PLANIFICACIÓ SETMANAL 1r ESO B                                            Del 23 al 27 de març

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

MATERIAL DE SUPORT (només pel departament d’orientació)

Alemany:
(08:00-08:55)
Continuar fent el producte final de la unitat didàctica que estem treballant.
Han de fer un power point explicant el que es pot fer durant aquests 15 dies a casa: fer deures, escoltar música….
Aquesta activitat té una duració total de 3 sessions.

Tot al classroom.
Data de lliurament: dijous 26 març

Projecte TIC:

-Continuar amb les fitxes de Scratch penjades al Classroom.

MAT:

Teoria: Reducció de fraccions a comú denominador.

Exercicis de reducció de fraccions a comú denominador.

MÚSICA (08.00 - 09.50)

-Activitat 1: fer la fitxa de Tàrrega (està al Classroom - Compositors - Tàrrega)

-Activitat 2: estudiar la partitura “Himne a l’alegria” de Beethoven (la partitura està al Classroom - Flauta - Himne a l’alegria)

Valors ètics: Drets Humans. Veure la segona part del documental Camino a la escuela de Pascal Plisson i fer el qüestionari ( informació al Classroom)

RELIGIÓ CATÒLICA:

(8:00-8:55)

-Fitxa Setmana Santa. Informació al classroom.

LENGUA CASTELLANA:

(8:00-8.55)

Esta semana trabajaremos la ortografía. La tilde o acento. Distinguiremos las sílabas tónicas de las átonas y las reglas para acentuar las palabras agudas, llanas y esdrújulas.

- Primero leeremos la teoría sobre la sílaba tónica y la acentuación de las palabras.

- Después realizaremos  las actividades en el mismo documento que será  entregado a la profesora.

Biologia i Geologia

Mapa conceptual 5 Regnes

Video explicatiu dels 5 Regnes a partir del mapa conceptual

Aquest material servirà com centre d’assoliment de continguts d’alumnat NESE i material complementari per la resta.

El professor/a especialista serà l’encarregat de compartir amb l’alumnat en el moment que pertoqui (tenint en compte el ritme de treball de l’alumnat)

Llengua catalana i literatura

-El diàelg: l’entrevista: realitzar activitats per tal que assimilin les característiques i l’estructura de l’entrevista.

40 min. aprox.

Classroom

- Rectificar l’entrevista a mesura que la professora els corregeix les activitats.  

15 min. aprox.

Classroom

MAT:

Continuació de la sessió anterior.

Alemany:
(08:55-09:50)
Acabar de fer el producte final de la unitat didàctica que estem treballant.
Han de fer un power point explicant el que es pot fer durant aquests 15 dies a casa: fer deures, escoltar música….
Aquesta activitat té una duració total de 3 sessions.
Tot al classroom.
Data de lliurament: dijous 26 març

Projecte TIC:

-Programació amb Scratch d’un tema lliure escollit pels alumnes

(explicat amb detall al Classroom)

MAT:

Continuació amb els exercicis del dia anterior.

Jocs online i tests per practicar més aquest apartat.

LENGUA CASTELLANA:

Juegos que servirán como refuerzo para afianzar conceptos

Plàstica

(10:10 - 11:05)

COMENTARI D’UNA OBRA PICTÒRICA

- Instruccions al classroom

Continuem treballant l’obra d’art: cada alumne tindrà indicat si té algun punt del formulari per completar i en aquesta primera sessió afegirem una reflexió personal en tots els detalls que els han resultat interessants.

-començem la part de documentació: cercar informació extra a internet per entendre l’obra i gaudir millor d’ella.

Història.

Classroom.

(10:10- 12.00)

- La religió d’Yboshim.

-Actv 4, 5 i 6.

-Actv d’ampliació si escau.

LENGUA CASTELLANA:

(10:10- 12.00)

Hoy hablaremos de los sinónimos y antónimos.

-Mediante  tres documentos:

1.  Teoría sobre sinónimos y antónimos y un link donde hay diccionarios on-line  y actividades on .line para practicar estos dos conceptos.

