Brugermanual Ipaddle

Version: 0.0.2

Dato: 22-05-2019

af: Kristian Nielsen

kni@kano-kajak.dk

dkf@kano-kajak.dk

Brugermanual Ipaddle.dk

Lettere digitalt klubliv

Licenser og klubdata


Indledning:        2

Hvad er IPaddle?        2

Hvad kan du bruge Ipaddle til:        2

Hvad kræver det at køre Ipaddle?        3

Quick-Start Guide:        4

Generel brugsanvisning:        9

Brugerroller:        9

Mine klubber:        11

Mine beviser:        12

Abonnementer:        13

Klubbens side:        14

Ændring af klubbens data        15

Medlemshåndtering        18

Funktioner:        18

Oprettelse af medlemmer:        18

Manuelt:        18

Oprettelse via IPP nummer:        19

Oprettelse ved indlæsning via et Excelark        21

Sletning af et medlem        25

Oprettelse af licenser        26

Licenstildeling via IPP nummer        28

Tildeling af licens via Import fra regneark        29

Sletning af en licens:        31

Memberlink Sync:        32

Opsætning af synkronisering        32

Synkronisering med Memberlink        32

Rapportering        33

Klubmedlemsrapport:        33

Bevisrapport        34

Troubleshooting:        35

Indledning:

Hvad er IPaddle?

Ipaddle er Dansk Kano og Kajakforbunds it-system til at administrere og udstede licenser, holde styr på førstehjælpsbeviser, udsende medlemsbladet til klubbernes medlemmer og til at administrere klubbernes stamdata. Systemet er webbaseret og tilgås fra enhver computer uanset styresystem. Systemet bruges både af forbundets medlemsklubber og af skoler og kursusudbydere, der har en udbyderaftale med Dansk Kano og Kajakforbund.

Du finder Ipaddle på www.ipaddle.dk.

Fig. 1: Login skærmen til IPaddle.dk

Hvad kan du bruge Ipaddle til:

Ipaddle bruges typisk i klubberne og af kursusudbydere til at oprette licenser når et medlem eller en deltager skal have tildelt en licens. Langt de fleste møder Ipaddle første gang når de skal have en IPP2 licens.  Administratoren for klubben kan tildele licensen og efter denne er tildelt vil medlemmet modtage et plastikkort, der kan anvendes som dokumentation for at man har licensen. Medlemmet kan altid selv logge ind på ipaddle.dk og se status på licenser og førstehjælpsbeviser.

Du kan således bruge ipaddle til:

Endelig kan du også bruge Ipaddle til at administrere din klubs stamdata, f.eks. adresse og kontaktpersoner.

Hvad kræver det at køre Ipaddle?

Da Ipaddle er webbaseret kan du i princippet køre systemet fra enhver enhed, der har internetadgang. Du kan således tilgå Ipaddle fra din mobiltelefon eller tablet, men i praksis er det dog klogest at benytte en laptop eller stationær computer idet den større skærm gør det nemmere at arbejde med Ipaddle.

Anbefalet konfiguration:

Vi anbefaler at du anvender en PC eller MAC med Windows 10 eller macOS 10.11. eller højere og bruger Chrome som Internet browser. Skærmstørrelse minimum 15”. Bruger du Linux anbefaler vi du bruger Chromium som browser.

Quick-Start Guide:

Sådan kommer du hurtigt igang med at tildele en licens. NB! For at kunne tildele en licens forudsættes det at du har administratorrettigheder for din klub, skole eller kursusvirksomhed.

Login på Ipaddle:

Du logger ind med dit IPP nummer. Det er normalt dannet af din fødselsdato plus to første bogstaver i dit fornavn og de to første bogstaver i dit efternavn. F.eks. vil Peter Fiktiv født den 10. januar 1966 typisk have IPP nummeret 100166PEFI. Der findes undtagelser fra denne regel, men langt hovedparten af numrene er dannet således.

Har du ikke en adgangskode, kan du bestille en ny. Se her hvordan.

Fig. 2: Skærmbillede når du er logget ind.

