30. ANKARA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ

18 – 28 Nisan 2019

ULUSAL UZUN PROJE GELİŞTİRME DESTEĞİ

YÖNETMELİK

  1. AMAÇ

18 – 28 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 30. Ankara Uluslararası Film Festivali çerçevesinde, Türkiye Sinemasının yeni yaratıcılarına, Türkiye sinema endüstrisinin gelişimine ve sinemanın sanatsal niteliklerine, katkıda bulunmak amacıyla senaryo aşamasında ulusal uzun kurmaca yapımlara proje geliştirme desteği verilecektir.

2. KATILIM KOŞULLARI

a. Yarışmanın yapılabilmesi için en az 6 projenin başvurmuş ve ön değerlendirmeyi geçmiş olması gerekir. Festival yürütme kurulu, yarışmaya başvuran projeleri ön seçici kurul oluşturarak bir ön değerlendirmeye tabi tutacaktır.

b. Proje geliştirme desteği için ilk ya da ikinci filmini çekecek olan yönetmenler başvurabilir.

c. Projenin yönetmeninin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Proje sahibi birden fazla projeyle yarışmaya katılabilir.

d. Daha önce benzer proje geliştirme desteği kazanmamış projelere öncelik tanınacaktır.

f. Katılımcı önceki yıllarda başvurduğu aynı projeyle yarışmaya tekrar katılamaz.

g. Ön değerlendirmeyi geçen ve yarışmaya seçilen projelerin yönetmen ya da yapımcısından en az birinin, projesini sunmak üzere festival haftası içindeki belirlenen tarihlerde görüşmeye katılması şarttır.

h. Projenin gerçekleşmesinin ardından ortaya çıkacak filmin jeneriğinde festivalin sağlayacağı Ankara Uluslararası Film Festivali logosuna ve “Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği almıştır” ifadesine yer verilir. Ayrıca festivalden destek kazanan projelerin yayınladıkları basın bültenlerinde, verdikleri gazete ilanlarında, film afişlerinde ve benzeri tüm tanıtım malzemelerinde Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteğinden aldıkları ödülü festivalin logosuyla birlikte belirtmeleri gerekmektedir.

i. Destek alan projelerin Türkiye ilk gösterimlerini Ankara Uluslararası Film Festivalinde yapmaları, farklı bir gösterim zamanlaması durumunda Ankara Uluslararası Film Festivalinin bilgilendirilmesi beklenir.

k. Proje geliştirme desteği alan projelerin Ankara’daki festivallerdeki ilk gösterimini Ankara Uluslararası Film Festivalinde yapması esastır.

k. Yarışmaya katılmak isteyenlerin http://basvuru.filmfestankara.org.tr/ linkindeki başvuru formunu en geç 1 Şubat 2019 Cuma gününe kadar doldurmaları ve imzalı başvuru formunu Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı, Ankara Uluslararası Film Festivali, Farabi Sokak 29/1, Çankaya 06690, Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir.

Başvuruda doldurulacak bilgilerin yanı sıra online sisteme yüklenmesi istenenler şunlardır;

a. Sinopsis, Türkçe ve İngilizce olarak, en fazla 60’ar kelime.

b. Yönetmenin özgeçmişi, Türkçe ve İngilizce olarak, en fazla 50’şer kelime.

c. Yönetmenin fotoğrafı (300 dpi).

d. Yönetmen görüşü, Türkçe, en fazla 300 kelime.

e. Varsa – yapımcı görüşü, Türkçe, en fazla 300 kelime.

f. Varsa – yapımcı özgeçmişi, Türkçe, en fazla 50 kelime.

g. Tretman, Türkçe, 2000 – 3000 kelime.

h. Varsa – senarist özgeçmişi, Türkçe, en fazla 50 kelime.

i. Finans planı ve bütçe planı

j. Varsa – yönetmenin önceki filminin izleme kopyası (online link ve şifresi)

k. Yönetmen tarafından hazırlanmış en fazla 3 dakikalık proje hakkında sunum videosu da gönderilebilir.

l. Projenin ön elemeyi geçmesi halinde senaryo istenecektir.

