Аталышы

Каттоо № ИУЖК коду ИСН

Кабарламанын түрү

Келип түшкөн датасы (№ кириш датасы)

Жарыялоо датасы

 

Эскертүү

1

“Таласский городской отдел культуры” мекемеси

Каттоо №89547-3307-М-е.

ИУЖК коду 22247876

Жобонун жоголгондугу тууралуу

Кириш №61, 2018-ж. 22.01.

25.01.2019

 

2

“Байгер-финанс” микрокредиттик агенттиги коомдук фонду

Каттоо № 145030-3307-КФ,

ИУЖК коду: 28663529,

ИСН: 01903201510167

Жоюу (иш аракетин токтотуу) тууралуу.

Кириш №133, 2018-жыл.06.02.

13.02.2019

Дооматтар 2-ай ичинде Талас обл, Талас шаары,Сарыгулов көч.,№28 дареги боюнча кабыл алынат.

Тел: 0773460946

3

“Талас Укук Профи” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №104687-3307-ЖЧК

ИУЖК коду 25770621,

ИСН: 01803200910038

Мамлекеттик каттоо жөнүндөгү күбөлүгүнүн жоголгонду-гу тууралуу

Кириш №159, 2019-ж.13.02.

15.02.2019

 

4

“ТЕНЕЧИМ” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо № 135221-3307-ЖЧК

ИУЖК коду 28651905,

ИСН: 02602201410038

Мамлекеттик каттоо жөнүндөгү күбөлүгүнүн жоголгонду-гу тууралуу

Кириш №166, 2019-ж.18.02.

21.02.2019

 

5

“Кыргыз Респуликасынын ϴкмөтүнө караштуу архитектура, карулуш жана турак жай-коммукалдык чарба мамлекеттик агентигинин Талас регионалдык шааркурулушу жана архитектура боюнча башкармалыгы” мекемеси

Каттоо № 157746-3307-М-е

ИУЖК коду: 29119710,

ИСН: 02903201610024

Мамлекеттик кайра каттоо жөнүндөгү күбөлүгүнүн жоголгондугу тууралуу

Кириш №229, 2019-ж. 12.03.

15.03.2019

 

6

“Шоро Күмүштак Агросервис” айыл чарба кооперативи

Регистрационный № 91961-3307-КК,

Код ОКПО: 24612340

ИНН: 01402200810064

Жоюу(иш аракетин токтотуу)

Кириш №302, 2019-ж..02.04.

12.04.2019

Дооматтар 2-ай ичинде ТАлас обл, Бакай-Ата р-ну, Боо-Терек а., Атай көч., №6 дареги боюнча кабыл алынат.

Тел.: 0777124101

7

“Талас облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектеби” мекемеси

Каттоо № 15958-3307-М-е,

ИУЖК коду: 02938265,

ИСН: 03103199310058

Жоюу ( иш аракетин токтотуу) туралуу

Кириш №317, 2019-ж.04.04.

12.04.2019

Дооматтар 2 ай ичинде Талас обл., Талас ш., Умот Молдо көч., №33.

Тел: 0342255141 дареги боюнча кабыл алынат

8

Жоопкерчилиги чектелген коому “РУБАТ” микрокредиттик компаниясы

Каттоо №90035-3307-ЖЧК,

ИУЖК коду: 22978108,

ИСН: 01508200310050

Жоюу (иш аракетин токтотуу) тууралуу

Кириш №325, 2019-ж.08.04

12.04.2019

Дооматтар 2 ай ичинде Талас обл., Талас ш., Сарыгулов көч., №28.

Тел: 0773460946 дареги боюнча кабыл алынат

9

“Кыргыз Респуликасынын ϴкмөтүнө караштуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын Талас областтык инспекциясы” мекемеси

Каттоо №131087-3307-М-е,

ИУЖК коду: 28290593,

ИСН: 02607201310073

Жоюу (иш аракетин токтотуу) тууралуу

Кириш №336, 2019-ж.11.04.

18.04.2019

Дооматтар 2-ай ичинде Талас обл, Талас ш., Огомбаев көч., №162. дареги боюнча кабыл алынат

10

“Талас облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектеби” мекемеси

Каттоо №15958-3307-М-е,

ИУЖК коду: 02938265,

ИСН: 03103199310058.

Жоюу (иш аракетин токтотуу) тууралуу

Кириш №317, 2019-ж.04.04.

19.04.2019

Дооматтар 2-ай ичинде Талас обл, Талас ш., Умот Молдо көч., №33. Тел: 0342255141 дареги боюнча кабыл алынат

11

“Талас-Кастомс-Сервис” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №112205-3307-ЖЧК

ИУЖК коду: 22276368,

ИСН 00806201010015

Мамлекеттик каттоо жөнүндөгү күбөлүгүнүн жоголгондугу тууралуу

Кириш №389,

2019ж.26.04.

