Published using Google Docs
Ліцензійний договір оферти
Updated automatically every 5 minutes

Ліцензійний договір Оферта

Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДАКАДЕМ», що надалі по тексту іменується - Ліцензіар, який є законним володільцем майнових прав  інтелектуальної власності на Програмний продукт «MEDAKADEM Clinica Web», на умовах однакових для всіх Контрагентів, що надалі по тексту іменується  – Ліцензіат/ти.

Беззастережне прийняття умов договору (відповідно ст. 642 Цивільного кодексу України), вважається акцепт умов Оферти Ліцензіатом, який здійснив реєстрацію на веб-сайті Ліцензіара для отримання можливості використання Програмного забезпечення та засвідчує факт укладання Ліцензійного договору Оферти.

  1. Терміни, що використовуються в цьому ліцензійному договорі публічної Оферти

1.1. Ліцензіар Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДАКАДЕМ», що являється законним володільцем майнових прав інтелектуальної власності на Програмний продукт, та яке має правомочність на надання або обмеження доступу до Програмного продукту (функціональних можливостей) за цим Договором.

1.2. Ліцензіат – особа, яка відповідно на умовах укладеного Ліцензійного договору Оферти, отримала права на використання Програмного продукту.

1.3. Ліцензія – право платного невиключного використання Програмного продукту, яке Ліцензіар надає Ліцензіату на умовах, що передбачені Ліцензійним договором Оферти та Умовами користування Програмним продуктом, що розміщені на веб-сайті Ліцензіара за посиланням https://www.clinica-web.ua (надалі - Умови) та згідно з положеннями законодавства України.

1.4. Програмний продукт  медична інформаційна система «MEDAKADEM Clinica WEB», що являє собою набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів, графічного дизайну чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату.

  1. Предмет Ліцензійного договору Оферти

2.1. Предметом цього Ліцензійного договору Оферти є надання Ліцензіаром Ліцензіату невиключного права користування Програмним продуктом – медичною інформаційною системою «MEDAKADEM Clinica WEB» (далі по тексту – Ліцензія), на умовах невиключної ліцензії, без передачі права використання (Субліцензію) об’єкта інтелектуальної власності третім особам, на умовах викладених у цьому Ліцензійному договорі Оферті.

  1. Умови Ліцензії

3.1. Вартість Ліцензії визначається відповідно до Тарифу з переліком функціональних можливостей Програмного продукту, який обрав Ліцензіат на веб-сайті https://www.clinica-web.ua (далі - Тарифи).

Вартість Ліцензії не включає в себе податок на додану вартість*.

3.2. Кожний із Тарифів має перелік функціональних можливостей в межах Ліцензії який Ліцензіат обирає самостійно, відповідно до своїх потреб.

3.3.  Ліцензіар закріплює за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в умови та/або цінову політику Тарифів Програмного продукту та відкликати в будь-який момент на власний розсуд Ліцензійний договір Оферту, що розміщений на веб-сайті Ліцензіара. У разі внесення Ліцензіаром змін до Ліцензійного договору, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на веб-сайті Ліцензіара, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при такому розміщенні.

3.4.   Вартість Ліцензії включає в себе Тариф який обрав Ліцензіат, технічну підтримку протягом строку дії Ліцензії. Технічна підтримка складається з консультацій, інформування Ліцензіата щодо використання Програмного продукту.

3.5. Ліцензіат при реєстрації на веб-сайті Ліцензіара зобов’язується надавати актуальну, достовірну інформацію, що вимагає реєстраційна форма ресурсу. Інформація, яка надається Ліцензіатом при проходженні реєстрації, використовується Ліцензіаром  для генерування/формування фінансових документів. Після вірного та повного заповнення реєстраційної форми (акцепту умов Ліцензійного договору Оферти), Ліцензіату надається доступ до сторінки облікового запису, шляхом направлення логіну та паролю  на його електронну пошту, що була вказана при реєстрації.

3.6. Ліцензіат самостійно здійснює такі дії як - встановлення та забезпечення функціонування прикладного програмного забезпечення, забезпечення інформаційної безпеки.

