LARRIALDIETAKO JARDUERA PLANA

EGOERA:

ARAZOA DETEKTATU ONDOREN:______________________

ARAU OROKORRAK

Alarma: 5 aldiz txirrina jotzea.

Solairu-buruen aginteak jarraitu (jaka berdea eramango dute).

Gela bakoitzean solairuaren planoa, irtetzeko norabidea eta kanpoko biltzeko agertzen da.

Pasilloetan gezi berdeek irteerako norabidea erakusten digute.

Eraikuntzetako solairu guztiak aldi berean mobilizatuko dira baina era ordenatuan, hau da, goiko solairukoak jaitsi gabe beheko solairuak hustu arte. Solairu bakoitzean eskaileretatik hurbilen dauden gelakoak aterako dira lehendabizi.

Korrika egin gabe eta isilik kaleratuko gara, ilara batean.

Alarma seinaleak jotzen duenean, komunean edo beste gune batzuetan dauden pertsonek jarraituko dute ilara eta ahalik eta lasterren bere taldearekin elkartuko dira.

Beste solairu batean baleude, irteteko mugitzen ari den talderik hurbilenarekin elkartuko lirateke.

Gauzak geletan utziko dira.

Igogailua ez erabili. Edozein ikasle dibertsitate funtzionala 2 pertsonak (ikasleak, irakasleak…) lagunduko dute.

Kordinatzaileen lana:  (orokorrean)

Solairu bakoitzeko kordinatzailea: 

2.solairukoa: Arduraduna Zaintza Gelakoa eta ez badago Zaintzakoa eta Zuzendaritzako bat. Txaleko berdea irakasle gelan egongo da.

Zuzendaritzakoa: Irtetzeko ordena: 202,203,204,eta 205 gelakoak irakasle gela ondoan dagoen eskaileratik. 

        Mintegiak giltza nagusiarekin zabalduko ditu.

Ibilbidea beti hormatik izango da.

Zaintzakoa: Pasillo erditik liburutegiko aterantz 209, 208, 207, 206 eta 213 gelakoak

 1. solairura heltzerakoan itxaron solairu hori, laborategiak eta informatika gelak  hustu arte. Ibilbidea beti hormatik izango da.

 1.solairua: Arduradunak atezainak

 . Txaleko berdea atezaintzan egongo da. Irtetzeko ordena:

Atezaina 1 103,104,105,106 eta informatika gela  sarrera nagusitik aterako dira.

        Ginmasioa eta aldagelak konprobatzera joango da gero.

Ibilbidea beti hormatik izango da.

Atezaina 2 Pasillo erditik 110, 109, 108,107, 114 eta tekno eta kimikako gelakoak liburutegi ondoan dagoen irteeratik. 0 solairura heltzerakoan itxaron solairu hori, laborategia eta liburutegia  hustu arte.

 Ibilbidea beti hormatik izango da.

0 solairua: Bi arduradun:

Zig-eko irakaslea. Jaka berdea Zig gelan egongo da. Irtetzeko ordena: Liburutegia (018), 015, 016, eta 017. 

Ikasle guztiak futbol zelaian bilduko dira.

 

Idazkaritzako bat arduraduna. Jaka idazkaritzan. Irtetzeko ordena 004 gelaren ondoko atetik: 004, 003, 002 eta 001.

Orientatzaile bulegoa eta Guraso elkartekoa

Ikasle guztiak futbol zelaian bilduko dira.

1- Sotoa

c) Moduluak Idazkaritzako bat arduraduna.  

Bisita gela konprobatuko du bidean

Irakaslearen lana: 

Ikasleei arauak jakinaraziko dizkie


Patioan bilduko dira talde bakoitza bere irakaslearekin, klaseko zerrendaren ordenaz. Irakasleak ikasle guztiak daudela konprobatuko du. Zuzendariari jakinaraziko dio.

Zuzendariak talde guztiak daudela konprobatuko du.