I fig. 2 kan du se din startskærm. Her kan du se dine licenser og hvilke(n) klub du er medlem af såfremt din klub har registreret dig som værende medlem.

I det sorte felt til venstre kan du se navnet på din klub. I menuen under klubnavnet kan du se menupunkterne:

“Tildel licenser”

og

“Medlemmer”.

Såfremt der er tale om et nyt medlem som IKKE er i IPaddle skal du starte med at lægge medlemmet ind via menuen “Medlemmer”.

Klik på “Opret” - se fig. 3.

Fig 3.: Oprettelse af medlemmer

Vælg “Manuel indtastning” og tast medlemmets data.

Fig. 4: Indtast data på dit medlem

Når du er færdig klikker du på “Tilmeld” nederst til højre.

Nu er medlemmet lagt ind i databasen og tilføjet din klub MEN der er ikke lavet en licens endnu.

Licensen laves ved at klikke på menuen “Tildel licenser”

Vælg “Eksisterende medlemmer”

Fig. 5: Vælg “Eksisterende medlem”

Klik fortsæt:

Fig 6.:  Vælg person udfra navn

Skriv navnet på den person du vil give en licens i søgefeltet.. Vælg på listen og sæt et “hak” udfor personen navn og til “Tilføj” - herved lægges personen over i højre side. Gentag for dem du vil arbejde med. Når du er færdig klikker du på “Næste >”.

Fig. 7: Vælg niveau og disciplin

 1. Vælg “Disciplin” - i dette eksempel er det “Havkajak”
 2. Vælg “Licenstype” - normalt er det “Roer” - eller “Instruktør”
 3. Vælg “Niveau” - du kan normalt kun vælge op til IPP2.

Tilsidst tager du stilling til om det er klubben eller en navngiven instruktør, der skal stå som instruktør. Når du er tilfreds klikker du på “Licenser medlemmer”

Fig. 8. Endelig tildeling af licens.

Til sidst checkes om der eventuelt skal være et gyldigt førstehjælpsbevis og du får vist hvilke medlemmer der eventuelt ikke kan tildeles en licens. Klik på “Licenser alle medlemmer”.

Her med har du tildelt en licens.


Generel brugsanvisning:

Din side:

Fig. 9: Hovedmenu - se dine egne data

I hovedmenuen kan du se dine egne data. Du kan dels se din adresse, telefon og email og du kan ændre dem selv.  Hvis din klub benytter Memberlink og synkronisere dine data bør data altid være korrekte såfremt klubben har dine korrekte data.  

I feltet til høje for dit navn kan du se en grafisk visning af hvilke licenser du har. Hvis du kører musen henover feltet kan du se detaljerne.

Hvis du vil ændre dine data kan du blot klikke på den grå knap “Ændre mine data” lige under dit navn.

Hvis du vil ændre kodeord kan du klikke på “Skift kodeord” også lige under navnet.

Brugerroller:

Ipaddle er designet således at din profil kan have flere roller. Det er praktisk idet du f.eks. kan starte med at være “almindeligt” medlem og kun have adgang til dine egne data. Hvis du så på et senere tidspunkt bliver formand for en klub eller kasserer i en klub, kan du blive tildelt rollerne “Administrator” eller “Medlemshåndtering”. Default er “Medlem”. I det viste eksempel er vist en bruger, der er administator i flere klubber. Hvis du efter at have været formand/kasserer i din klub går tilbage til “almindeligt” medlem, skal du blot ændre din rolle i Ipaddle til kun at være “medlem”.

Administrator:

Som administrator kan du:

Medlemshåndtering:

Som “Medlemshåndtering” kan du:

Medlem:

Som “Medlem” kan du:


Mine klubber: 

Klikker du på den lille trekant til højre for teksten “Mine klubber” foldes et panel ud hvor du kan se hvilke klubber vi har registreret du er medlem. HUSK - informationen her stammer fra din klub og DKF ved ikke automatisk hvilken klub du er medlem af. Mangler der en klub eller er der en klub for meget, skal du således henvende dig til de pågældende klubber og bede om at få det rettet.