3.7. Ліцензіар має право в односторонньому порядку поліпшувати, шляхом змін/редагування/корекції технічних параметрів Програмного продукту, що є предметом Ліцензії.

3.8.  Територія дії Ліцензії – Україна.

3.9. Ліцензія на Програмний продукт «MEDAKADEM Clinica WEB»  надається Ліцензіату у стані «як є» (загальноприйнятий міжнародний принцип «AS IS»). Зміна конфігурацій до Програмного продукту, її складових за проханням Ліцензіата сплачується додатково.

*(відповідно до ст.26 перехідних положень Податкового Кодексу України, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування ПДВ операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті, до якої відноситься результат комп’ютерного програмування у вигляді онлайн - серверів та доступу до них, до яких відноситься Програмне забезпечення)

  1. Права та обов’язки сторін

4.1.     Ліцензіат має право:

4.1.1.Використовувати Ліцензію для цілей своєї господарської діяльності;

4.1.2.Використовувати Ліцензію відповідно до умов цього Ліцензійного договору та правил, що розміщені на веб-сайті Ліцензіара, дотримуючись та не порушуючи норм чинного законодавства України;

4.2.   Ліцензіат зобов’язаний:

4.2.1.Своєчасно та у повному обсязі здійснювати оплату за Ліцензію відповідно до умов цього Ліцензійного договору Оферти, умов та правил розміщених на веб-сайті Ліцензіара.

4.2.2.Дотримуватися, не порушувати умов Ліцензійного договору та норм чинного законодавства України при здійснення господарської діяльності з використанням Програмного продукту Ліцензіара.

4.2.3.Надавати право Ліцензіару на обробку, транспортування та відтворення інформації напрацьованої Ліцензіатом в своїй господарській діяльності, зокрема персональних даних Ліцензіата та його контрагентів, виключно з метою виконання умов Ліцензійного договору Оферти у розрізі технічної підтримки Програмного продукту.

4.2.4. Дотримуватися норм чинного законодавства України та не використовувати Ліцензію з метою вчинення протиправних дії, а також здійснення інших несанкціонованих дій, зазначених в Правилах та Умовах про рівень сервісу, що зазначаються Ліцензійним договором, та розміщені на веб-сайті Ліцензіара.

4.2.5. Не розголошувати конфіденційну інформацію, зберігати таємницю листування. Забезпечувати конфіденційність інформації отриманої від Ліцензіара, у тому числі інформації, отриманої Ліцензіатом в ході електронного листування з Ліцензіаром.

4.2.6. При  виконанні умов Ліцензійного договору Оферти, якщо виникне така необхідність, надати Ліцензіару завірені печаткою та підписом уповноваженої особи копії документів, що підтверджують юридичний статус Ліцензіата (виписка з ЄДР, довідка з ЄДР, виписка про реєстрацію платника ПДВ, витяг з статуту, документи, що підтверджують повноваження підписанта (протокол, наказ, довіреність); фізична особа також надає дійсний паспорт громадянина України та податковий номер).

4.2.7. Дотримуватися всіх правил та умов використання Програмного продукту його власників, що розміщені на веб-сайті Ліцензіара.

4.2.8. Забезпечувати достовірність та актуальність персональної інформації яка надається Ліцензіатом для виконання умов Ліцензійного договору та при користуванні Програмним продуктом.

4.2.9. Дотримуватися конфіденційності облікових даних, даних які підлягають захисту відповідно до норм чинного законодавства України. Не розголошувати логіни та паролі облікового запису Ліцензіара.

4.2.10. Сторони в своїй діяльності керуються Законом України «Про захист персональних даних».

4.2.11. Ліцензіат несе повну відповідальність за збереження своїх логінів та паролів доступу і за збитки, що можуть виникнути у разі несанкціонованого використання Ліцензії.

4.2.12. Ліцензіат зобов’язується самостійно слідкувати за усіма змінами та доповненнями до Ліцензійного договору Оферти та Тарифів, як Ліцензіар розміщує на своєму веб-сайті.

