Substitutregler for Vestegnens Bridgeklub
Updated automatically every 5 minutes

Substitutregler for Vestegnens Bridgeklub

Følgende regler om justering af score ved substituering findes i DBF klubhåndbogen afsnit 2.4.

VB har valgt at følge disse regler suppleret med reglen om personligt gennemsnit.

Antal

Substitutter

I EN PARTURNERING

I EN HOLDTURNERING

1

Såfremt der kun er substitut for én spiller i et par, foretages der ingen justering.

Der justeres ikke i resultatet, hvis der kun er én substitut, eller hvis der er én substitut i hvert af holdets par.

 

2

 

Såfremt begge spillere i et par er substitutter, justeres scoren i første omgang til middelscore.

 

Alternativt justeres scoren løbende i forhold til parrets personlige gennemsnit.

Når den pågældende turnering er slut, ændres scoren til gennemsnittet af de substituerede pars score, hvis det har betydning for evt. præmie til parret eller for parrets op- eller nedrykning til en anden række, men kun såfremt det substituerede par selv har spillet over halvdelen af runderne i turneringen.

Der justeres ikke i scoren for de par, der møder et par med substitut(ter).

Hvis et helt par eller begge par på et hold er substitueret, tildeles holdet i første omgang til den aktuelle score.

 

Når den pågældende turnering er afsluttet, ændres scoren til gennemsnittet af de substituerede holds score, hvis det har betydning for eventuel præmie eller op- og nedrykning, men kun såfremt det substituerede hold har spillet over halvdelen af runderne uden justering af scoren.

 

Resultatet af kampen(e) er normalt gældende for modstanderholdet. Men hvis det efter turneringen viser sig, at modstanderholdet med gennemsnittet af dets øvrige kampresultater vil modtage præmie eller rykke op, justeres dette gennemsnit.