Fig. 10: Se hvilke klubber du er registreret som værende medlem af.


Mine beviser:

I feltet “Mine beviser” kan du se om du f.eks. har et gyldigt førstehjælpsbevis registreret.

Klik på den lille trekant til højre for teksten “Mine beviser” - så foldes panelet med informationer ud.

Du kan nu se om dit førstehjælpsbevis er “Godkendt”, “Afvist” eller “Afventer Godkendelse”. Du kan også checke dit bevis ved at klikke på “Åben” eller udskifte beviset ved at klikke på “Udskift” og oploade et nyt bevis.

Hvis du ikke har et bevis lagt ind kan du oploade et ved at klikke på “Vedlæg”, vælge en pdf eller jpeg fil og oploade beviset.  Efter kort tid vil det enten blive godkendt eller afvist. Hvis det bliver afvist får du en begrundelse med så du ved hvorfor.

Fig. 11: Se dine førstehjælpsbeviser


Abonnementer:

I feltet “Abonnementer” kan du se hvilke tilladelser du har givet os til f.eks. at sende dig et nyhedsbrev eller vores medlemsblad “Kano og Kajakmagasinet”.

Du klikker til/fra under “Funktion”, hvor der er en lille knap du kan slå til eller fra. Du kan således selv gå ind og til eller framelde medlemsbladet, hvis der er flere i din familie som får bladet og i har brug for færre eksemplarer. Bemærk at du også kan give tilladelse til om DKF’s samarbejdspartnere må kontakte dig i generelle termer og helt specifik give tilladelse til enkelte samarbejdspartnere, f.eks. Tryg Forsiking, må kontakte dig.

Fig 12: Se hvilke tilladelser og abonnementer du er registreret med.

Klubbens side:

Hvis du har fået rollen “Administrator” eller “Medlemshåndtering” kan du se klubbens side:

Fig. 12: Klubbens side med informationer om klubbens ledelse

Klubbens side kan du se hvad DKF har registreret om klubben. Du kan se hvor mange medlemmer der ligger i IPaddle og hvor mange medlemmer der modtager DKFs medlemsblad. Endelig kan du se om der er en åben ordre på licenser, der ikke er blevet sendt til fakturering.

Bemærk venligst at tallene IKKE benyttes til opgørelse af klubbens kontingent - disse tal kommer fra det centrale medlemsregister på www.medlemstal.dk . Tallene i Ipaddle kan derfor være højere eller lavere end de “officielle” tal idet klubben f.eks. kan have undladt at fjerne udmeldte medlemmer eller ikke indtastet nye medlemmer.

Bemærk også at man sagtens kan stå i IPaddle uden at have en licens. Ipaddle bruges også som database til sende medlemsblade ud.

Data i IPaddle er baseret på klubbernes indtastninger og de er således ikke mere korrekte end de data som klubben selv har indberettet. Skulle der derfor stå et forkert navn som f.eks. formand i din klub, er det derfor klubbens ansvar at data i Ipaddle er korrekte og klubben skal selv ændre dette.

Ændring af klubbens data

Du ændrer klubbens data ved at klikke på “Ændre klubdata” i menuen ude til venstre.

Fig. 13: Ændringer af klubbens data

Adresse:

Klubben har to adresser. En “Klubadresse”, som f.eks. kan være en adresse, der ikke ligger på samme adresse som klubben, f.eks. formandens privatadresse. I eksemplet er det dog samme adresse som besøgsadressen.

“Besøgsadressen” er den adresse hvor man finder klubben og er normalt adressen på det sted hvor klubhuset ligger.

Hvis du vil ændre adressen skal du klikke på “Nulstil position” og skrive adressen i feltet. Vi benytter Google til at slå adresser op og når Google har fundet adressen, markerer du den ved at klikke på den. Så bliver bynavn og postnummer automatisk lagt ind. Du kan også se på kortet ved siden af adressen hvor adressen ligger geografisk.

