THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Vui lòng gửi tới địa chỉ thư điện tử tuyendung@vinaseen.com.vn

Mã số

Vị trí

Nơi làm việc

  1. THÔNG TIN BẢN THÂN

Họ và tên (chữ in hoa)

Ngày sinh

Nơi sinh

Dân tộc

Tôn giáo

Giới tính

  Nam                Nữ

Số CMND/Hộ chiếu

Nguyên quán

Ngày cấp

Email

Nơi cấp

Điện thoại

Di động

Hộ khẩu thường trú

Nơi ở hiện tại

Thông tin người liên hệ khẩn khi cần

Tình trạng hôn nhân

  Chưa kết hôn            Đã kết hôn           Ly dị

Sức khỏe (có bị thương tật, bệnh nặng)

Chiều cao

Cân nặng

Mã số thuế TNCN

  Có                      Không

Sổ BHXH

  Có               Không

Loại hình làm việc

 Toàn thời gian cố định        Bán thời gian

Bạn có thể làm việc bao nhiêu giờ một tuần?

Những tỉnh mà bạn có thể làm việc hoặc công tác dài hạn

Mức lương mong muốn

Bạn có thể bắt đầu làm việc

 Làm việc ngay                    Thông báo trước … ngày

Bạn có quen ai làm việc tại VINASEEN Miền Trung? (nếu có ghi rõ thông tin họ tên, vị trí)

Bạn biết được thông tin tuyển dụng của chúng tôi qua

 Website vinaseen.com.vn    Báo chí       Người thân

 Báo điện tử                           Khác (ghi rõ)

  1. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian

Tên trường

Chuyên ngành

Bằng cấp

Loại hình đào tạo

Xếp loại

Từ

Đến

Chứng chỉ, các khóa đào tạo khác

Thời gian

Nơi cấp chứng chỉ/đào tạo

Chứng chỉ/khóa đào tạo

Xếp loại

Từ

Đến

Ngoại ngữ

Trình độ/điểm thi chứng chỉ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

(Tốt, Khá, Trung bình, Yếu)

  1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Vui lòng liệt kê theo thứ tự thời gian ngược, công việc hiện tại kể trước

Từ

Đến

Tên công ty

Vị trí

Mức lương

Mô tả ngắn gọn các công việc và thành tích đạt được. Nếu là quản lý, ghi rõ số nhân viên đã quản lý.

Lý do nghỉ việc

Từ

Đến

Tên công ty

Vị trí

Mức lương

Mô tả ngắn gọn các công việc và thành tích đạt được. Nếu là quản lý, ghi rõ số nhân viên đã quản lý.

Lý do nghỉ việc

Từ

Đến

Tên công ty

Vị trí

Mức lương

Mô tả ngắn gọn các công việc và thành tích đạt được. Nếu là quản lý, ghi rõ số nhân viên đã quản lý.

Lý do nghỉ việc

  1. THÔNG TIN GIA ĐÌNH

Cha mẹ, chồng, vợ, con, anh chị em ruột

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Quan hệ

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

  1. THÔNG TIN THAM CHIẾU

Vui lòng cung cấp tên, thông tin liên lạc và thông tin nghề nghiệp của hai người không phải người thân, biết rõ thông tin và quá trình làm việc của bạn, trong đó phải có một quản lý trực tiếp của bạn hiện tại hoặc gần đây nhất. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi liên hệ để tham khảo thông tin.

Người thứ 1

Họ và tên

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Địa chỉ

Email

Điện thoại

Di động

Người thứ 2

Họ và tên

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Địa chỉ

Email

Điện thoại

Di động

  1. NĂNG LỰC

Phần này được sử dụng để xác định ứng viên được mời tham dự các vòng tuyển dụng sau.

Ưu điểm (phẩm chất, khả năng, kỹ năng nổi bật)

Nhược điểm

Vui lòng viết cho biết vì sao bạn quan tâm đến việc vị trí ứng tuyển và những yếu tố nào cho thấy bạn phù hợp với vị trí này. Nêu một vài ví dụ để chứng minh. Bài viết dưới 300 từ.

  1. CAM KẾT

Tôi cam đoan rằng tất cả các thông tin cung cấp trên là đúng sự thật. Tôi chấp nhận việc điều tra, thẩm tra những thông tin cá nhân cần trong quá trình ra quyết định tuyển dụng. Tôi cam kết không kiện nơi mình đã từng làm việc, học tập hoặc những cá nhân cung cấp thông tin cho Công ty trong quá trình thẩm tra.

Nếu bất kỳ thông tin nào tôi khai là không đúng hoặc không đầy đủ thì Công ty có thể từ chối tuyển dụng, hoặc sa thải nếu tôi đã được tiếp nhận.

…, ngày … tháng … năm …

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)