 

4.3.        Ліцензіар має право:

4.3.1. Здійснювати тарифікацію/калькуляцію послуг поза межами Ліцензії, що надаються Ліцензіату за допомогою власних засобів моніторингу та підрахунку Ліцензіара.

4.3.2. Скорочувати об’єм або тимчасово припиняти (частково або повністю) надання доступу до Ліцензії у випадку порушення Ліцензіатом строків оплати згідно умов цього Ліцензійного договору, що не визнається розірванням даного Договору. Надання повноцінного доступу до Ліцензії відновлюється після погашення Ліцензіатом заборгованості.

4.3.3. Вносити в односторонньому порядку зміни до Ліцензійного договору Оферти, змінювати ціну Тарифів Ліцензії щодо користування Програмним продуктом.

4.3.4. Відкликати Ліцензійний договір Оферту, обмеживши доступ до користування Програмним продуктом Ліцензіату у випадках:

4.3.5. У разі надання Ліцензіатом третім (не авторизованим) особам можливості використання Ліцензії, Ліцензіар має право негайно припинити її дію в односторонньому порядку, без застосування до Ліцензіара будь-яких штрафних санкцій та претензій.

4.3.6. Ліцензіар залишає за собою всі права, які не були надані Ліцензіату явно даними умовами. Програмний продукт захищений законами і міжнародними угодами про авторське право і інші права на інтелектуальну власність. Програмний продукт ліцензується, а не відчужується. Ліцензійний договір Оферти не надає Ліцензіату ніяких прав на товарні знаки і знаки обслуговування Ліцензіара.

4.4.  Ліцензіар зобов’язаний:

4.4.1. Надати Ліцензіату Послуги в межах та відповідно до умов Ліцензії;

4.4.2. Надавати Ліцензіату необхідний технічний і консультаційний супровід щодо використання Програмного продукту відповідно до умов Ліцензійного договору Оферти;

4.4.3. Повідомляти Ліцензіата про всі зміни та доповнення до Ліцензійного договору Оферти, його умов, правил користування та Тарифів не менш ніж за 10 (десять) календарних днів до набрання чинності таких змін, шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Ліцензіара.

4.4.4. Надати Ліцензіату можливість самостійного управління Послугами в межах Ліцензії.

4.4.5. Здійснювати всі можливі заходи щодо не розголошенню/розповсюдженню/витоку конфіденційних даних.

  1.  Порядок розрахунків

5.1. Плата за Ліцензію здійснюється на умовах 100% передоплати за один місяць, на підставі самостійно згенерованого Ліцензіатом рахунку за допомогою Програмного продукту, відповідно до Тарифу та  обраним переліком функціональних можливостей медичної інформаційної системи.

5.2. Оплата здійснюється переказу коштів на банківський рахунок Ліцензіара не пізніше 7 (сьомого) числа місяця розрахункового періоду з моменту генерації рахунку.

Ліцензіат має можливість здійснювати оплату Ліцензії за допомогою електронних платіжних систем на підставі самостійно згенерованого рахунку в порядку зазначеному в  п. 5.1.

5.3. Після здійснення оплати рахунку, Ліцензіат зобов’язується самостійно згенерувати Акт прийому-передачі в середовищі Програмного продукту та підписати його електронним цифровим підписом (ЕЦП) протягом 3 (трьох) робочих днів. У випадку, якщо по закінченню зазначеного терміну Ліцензіат не підписує Акт та не надає вмотивованої письмової відмови, вважається, що Ліцензіар виконав свої зобов'язання щодо надання права на використання Програмного продукту в повному обсязі, в такому випадку Акт прийому-передачі підписується Ліцензіаром в односторонньому порядку Ліцензіаром.

5.4. Обмін документами які підлягають підписанню ЕЦП за цим Ліцензійним договором Оферти, здійснюється з застосуванням положень Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", Закону України "Про електронний цифровий підпис".