Når du er tilfreds med resultatet skal du huske at klikke på “Save” i nederste højre hjørne.

Fig. 14. Ændring af klubbens adresse(r)

Ændring af kontaktpersoner:

Hvis du vil ændre kontaktpersonerne i klubben, f.eks. klubbens formand, skal du blot klikke på “X” og skrive det navn du ønsker at sætte ind i datafeltet.

Fig. 15 Ændring af kontaktpersoner

Når du har skrevet fornavnet på den person du vil bruge søger Ipaddle klubbens medlemmer igennem og du kan nu vælge den person du vil registrere. Ipaddle bruger de data medlemmet har registreret og du kan nu vælge at skrive en anden mail adresse og et andet telefonnummer. Skriver du ikke noget, vælger Ipaddle dem som der allerede står i basen.

Hvis man ikke ønsker at det er ens private adresse der bliver vist, kan man sætte hak i “Klubadresse” - så er det klubbens besøgsadresse der bliver vist.

Øvrige muligheder

I menuen til venstre kan du se hvilke muligheder du har som administrator for klubben.

Fig. 16 Administrator menu

 Her kan man

 1. Tildele licenser
 2. Oprette medlemmer
 3. Køre medlemsrapporter
 4. Ændre klubdata (er behandlet foroven)
 5. Syncronisere data med Memberlink

Vi kommer ind på de enkelte felter senere i manualen.


Medlemshåndtering

Begrebet “medlemshåndtering” dækker over alle de funktioner du kan komme ud for at skulle anvende for at holde data i IPaddle.dk opdaterede. Det er i systemet forudsat at det enkelte medlem selv vedligeholder sine data, men i praksis vil du også komme ud for at f.eks. skulle ændre en adresse eller en mailadresse. Synkronisere din klub data med Memberlink vil dette dog normalt ske automatisk.

Funktioner:

 1. Oprettelse af medlemmer
 1. Manuelt
 2. Via IPP nummer
 3. Via Import fra et Excel-ark
 1. Tildeling af licenser
 1. Manuelt
 2. Via IPP nummer
 3. Via Import fra et Excel-ark

Oprettelse af medlemmer:

Manuelt:

Du opretter et medlem ved at indtaste alle data om medlemmet manuelt. Det er ofte en god løsning hvis du kun har 1-4 medlemmer du skal indlæse OG hvis du er nogenlunde sikker på at medlemmet IKKE står i Ipaddle i forvejen, f.eks. fordi du ved at medlemmet lige har gennemgået en kajak-skole.

Metoden er som følger:

 1. Klik på “Medlemmer” ude i venstre side under data for din klub

Vælg “Manuel indtastning” og tast medlemmets data.

Fig. 4: Indtast data på dit medlem

Når du er færdig klikker du på “Tilmeld” nederst til højre.

Nu er medlemmet lagt ind i databasen og tilføjet din klub MEN der er ikke lavet en licens endnu.

Oprettelse via IPP nummer:

Oprettelse via IPP nummer er smart hvis du har flere medlemmer og du kender deres IPP nummer.  Med denne metode kan du oprette mange medlemmer på utrolig kort tid og du er samtidig sikker på at deres data er opdaterede da de allerede ligger i Ipaddle.

NB! Hvis du skal være rigtig smart, sikrer du dig at dine IPP numre ligger i en lang linie adskilt af et komma.

Eks: “101083MAAN,171059KRNI,160165ANAN” (uden anførselstegn)

Metode er som følger:

 1. Klik på “Medlemmer” - ligesom før
 2. Klik på “Opret” - ligesom før
 3. Vælg “Via IPP nummer”

Fig. 18. Indtastning af medlem via IPP nummer

I feltet “Indtast IPP numre” indsætter du et eller flere IPP numre. Hvis du indsætter flere skal IPP numrene være adskilt af et komma.

Klik på “Find medlem”

Ipaddle vil nu finde medlemmerne og vise dem på en liste under feltet hvor du indtaster IPP nummene. Når du er tilfreds klikker du på “Tilmeld” og medlemmerne er lagt ind i klubben.

