Kolem Nového světa

Datum

23. března 2019, sobota

Prezentace

9:00 - 10:45

Hotel Komorní hůrka ,

Komorní Dvůr u Františkových Lázní (mapa)

Start

10:30 dětský závod koloběhu

11:00 závod koloběžkového závodu

(Intervalový start - pozn. intervaly dle počtu závodníků 15-30 vteřin, cca 15 minut)

11:15 běžecký závod

Registrace

registrační formulář

Startovné

koloběžky: 150 Kč

běh: 150 Kč

zahrnuje malé občerstvení a nápoj v hotelu Komorní hůrka

Pořadatel

Hotel Komorní hůrka, Bez pedálů,

a KOLOBĚHsport

kontaktní osoba běh: Zdeněk Dančo

tel: 777 591 622

kontaktní osoba koloběžky: Václav Jun

tel: 603 218 471

Délka závodu

Koloběžkový závod: cca 35 km (limit 2.5h)

Dětská trasa: 4km (mapa) (děti 6+)

Běžecký závod 10 km (mapa) 

 

Koloběžkový i běžecký závod jsou vedeny částečně na komunikacích bez silniční uzávěry

Povrch trati

zpevněné veřejné komunikace bez uzávěry

(asfaltový povrch po celé délce trati)

Místo konání

Komorní Dvůr, Františkovy Lázně

Vyhlášené kategorie

koloběžky muži

koloběžky ženy,

koloběžky děti do 6 let,

běh na 10 km muži,

běh na 10km ženy

Minimální věk

Minimální věk pro koloběžkový závod

15 let

(neplnoletí s písemným souhlasem rodičů, mladší pouze s doprovodem rodiče)

Ceny pro vítěze

  • medaile pro první tři místa v kategorii
  • diplomy pro všechny předem registrované dětské účastníky
  • tombola s cenami od KOLOBĚHsportu
    www.kolobezky-plzen.cz
  • Ceny od hotelu Komorní Hůrka

            www.komornihurka.eu

Koloběžkový závod

Závod s intervalovým startem jednotlivců, trasa v délce cca 35 km je dána kontrolními body. Kontrolní body tvoří významné turistické zajímavosti  v okolí Františkových lázní a Chebu. Měřený čas. Trasa bude oznámena v místě registrace. Časový limit 2,5 hodiny.

Kategorie ženy, muži

Dětský závod

Závod dětí na koloběžkách a odrážedlech, délka 500m, sladká odměna pro všechny účastníky. Děti do 6 let.

Běžecký závod

Kolem rybníka Amerika po vyznačené trase, délka 10km , jeden okruh s převýšením. Vyhlášené kategorie Ženy, Muži


V přihlášce k závodu je možné rezervovat zapůjčení koloběžky.

Poplatek 50,-Kč jako příspěvek na dopravu.

 

Pro závodníky je k dispozici zázemí zamykatelných šaten.

 

Možnost občerstvení v místě startu (restaurace, gril).

 

Závod je pořádán za každého počasí.

 

Podmínky pro účast v závodě

 

Podmínkou účasti je řádně vyplněná a v místě závodu podepsaná přihláška účastníka. A to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrady.

Účastník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a

prohlašuje, že:

 

     závodu se účastní na vlastní nebezpečí a v koloběžkovém závodě s ochranou přilbou

     v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu

     mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu

     bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech

     souhlasí s tím aby pořadatel závodu a seriálu zpracovával poskytnuté osobní údaje s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělována třetím osobám, nebudou použita k jinému než výše uvedenému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11zákona č.101/2000 Sb.

     Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.

     Účast mladistvých do 18 let povolen jen se souhlasem zákonného zástupce.

 


Mapa běžeckého závodu