06.05.2019

 

12

“Талас” соода-базар комплекси мамлекеттик ишканасы

Каттоо №89046-3307-МИ

ИУЖК коду 21501752,

ИСН: 01812199710068

Мамлекеттик каттоо жөнүндөгү күбөлүгүнүн жана бурчтук мөөрүнүн жоголгондугу тууралуу

Кириш №383, 2019-ж.24.04.

07.05.2019

 

13

“Кыргыз буурчагы” жоопкерчилиги чектелген коом

Каттоо №104372-3307-ЖЧК

ИУЖК коду 26599052,

ИСН: 02402200910140

Мамлекеттик кайра каттоо жөнүндөгү күбөлүгүнүн жоголгондугу тууралуу

Кириш №389, 2019-ж.25.04.

07.05.2019

 

14

“Курулуш-Кыш” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №133875-3307-ЖЧК,

ИУЖК коду: 28290347,

ИСН: 02412201310053

Жоюу (иш аракетин токтотуу) тууралуу

Кириш №188, 2019-ж.30.05

03.06.2019

Дооматтар 2 ай ичинде Талас обл, Бакай-Ата р-у, Өзгөрүш а., Манас көч., №258 дареги боюнча кабыл алынат.

Тел.: 0701134816

15

“К.Нурбеков атындагы жалпы билим берүү орто мектеби” мекемеси

Каттоо №90126-3307-М-е

ИУЖК коду 21092897,

ИСН: 00902200410111

Мамлекеттик кайра каттоо жөнүнүдөгү күбөлүгүн жоголгондугу тууралуу

Кириш №489, 2019-ж.30.05.

03.06.2019

 

16

“Кут билим” интелллектуалдык өсүү борбору жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо № 177413-3307-ЖЧК;

ИУЖК коду: 29129594,

ИСН: 01610201810059

Жоюу(иш аракетин токтотуу) тууралуу.

Кириш №493, 2019-ж.31.05.

10.06.2019

Дооматтар 2 ай ичинде Талас обл, Манас р-у, Покровка а., Кояшев көч., №13”а” дареги боюнча кабыл алынат.

Тел: 0777085866

17

“Благотворительный образовательный центр “Уя” имени Дуйшен-Ата” мекемеси

Каттоо №88905-3307-М-е

ИУЖК коду: 22974105,

ИСН: 01810200210277

Жоюу( иш аракетин токтотуу) тууралуу.

Кириш №513, 2019-ж.06.06.

18.06.2019

Дооматтар 2-ай ичинде Талас обл, Талас р-у., Көпүрө-Базар а., Чапаев көч., №2

Тел.: 0554855866 дареги боюнча кабыл алынат

18

“Өмүр дарагы” коомдук бирикмеси

Каттоо № 160772-3307-ОО

ИУЖК коду: 29121210,

ИСН: 01309201710019

Жоюу (иш аракетин токтотуу) тууралуу.

Кириш №541,

2019-ж.18.06.

25.06.2019

Дооматтар 2 ай ичинде Талас обл., Талас ш., Оторбаев көч., №129, дареги боюнча кабыл алынат.

19

“Ийгиликтин Академиясы” акыл өстүрүү борбору мекемеси

Каттоо №160216-3307-М-е

ИУЖК коду: 29120073,

ИСН: 02007201610158

Жоюу (иш аракетин токтотуу) тууралуу

Кириш №544, 2019-ж.19.06.

25.06.2019

Дооматтар 2 ай ичинде Талас обл., Талас р-у., а., Көк-Токой а., Ч.Айтматов көч., №27., дареги боюнча кабыл алынат

20

“Кара-Суу орто мектебин колдоочу “Минжашар” коомдук фонду

Каттоо №89395-3307-КФ;

ИУЖК коду: 22246411,

ИСН: 02909199910070

Жоюу(иш аракетин токтотуу) тууралуу

Кириш №596, 2019-ж.10.07.

17.07.2019

Дооматтар 2 ай ичинде Талас обл. Талас р-ну, Кара-Суу а., дареги боюнча кабыл алынат.

Тел.: 0700590139

21

“Жасмин-Север” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо № 130942-3307-ЖЧК;

ИУЖК коду: 28290034,

ИСН: 01907201310115

Жоюу(иш аракетин токтотуу) тууралуу

Кириш №600, 2019-ж.12.07.

17.07.2019

Дооматтар 2 ай ичинде Талас обл., Талас ш., Сарыгулов көч., №185 дареги боюнча кабыл алынат.

Тел.: 0773717065

22

“Талас шаардык мамлекеттик ветеринария башкармалыгы” мекемеси

Каттоо № 89597-3307-М-е

ИУЖК коду: 00826036,

ИСН:00908196810015

Жоюу(иш аракетин токтотуу) тууралуу

Кириш №630,

2019-ж.22.07.

14.08.2019

Дооматтар 2-ай ичинде Талас обл, Талас ш., Мырзалиев көч., №3, дареги боюнча кабыл алынат.