ОСНОВИ НА УСПЕШНИТЕ ПРОДАЖБИ И МЪРЧЪНДАЙЗИНГ 2019 Г.

ОЦЕНЯВАНЕ:

Окончателната ви оценка е сбор от оценката на лекции и оценката на упражнения, всяка от които се взема с тегло 50%. Например на лекции имате отличен (6), а на упражнения имате добър (4), ще завършите курса с много добър (5).

Оценката на лекции можете да формирате по два алтернативни начина. Първи начин, като участвате в тематични дискусии в часовете (10%), решите тест за текуща оценка – 30 затворени въпроса (50%) и подготвите и защитите курсов проект по мърчъндайзинг по плана по - долу като се запишете по групи за презентации (40%). Втори начин, като подготвите и защитите курсов проект (40%) по мърчъндайзинг и положите изпит през сесията (60% - 40% тест с 30 затворени въпроса и 20% казус). Тестовете са базирани на книгите от списъка с основна и допълнителна литература. Книгите се продават в книжарница „Хеликон”. Подробности ще научите на първата лекция и изобщо при контакт с лектора по начин, указан от лектора.

Кръстева. Н., „Успешни лични продажби”, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, университетска библиотека №508, София, 2013, ISBN 978-954-07-3530-6, с.167

Кръстева Н., „Мърчъндайзинг”, Издателство „Авангард прима”, София, 2013, ISBN: 978-619-16-0215-5, с.348

Кръстева, Н., Търговски умения, С., Авангард, 2015, ISBN: 978-619-16-04357, с.220

Кръстева. Н., Управление на взаимоотношенията с клиенти, продажби, Издател: Авангард Прима, 2010, стр. 372 , ISBN: 9789543236350

За закупуване на учебниците - книжарница „Хеликон”.

Можете да поръчате на следния адрес: https://edubooks.bg/index.php/all-products/brands-listing/category/115-nevyana-krasteva

Теми за презентации по МЪРЧЪНДАЙЗИНГ 2019г.

Тема:

Дата

1

Същност и видовете мърчъндайзинг, потенциалните ползи от неговото приложение.

16 март

2

Атмосфера на мястото на продажба, въздействието на ароматите върху емоциите, информираността и парите, които харчат купувачите в големите търговски центрове. рекламен реквизит, името и логото.

16 март

3

Материали и допълненията, подове, стени в интериора, тавани, монтаж на оборудването, осветлението. Външен дизайн на магазините: цветове и материали, знаците на магазина, входа на магазина, витрините.

23 март

4

Видове дисплеи и основните правила при тяхната изработка. Цели на интериорния мърчъндайзинг, групиране и подредба на стоките, типове интериорен (вътрешен) дизайн на магазина, организацията на вътрешното пространство.

23 март

5

Специфика на мърчъндайзинга в България, най - често допусканите грешки и алтернативни решения: различни типове магазини - за модна конфекция, за домашни потреби, мебелни магазини, магазини “Направи си сам”, както и за електрически и електронни уреди.

30 март

6

Ролята на човека като фактор в мърчъндайзинга и мърчъндайзингът като професия

Тест „Де кони”

30 март

Оценката на упражнения ще получите информация от преподавателя.

Екипът: Проф. д. ик. н. Н. Кръстева, хон. ас. А. Потебня