NB! Bemærk venligst at de er lagt ind i klubben MEN har ikke fået tildelt en licens.

Metoden, der er beskrevet ovenfor, er smart hvis du f.eks. har et hold nye medlemmer som skal meldes ind i klubben og eventuelt tage en kajakskole.  Så kan de blive registreret i Ipaddle og modtage DKF’s magasin og andre informationer og når de så har taget en licens, kan licensen tildeles.

Fig. 19 Indtastning af medlem via IPP nummer.

Når du har klikket på “Find medlem” vil Ipaddle vise de medlemmer der kan findes på de indtastede numre.

Klik på “Tilmeld” og medlemmerne er lagt ind i klubben som “alm. medlem”.

Oprettelse ved indlæsning via et Excelark

Har du mange medlemmer du vil indlæse i IPaddle, kan du gøre dette via et Excel-ark. Du kan downloade en excel-fil skabelon på Ipaddle.dk eller du kan blot lave et excel ark selv. Det er dog YDERST vigtigt at du husker at der skal være følgende felter:

Fornavn

Mellemnavn

Efternavn

Adresse

Postnummer

By

Mail

Fødselsdato (det skal være i et datoformat, f.eks. 01-10-1954 eller 01-10-54) IKKE 010154

Du kan vælge at specificere yderligere felter:

Sted

Køn (Skal stå som ENTEN Mand eller Kvinde)

Sådan gør du:

 1. Klik på “Medlemmer”
 2. Klik på “Importer”

Fig. 20 Indlæsning af medlemmer via et Excelark

Nu kan du vælge en fil du vil indlæse. Husk at du skal bruge en Chrome Browser ellers kan du risikere at fil-vælgeren ikke åbner.

Vælg dit excel ark klik på “Næste”.

Fig. 21. Matching af felter fra dit excel ark til Ipaddle.dk

Du kan nu matche de enkelte felter til Ipaddle.dk. Det sker ved at du placerer musen over det felt i venstre side du ønsker at rykke. F.eks. “Adresse”.. Klik på feltet og hold museknappen nede og træk feltet over i højre side ovenpå det felt du ønsker det skal tilknyttes. Når du er over det rigtige felt skal du blot slippe museknappen. Du vil nu se at feltet er væk fra venstre side og feltet i højre side er markeret med en grøn farve.

Bliv ved indtil du har alle dine felter fra venstre side flyttet over. Har du felter der ikke skal benyttes fordi der står data som ikke skal importeres, kan du blot lad dem blive.

Når du er klar klikker du på “Næste” i nederste højre hjørne.

Fig 21. Indlæsning af medlemmer via excel-fil.

Ipaddle checker nu om nogle af dine medlemmer du vil importere allerede står i Ipaddle.

Du får følgende muligheder:

Vælg den mulighed du ønsker og når du er igennem processen, klikker du på “Næste”.

Fig. 21. Indlæsning af medlemmer via excel-import

Når processen er afsluttet får du en klarmelding i form af en grøn meddelese, der fortæller at medlemmerne nu er importeret.

Bemærk venligst at medlemmerne IKKE har fået tildelt en licens. De ligger nu registreret i klubben uden licenser. Metoden er smart hvis du f.eks. har et hold roere, der starter i klubben og efter noget tid tager en uddannelse med en licens.

Sletning af et medlem

Det kan naturligvis hænde at man kommer til at oprette et medlem som enten stod i Ipaddle i forvejen eller man kommer til at skrive forkerte data. Den hyppigste fejl er at man skriver forkert fødselsdato.

Du kan selv ændre en forkert fødselsdato eller øvrige dato. Hvis fødselsdatoen er forkert er det vigtigt at du ringer til DKF’s sekretariat idet vi kan udstede et nyt IPP nummer der passer med fødselsdatoen.

Sletning:

Du kan ikke selv slette et medlem. Kontakt DKF’s sekretariat og bed os gøre det.

