinga og NLM forsamling har nå søndagskule i sine samlingar.

For meir informasjon gå heimasidene til Norforsamlinga og NLM forsamling

  Sjå facebook for program

Kontaktar

 

Elisabeth Obrestad (leiar)

Tlf 47 50 20 80

Inger Johanne Klausen

Tlf 99 34 73 70

Magnhild Siqveland

Tlf 47 50 03 18