2. Documento con actividades para practicar y que tienen que entregar. Copia para cada uno,  se hace directamente ahí.

3. A continuación y cuando terminen todas  las actividades realizarán una ruleta de sinónimos y antónimos. Iremos anotando qué tiempo ha tardado cada uno.

LA RULETA

Biologia (10.10-11.05): 

Completar dossier de la UD7 al classroom:

- Introducció als regnes → pàgs. 1 i 2.

- Moneres → pàg. 3.

Llengua catalana i literatura

- L’entrevista: L’alumnat ha d’elaborar una entrevista relacionada amb el tema d’actualitat: El coronavirus.

2h aprox.*

Aquesta activitat és el producte final de la classe del dilluns.

Classroom

Català

Les activitats són multinivell per adaptar-se a les necessitats de l’alumnat

Plàstica

(11:05 - 12:00)

COMENTARI D’UNA OBRA PICTÒRICA

- Instruccions al classroom

Preparem el guió per elaborar una breu adioguia explicant l’obra.

El esquema del que parteixen el tenen també al classroom.

Tenen també inclós en el classroom, exemples de les audioguies infantils del Museu del Prado: https://www.museodelprado.es/actualidad/multimedia/las-meninas/dd6efe7c-3e2f-463a-8b0e-73654e637de2?searchid=3a416940-cd74-3a25-1f58-6160814f0792

Han de pensar que el producte final serà un vídeo.

Història.

Classroom.

(11:05 - 12:00)

-L’art cananeu.

- Actv 6.

- Correcció de totes les activitats.

Biologia (11.05-12.00): 

Completar dossier de la UD7 al classroom:

- Protoctists → pàgs. 4 i 5.

ANGLÈS (12.15 - 14.05)

  • Vocabulary: Equipment (50’)
  • Introducció Present Continuous [Explicació] (40’)

Tutoria:

  • Orientació curs vinent i Formulari de Google amb possible matrícula pel curs 2020-2021

ANGLÈS (12.15 - 13.10)

  • Continuació de la sessió anterior Grammar [Pràctica] (40’)

Educació Física (12.15 - 13.10)

- Fer la rutina d’exercicis penjada al google classroom (tenen una rutina per dia) i penjar o enviar al meu correu electrònic el video fent aquesta rutina en format time-lapse. Mínim han de fer i enviar el vídeo de les sessions segons horari; és a dir, mínim 2 vídeos a la setmana. Si algun/a alumne/a vol fer més rutines d’exercicis se’ls hi valorarà positivament.

- Tenen obert al classroom totes les tasques anteriors que tinguin pendents.

- Fitxa de béisbol.

- Tenen obert al classroom totes les tasques anteriors que tinguin pendents.

Història.

Classroom.

-La necròpolis del puig des molins.

-Actv 7.

-Actv complementàries si escau.

-Correcció.

Biologia (13.10-14.05): 

Lectura i preparació de l’activitat pràctica: “Salva vides, neteja’t les mans” al classroom de la UD7. Preparar la pràctica i respondre a les preguntes fins l’apartat 4 inclòs: activitats inicials.

Plàstica

(13:10 - 14:05)

COMENTARI D’UNA OBRA PICTÒRICA

- Instruccions al classroom

Continuem preparem el guió per elaborar una breu adioguia explicant l’obra.

El esquema base continua al classroom i continuen agafant com a guía d’exemple a crear les audioguies infantils del Prado.

MÚSICA (13.10 - 14.05)

-Activitat: fer la fitxa de Albéniz (està al Classroom - Compositors - Albéniz)

Educació Física (13.10 - 14.05)

- Fer la rutina d’exercicis penjada al google classroom i penjar o enviar al meu correu electrònic el video fent aquesta rutina en format time-lapse.

- Últim dia per entregar el video creatiu d’esports.

- Últim dia per entregar les tasques anteriors que tinguin pendents.

ANGLÈS: Totes les activitats es pengen a Google Classroom de forma programada en l’horari en el que l’alumnat té classe. Hi ha un document per a cadascuna de les sessions en el que s'especifica detalladament les activitats, i la seva tipologia.