УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 РІШЕННЯ

18.01.2019р.                                                                                                                            №14

Про організацію проведення

громадських та тимчасових робіт

на території міста Бершадь у 2019 році

На виконання вимог статті 31 Закону України “Про зайнятість населення”, Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 року №175, керуючись підпунктом 7 пункту “б” (делеговані повноваження)  ч.1 ст.34, ч.1 ст.47, ч.1 ст.52, ч.1 ст.73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет  Бершадської міської ради

ВИРІШИВ:

1.Організувати у 2019 році проведення громадських та тимчасових робіт, що мають суспільно корисну спрямованість та відповідність потребам територіальної громади міста Бершадь для осіб, зареєстрованих як безробітні, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної  власності. 

2.Затвердити перелік видів громадських та інших тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності (додаток №1 додається).

3.Затвердити перелік підприємств, установ та організацій комунальної  власності, за участю яких планується організація громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру (додаток №2 додається).

4.Встановити, що організація та проведення громадських робіт у 2019 році, відбуватиметься із залученням коштів міського бюджету в сумі 50 тис. грн., відповідно до рішення Бершадської міської ради.

5.Фінансування організації інших робіт тимчасового характеру здійснюється за рахунок коштів роботодавців та інших джерел, не заборонених законодавством.

6.Рекомендувати Бершадському районному центру зайнятості укласти договори на проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру з підприємствами, установами і організаціями, які потребують залучення додаткової робочої сили на виконання таких робіт, та здійснити направлення безробітніх громадян й різних категорій зайнятого населення за їх згодою.

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Бершадської міської ради.

            Міський голова                                                        М.І.Кольченко

Додаток №1 до рішення виконавчого комітету

Бершадської міської ради №14 від 18.01.2019р.

ПЕРЕЛІК

видів громадських робіт, які  мають тимчасовий характер, економічну, соціальну та екологічну користь для громади, надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних,  фінансування яких здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі — Фонд) рівними частинами пропорційно сумі витрат на їх організацію:

1.Упорядження та утримання в належному стані меморіалів, пам’ятників та інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни.

2.Благоустрій та озеленення територій міста, об’єктів соціальної сфери, зон відпочинку і туризму, придорожніх смуг, міських кладовищ.

3.Проведення ремонтних та підсобних робіт на об’єктах соціальної та культурної сфери.

4.Роботи, пов’язані з відновленням та доглядом за пам’ятками архітектури, історії та культури.

5.Інші види робіт, що мають суспільно корисну спрямованість.

6.Інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та робота з документацією.

        

           Міський голова                                                                          М.І.Кольченко

Додаток №2 до рішення виконавчого комітету

Бершадської міської ради №14 від 18.01.2019р.

ПЕРЕЛІК

роботодавців (орієнтовний), за участю яких планується організація громадських робіт:

1.Комунальне унітарне підприємство “Бершадь – Сервіс”.

2.Комунальне підприємство “Бершадьринок”.

3.Міський будинок культури.

4.Міський клуб.

                   

        Міський голова                                                                               М.І.Кольченко