Vissza a terray.hu-ra

Családtörténeti iratok

Készítette Dr. Sipos III. Béla, Pécs.

Ha kérdése van e-mail: sipos.bela1945@gmail.com

Kattintson alul a  Családfa kutatási iratok szövegre, utána a doc és zip fájlokat letöltheti. A zip fájlok letöltésénél kattintson felül a nyíl jelre és válassza a  letöltést. A doc fájlok letöltésénél kattintson duplán a doc fájlra és kattintson felül a nyíl jelre és válassza a  letöltést.

(több mint 100 dokumentum, családonként. Ld. Sipos és rokon családok. A  következőkben részletezve. A doc fájlok naprakészek.) A Galériában a digitalizált iratok találhatók.

Családfa kutatási iratok 

Sipos és rokon családok

A teljes dokumentációk zippelve:

szenterzsébetiSzakatscsaladfa.zip

Murar-Redeycsaladinternetre.zip

Az összes családfa doc-ban naprakészen

Burján Zsigmond filmje “Csak még egyszer előre” Film Sipos Gyula ezredesről a Székesfehérvári 17-es gyalogezred parancsnokáról (1915-1918)

Sipos és rokon családok

Sipos I. Béla (1875-1967) felesége Fodor Malvin (1884-1962) ősei.

Gömör megyei származású evangélikus családok: Terray, Reuss, Schulek, Pécsy, Leporini, Fakla, Sztolár, Schramko, Fodor, Honétzy, dedinai Csernota stb. családok története.

Sipos Gyula iratai. (1872-1959)

Sipos I. Béla  ősei.

Erdélyi nemes székely családok: A kézdimárkosfalvi Sipos,  kézdimárkosfalvi Barabás, lisznyói Jakó, lécfalvi Gyárfás, nagybaconi Keresztes, kézdivásárhelyi Szőcs, zágoni Bodolla stb. családok története.

Dr. Sipos II Béla (1904-1980) felesége Szakács Dóra (1914-1998) ősei.

Fekete[1] (nyárádgálfalvi és nagyfalusi), és a rokon családok: Ákos, Antimus, Baládffy (csapói, kis-kendi, ádámosi és ózdi), Bán (galambodi), Bánffy (losonczi, régeni), Bánffy (alsólendvai), Barcsai (nagybarcsai), Bercsényi (székesi, zekesi, gróf, káli), Berzenczei (görgény szent-imrei), Berzeviczy, Bethlen (iktári és bethleni gróf), Csáki  (keres-szeghi, gróf), Csiszár (ölyvesi), Czegő (mezőcsávási, nem volt nemes), Czikó (pomázi), Daczó (Sepsiszentgyörgyi), Dárói (vagy Dáray, Majos) Debreczeni, Debrői, Décsey(kisdobai és nagydobai), Derencsényi, Deső (valószínűleg mérai és patai), Dózsa (makfalvi és uzapanyiti), Dunajeci, Erdélyi (somkeréki), Fekete (nyárádgálfalvi), Gönyűi, Görög (valószínűleg marosvásárhelyi), Győrffi (galambodi), György (mezőcsávási), Héder (Héderváry), Hobordanecz (vagy Habardanacz, Habardanczy), Horváth, Jakcs (kusaly) Jármi (magyar-déllői), Kajlai (kaylai), Kezcheg  (mezőmadarasi), Konya (mezőcsávási), Kozárváry (szolnoki), Kún (káli), Lackfy, Lorántfi (serkei), Mágner (ördögkeresztúri), Majos (dárai, dárói), Makján, Marhatfy, Méhesi, Mike, Nagy (hosszúmezői, illetve holiczi és velomirovichi illetve havaselvi), Nagy (vizaknai), Pápai (temesvári, alsó-járai, tordamegyei, majd mezőcsávási), Németi, Pálffy, Pethő (gersei), Rikalf, Rozgonyi (rozgonyi), Salamonvári, Sárossy (Saárossy, kissárosi), Salamonvári, Sebestyény (folyfalvi), Serkei (kaplai, lorántfi),  Szécsi, Székely (ernei vagy ernyei, ernyői, nagy-ernyei, kereszturi), Szolnoki (kozárvári), Telegdi (serkei), Toldi (nagy-szalontai, fekete-báthori és nagyfalusi Tholdy), Toldalagdi (gáldtői, nagyercsei Toldalaghi, Tholdalagi), Tomori  (szucsáki és kövesdi).

Szénásy[2] (kidei és pánczél-csehi és nagyváradi) és a rokon családok: Ibrányi (nagyváradi), Komjáthi (derzsei), Nagy (pócsai), Pap (szathmári), Ráskay, Várady (dobokai).

Szakács (szenterzsébeti)[3] és a rokon családok: Benedek (kisbaczoni), Bogdán (kovásznai, felső-töőki), Kádár (szenterzsébeti), Ugron (ábránfalvi).

Bocskor[4] (Bochkor, csíkszent-mártoni, majd csíkdelnei) és a rokon családok: Apaffy, Alsó, Angyalosi, Bács, Balogh, Bíró (csíkdelnei), Bott, Csató (csík- delnei), Cseszeliczky, Fogarasi (oroszfái), Forró (háportoni), Gerendy, Gurzó (csíkszentmiklósi), Intze (csíkdelnei), Kabos (magyar-gyerő-monostori),  Kápolnási, Kelemen, Miháltz (régen Mihacz, altórjai és gelenczei, pollyjáni, ma kézdiszentkereszti), Miklós (csíkszépvízi), Paczolay, Pekry (Pekry, régen 1526 előtt Pewkry petrovinai, pekrovinai, 1552 után kutyfalvi, szentmártoni ág),  Peterdi (hosszuaszói, kőrös-peterdi), Sajgó, Sombory család (magyar nagy-zsombori), Szeredai (szent-hármassági, marosszéki Szereday), Szilvássy (kecset-szilvási, és csesze- liczki), Toroczkai (toroczkói-, szent-györgyi nemes, báró és gróf), Zsuki (felső és alsó Suky, Zsuki).

 Jakab Ödön iró, született Vadasdon (Szénásy Berta sógora) az Arcanum adatbázisban, zip fájl.

Vadasdianyakonyvekreformatus1776-1894.zip A Vadasdi ref. anyakönyvek 1776- 1894.

családok története.


[1] Fekete Albert (1863-1908) Dr. Sipos III. Béla dédapja ősei.

[2] Fekete Albertné (1863-1908) Szénásy Berta (1862-1931) Dr. Sipos III. Béla dédapja ősei.

[3] Szakács I Károly (1847-1889) Dr. Sipos III. Béla dédapja ősei.

[4] Szakács I Károlyné (1847-1889) Bocskor Nina (1853-1889) Dr. Sipos III. Béla dédapja ősei.  

Dr. Sipos III. Béla felesége Rédey Katalin ősei.

A Murár-Rédey családok története.

Dr. Sipos Béla: A Mártírok útjai (Margit körúti) általános- és a Medve utcai általános iskola az 1950—1960-as években.

Neves tanárok életrajza akik a Medve utcai iskolában tanítottak. OneletrajzMedveutcaitanárok.zip

A Medve utcai iskola hiressé vált diákjai. OneletrajzokHiresséváltMedveutcaitanulok.zip

A Sipos és rokon családok fotói