Destek almak üzere değerlendirmeye katılması kesinleşen projelerin senaryolarının teslim tarihi, 1 Nisan 2019 Pazartesi günüdür. Senaryoların dijital kopyaları proje@filmfestankara.org.tr e-posta adresine başvuru sahibi tarafından ulaştırılmalıdır.

m. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahiplerine aittir. Proje geliştirme desteği için gönderilen eser içerisindeki özgün olmayan metin vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

3.  SEÇİCİ KURULLARIN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

3.1. ÖN SEÇİCİ KURULUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

a. Ön seçici kurul, festival yürütme kurulu içerisinden ve/veya festival yürütme kurulunun kendi dışından seçeceği uzmanlardan oluşur. Ön seçimi yapacak olan seçici kurul 3 üyeden oluşur. Başvurulardan katılma koşullarına uygun bulunmayanlar, seçici kurula sunulmayacaktır.

b. Ön eleme sonuçları en geç 18 Şubat 2019 Pazartesi günü açıklanacaktır.

c. Ön seçici kurul, aday gösterdikleri projeleri bir tutanakla belgeleyip, kamuoyuna açıklanana kadar sonuçları saklamakla yükümlüdür.

3.2. SEÇİCİ KURULUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

a. Seçici kurul 3 kişiden oluşur.

b. Ön elemeyi geçen proje sahipleriyle birlikte festival tarihleri içinde belirlenecek iki gün içinde seçiciler kurulu projenin yönetmen ve/veya yapımcısıyla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirecektir. Çalışma programı seçilen proje sahiplerine bildirilecektir.

c. Seçici kurul üyeleri, projelerin hepsini değerlendirmek, başvuru sahipleri ile görüşmekle yükümlüdür.

d. Seçici kurul, projeleri değerlendirmeye başlamadan önce Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği Koordinatörü ile birlikte ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda Seçici kurul üyelerine Festival ve Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği ile ilgili bilgiler verilir. Daha sonra Seçici kurul çalışma yöntemini saptar.

e. Seçici kurul, kararlarını salt çoğunlukla verir, bütün üyelerin 1 oy hakkı vardır.

f. Oy hakkı bulunmayan Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği koordinatörü, gözlemci olarak seçici kurul toplantılarında yer alır. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunur.

g. Seçici kurul, sonuçları açıklamadan önce bütün üyelerce imzalanmış karar tutanakları ile gerekçeli sonuçları festival yürütme kuruluna teslim etmekle yükümlüdür.

h. Seçici kurul, son görüşmenin ardından karar için toplanır.

i. Seçici kurul üyelerinin tamamının, değerlendirme sonuçlarını basın toplantısı ya da ödül töreninde açıklamak üzere hazır bulunması gerekir.

4. ÖDÜLLER

a. Seçici kurul üyeleri tarafından kararlaştırılan En İyi Projenin yönetmenine 30.000 TL maddi destek verilir.

b. Destek ödülü sahibine Ankara Uluslararası Film Festivalinin gerçekleşeceği tarihler içinde belirlediği Proje Geliştirme Desteği Yarışması ödül töreninde takdim edilir.

c. Destek ödülü projeler ve kişiler arasında paylaştırılamaz.

d. Bu yönetmelikte belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül verilemez. Ancak Ankara Uluslararası Film Festivali yarışmalı bölümlerinde ek özel ödül vermek isteyen kişi ya da kuruluşlar festivalin başlamasından en az 15 gün önce festival yürütme kuruluna başvurabilir.

5. YETKİ

Festival yönetimi, değerlendirmeye dahil edilen projelerden, değerlendirme için gerekli özelliklere ve hukuki niteliklere sahip olmayan projeleri değerlendirmeden çıkarma hakkına sahiptir. Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Ankara Uluslararası Film Festivali yürütme kuruluna aittir. Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteğine başvuran kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelikten projeye katkısı bulunan kişileri haberdar etmek, başvuru sahibinin sorumluluğundadır. Değerlendirmeye kabul edilmiş olan, ancak senaryo yazımı devam ettiği için festivale yetiştirileceği vaat edilip yetiştirilemeyen projeler, yarışmaya katılım hakkını kaybeder. Festival yönetimi bu durumda ön jürinin belirlediği bir başka projeyi değerlendirmeye alabilir.