Educacio_horitzontal_BN.jpg

C/Gabriel Miró, 13

📬 Apartat de correus 23

46780 – Oliva (La Safor)

📞 96 282 99 90📠 96 282 99 91

📧 46005934@gva.es

📃 http://www.iesgregorimaians.org 

FSE2col_val.png

BAREMACIÓ PROFESSORAT ESPECIALISTA

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ de Tècnic Esportiu en Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural

1. TITULACIONS (màxim 3 punts)

TÍTOL

PUNTUACIÓ

Licenciatura - Grau en Ciències de l’Educació Física

2

Tècnic mitjà de la família professional

1

Tècnic superior de la família professional

2

Tècnic especialista en activitats o mòduls relacionats amb la família professional (1 punt per nivell, fins 3 punts)

3

Valencià. Grau elemental

0,50

Valencià. Grau mitjà

1

Valencià. Grau superior

1,50

Altres idiomes (titulacions oficials i diferents nivells - A,B,...- fins a 2 punts per idioma

2

Altres titulacions

1

2. FORMACIÓ (cursos, jornades, seminaris... màxim 2 punts)

Relacionat amb la família professional (per cadascún)

Entre 10 i 20 hores

0,10

Entre 21 i 50 hores

0,30

Més de 50 hores

0,50

No relacionat amb la família professional, però si amb l’àmbit educatiu (per cadascún). 50 hores o més

0,30

3. TREBALLS. VIDA LABORAL (màxim 3 punts)

Per cada mes treballat en empreses o treballs del sector i/o família professional

0,20

Per cada mes treballat en empreses o treballs d’altre sector professional

0,10

 4. ENTREVISTA PERSONAL (màxim 2 punts)