OZNÁMENÍ

od pondělí 12.10. 2020 je Emauzské opatství pro turistické prohlídky uzavřeno.