Afdøde medlemmer:

Efter hver udsendelse af magasinet modtager vi lister over afdøde, der står i vores database. Disse data slettes naturligvis så vi ikke forstyrrer eventuelle pårørende unødigt.  Du kan altid kontakte sekretariatet og bede os slette eventuelle afdøde medlemmer.

Oprettelse af licenser

Licenser kan oprettes på flere måder i Ipaddle. Fælles for dem er, at for hver licens der bliver lavet, udstedet et nyt Licenskort, der tilsendes det enkelte medlem med alm. post.  Normal ekspeditionstid når disse linier skrives, er ca. 10-14 dage fra licensen indtastes til den er hos modtageren.

Licenser kan oprettes ligesom oprettelser af medlemmer på tre måder:

 1. Manuel indtastning
 2. Via IPP nummer
 3. Import fra Excel

Vi anbefaler til enhver tid at du FØRST opretter medlemmet i klubbens/organisationens database og DERNÆST tildeler licensen. På denne måde sikrer du at medlemmet er tilknyttet din klub/organisation og at du derfor kan finde medlemmet på et senere tidspunkt. Hvis du IKKE lægger medlemmet ind i klubben, kan du ikke se profilen efterfølgende, men profilen vil være i Ipaddle og kan kun ses af os på DKF sekretariatet.

Manuel tildeling af licens:

Klik på “Tildel licenser” i menuen til venstre.

Fig. 23. Tildeling af licenser - manuelt

Vælg dernæst “Eksisterende medlem eller manuel indtastning”

Fig. 24. Indtastning af licenser

Bliv i fanen “Via organisation”. Nu vises alle de medlemmer der er lagt ind i klubben/organisationen og du kan søge dem frem ved at skrive i søge feltet. Når du har fundet en sætter du hak i feltet til venstre for navnet og klikker på “Tilføj” - så vil du se at de havner på listen til højre og som er dem du arbejder med.

Fig. 25. Indtastning af licenser.

Når du er tilfreds med listen i højre side klikker du på “Næste” og du kommer til næste skærmbillede.

Fig. 25. - Licenstildeling

Nu kan du tildele licenserne. Vælg “Disciplin” - f.eks. Havkajak, “Licenstype”, f.eks. “Roer” og “Niveau”.  Som hovedregel kan du som klub tildele licenser på IPP2 niveau og Instruktør licenser på niveau 1.

Når du er tilfreds med dit valg klikker du på “Licenser medlemmer”.  Bekræft licenstildelingen på næste billede ved at klikke på “Licenser alle medlemmer”.

Licenstildeling via IPP nummer

Licenstildeling via IPP nummer ligner til forveksling metoden hvor du indlæser medlemmer via IPP nummer.

I feltet “Indtast IPP numre” indsætter du et eller flere IPP numre. Hvis du indsætter flere skal IPP numrene være adskilt af et komma.

Klik på “Find medlem”

Ipaddle vil nu finde medlemmerne og flytte dem over på listen i højre side af skærmen.

Fig. 26. Tildeling af licens via IPP nummer

Når du er tilfreds med listen i feltet “Valgte licens modtagere” klikker du på “Næste”.

Herefter kører processen identisk med processen vist ovenfor.

Tildeling af licens via Import fra regneark

Tildelingen af licens via et regneark følger processen fra tidligere hvor vi indlæste medlemmer via et regneark.

Klik på “Tildel licenser” og vælg “Importer fra Regneark”.

Fig. 27. Tildel licens via import fra regneark

Vælg fil og når filen er indlæst kan du parre felterne som eksemplet vist ovenfor.

Fig. 28. Tildeling af licenser via regneark

Når du har behandlet filen og indlæst den bliver du mødt med et skærmbillede hvor du skal tage stilling til hvad du vil gøre med de enkelte profiler.

I langt de fleste tilfælde kan du klikke på “Brug xxxxxxABCD” og du genbruger de data som Ipaddle allerede har.

Du kan også vælge at klikke på “Opret som ny” hvis du kan se at der ikke er et match mellem de data du forsøger at indlæse og  som IPaddle har fundet.

