Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги

АРЫЗ (Апостиль) МЕН_____________________________________________________________

(Аты жөнү)

паспорт серииясы _____________________________________

_______________________________________________________________

()

Берилген"___"___________________жылы,___________________________ ___ (качан жана ким тарабынан берилген )

Жашаган дареги _____________________________________

_______________________________________________________________

(толук дареги туруктуу же көпчүлүк убакта жашаган )

Байланыш телефону _____________, туулган жылы _______________,

Расмий документтерге апостиль коюну суранам

__________________________________________________.

(апостиль көрсөтүлүүчү өлкө )

Ушул арызга төмөнкүлөр тиркелет :

N п/п

Документтин реквизиттери Нускалардын саны

____________________________________________________________________________

(колу) (аты жөнү)


Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги

АРЫЗ (легализация) МЕН_____________________________________________________________

(Аты жөнү)

паспорт серииясы _____________________________________

_______________________________________________________________

()

Берилген"___"___________________жылы,___________________________ ___ (качан жана ким тарабынан берилген )

Жашаган дареги _____________________________________

_______________________________________________________________

(толук дареги туруктуу же көпчүлүк убакта жашаган )

Байланыш телефону _____________, туулган жылы _______________,

Нотариустун койгон колунун аныктыгын күбөлөндүрүүнү суранам

__________________________________________________.

(көрсөтүлүүчү өлкө )

Ушул арызга төмөнкүлөр тиркелет :

N п/п

Документтин реквизиттери Нускалардын саны

(колу) (аты жөнү)