MAT- OCH RESEERSÄTTNING        

Elevens namn:….…………………………………………………………..…         Klass……………………..….

Personnummer (tio siffror)…………............................................................

Praoföretag……………………………………………………………………        Telefonnr:…………………….

Kontaktperson……………………………………………………………………………………………………

Adress till företaget………………………………………………………………………………………………

Postadress……………………………………………………………………………………………………….

Matersättning utgår med högst 30kronor/närvarodag.

Summa utlägg för lunch (Bifoga kvitton)………………………………………………………………………

Summa utlägg för resor (Bifoga förbrukade kvitton/förköpshäften)…………………………………………..

Totalsumma……………………………………………...        

Ifylld blankett tillsammans med kvitton lämnas till SYV (i brevlådan om jag inte är på plats)

Målsmans namn…………………………………………………………………………………………………

Adress……………………………………………………………………………………………………………

Postadress………………………………………………………………………………………………………        

Telefonnummer…………………………………………………………………………………………………

Postgiro-/personkonto (10 siffror)………………………………………………………………………………

Bankkonto, namn på baken……………………………………………………………………………………

Clearingnr…………………….        Kontonummer…………………………………………………………        

Att ovanstående uppgifter stämmer intygas

Datum……………………………..

…………………………………………………                …………………………………………………..

Elevens underskrift                                         Målsmans underskrift

Annette Mäkelä/studie och yrkesvägledare, anmak_s@edu.sollentuna.se