Endelig kan du klikke på “Brug og opdater xxxxxxABCD” - her bruger du profilen men opdaterer med de data som du er ved at indlæse.

Fig. 27. Handling påkrævet - vælg hvad du vil gøre med de enkelte profiler

Når du har været listen igennem klikker på du “Næste” og du kan tildele licenserne ligesom vist i de foregående eksempler.

Sletning af en licens:

Det kan naturligvis forekomme at du har oprettet en licens, som du ikke skulle have oprettet. Kontakt DKF’s sekretariat - så sletter vi den efter aftale.

Memberlink Sync:

Såfremt din klub benytter Memberlink til at håndtere klubbens administration, kan du sætte denne op til at synkronisere med Ipaddle. Det har en lang række fordele.

Opsætning af synkronisering

For at komme igang skal du kontakte Memberlink og bede dem sætte synkroniseringen op med Ipaddle. Hvis du IKKE gør dette kan du ikke synkronisere.

Når dette er sket kan du starte arbejdet med at synkronisere. Første gang du gør det skal du sætte lidt tid af til det da du skal ind og håndtere hvert enkelt medlem. Det går dog meget hurtigt.

Synkronisering med Memberlink

Klik på “Memberlink Sync” i fanen yderst til venstre.

Fig. 28. Synkronisering med Memberlink

Nu vises de medlemsdata som Ipaddle gerne vil oprette. I eksemplet ovenfor er vist nye medlemmer som ikke står i Ipaddle. Hvis de stod i Ipaddle i forvejen kunne du blot klikke på “Brug xxxxxxABDC”.

Når du har været listen igennem klikker du på “Næste”.

Nu er de pågældende medlemmer oprettet i Ipaddle. Der er IKKE tildelt nogen licens. Det skal gøres som beskrevet tidligere.

Rapportering

Hvis du er “administrator” i din klub kan du under menupunktet “Rapportering” køre nogle rapporter over de data som ligger i Ipaddle. Det kan bruges til flere ting:

Klubmedlemsrapport:

I denne rapport kan du hente en liste over alle de medlemmer i klubben udfra følgende kriterier:

Inkluder licensdetaljer: her vises hvilke licenser det enkelte medlem har

Kun bladmodtagere: viser dem som modtager DKFs blad

Kun medlemmer uden bladmodtagelse: viser medlemmer der IKKE modtager DKF’s blad

Du kan klikke de enkelte kriterier til og fra og kombinere dem uden begrænsninger.

Fig: 29 Klubmedlemsrapport

Når du er tilfreds med dine valg klikker du enten på “Vis i tabel” eller “Exporter til Excel”. Hvis rapporten er længere end 50 personer, vil du ikke kunne få den vist i tabel.

Bevisrapport

I rapporten “Bevisrapport” kan du trække en liste over dine medlemmer som har et givet bevis. I skrivende stund har vi kun “Førstehjælp - alle typer”.

Du kan vælge at trække listen udfra f.eks. “Roer” - her får du alle aktive færdigheder eller “Instruktør” - her får du alle instruktører.

Fig. 30 Bevis rapport

Klik på “Vis i Tabel” eller “Exporter til Excel” . Hvis du har mere end 50 personer på listen kan du ikke se den i tabel-visningen.

Troubleshooting:

Den hyppigste fejl vi oplever er hvis brugeren benytter en ældre Internet Explorer browser. Denne browser blev leveret med Windows XP, Windows 7 og 8 og understøttes ikke længere af Microsoft. Den er heller ikke velegnet til Ipaddle.

Brug Chrome (Google) eller Firefox.  Du kan downloade dem gratis - søg på Chrome eller Firefox.

Det hænder også at du ikke kan se en lige gennemført ændring. F.eks. hvis du har ændret en adresse eller en mailadresse i en profil.

Løsningen er at trykke på “F5” tasten (på en Mac er det “ALT”+R) eller klikke på “Genindlæs” på din browser. Så vises din ændring.

Du kan altid ringe til DKF’s sekretariat og få support. Nummeret er 43291094.