5.5. Якщо Ліцензіат не здійснив оплату у встановлений строк, Ліцензіар обмежує (припиняє) дію цієї Ліцензії на користування Програмним продуктом. Ліцензіат розуміє, що припинення Ліцензії розглядається у розрізі відключення/обмеження можливості користування останнім, Програмним продуктом МІС «MEDAKADEM Clinica Web» повністю, без застосування до Ліцензіара будь-яких штрафних санкцій та без будь-яких прав вимог, претензій, тощо.

5.6. Поновлення Ліцензії проводиться протягом 24 годин, без урахування вихідних та святкових днів з моменту отримання підтвердження про погашення заборгованості та внесення плати за поновлення Ліцензії.

5.7. Ліцензіар має право в односторонньому порядку відкликати цю Ліцензію у разі прострочення оплати Ліцензіатом більше, ніж 14 календарних днів.

Оплата Ліцензіата за користування Ліцензією згідно умов цього Договору - не являється роялті.

 

  1. Конфіденційність

6.1. Сторони домовилися, що відомості та інформація, доступ до яких Сторони отримують при проведенні адміністративних робіт, складають службову конфіденційну інформацію і комерційну таємницю Сторін (далі - «Конфіденційна інформація»).

6.2. Сторони погоджуються, що до службової конфіденційної інформації та комерційної таємниці належить:

6.3. Сторони приймають на себе зобов'язання вживати всіх заходів для збереження конфіденційності інформації в таємниці, не розголошувати та не передавати конфіденційну інформацію в будь-якій формі третім особам, а також не використовувати конфіденційну інформацію в будь-яких своїх цілях, включаючи отримання прибутку, без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

6.4. Сторони зобов'язані забезпечити дотримання своїми Співробітниками та особами, які з якихось причин втрачають статус Працівників, положень цього Розділу, які стосуються збереження Конфіденційної інформації в таємниці, її нерозголошення, а також обмежень щодо передачі та використання Конфіденційної інформації. У разі порушення Співробітниками і зазначеними в цьому пункті особами положень Розділу, які стосуються збереження Конфіденційної інформації в таємниці, її нерозголошення, а також обмежень щодо передачі та використання Конфіденційної інформації, винна Сторона несе відповідальність передбачену законодавством України.

6.5. Сторони погодили, що у разі розголошення або використання конфіденційної інформації визначеної у розділі цього Договору, Сторона, що порушила умови даного Ліцензійного договору, зобов’язана відшкодувати у повному обсязі збитки, понесені іншою Стороною через розголошення або використання цієї Конфіденційної інформації, разом з втраченою вигодою.

  1. Строк дії Ліцензії

7.1. Ліцензійний договір Оферти набирає чинності з моменту акцепту його умов Ліцензіатом шляхом реєстрації на веб-сайті www.clinica-web.com та діє до закінчення оплаченого Ліцензіатом строку користування Ліцензією згідно з обраним Тарифом.

7.2. Ліцензіар може відкликати договір Оферта у разі порушення Ліцензіатом умов Ліцензії.

7.3. Дія Ліцензії може бути припинена за ініціативою однієї зі сторін шляхом письмового повідомлення про це іншу Сторону за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до такого припинення.

 

  1. Обставини форс-мажору

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань за Ліцензійним договором у випадку настання обставин непереборної сили. Під непереборною силою маються на увазі надзвичайні або невідворотні зовнішні події, які неможливо передбачити та запобігти, а саме: війна або воєнні дії, стихійні природні явища (землетруси, повені, зсуви, цунамі), пожежі, катастрофи, аварії, а також в результаті рішень та дій (бездіяльності) органів державної влади, відсутності регуляторних нормативно-правових та керівних документів, що регулюють сферу телекомунікацій, неправомірні дії третіх осіб та інші події, які безпосередньо перешкоджають, унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань або призводять до псування (втрати) майна, безпосередньо пов'язаного з виконанням даного Договору. Сторони домовилися: обставинами форсу-мажору за даним Договором додатково визнається також набуття чинності актами органів державної влади, що безпосередньо впливають на виконання своїх обов’язків Сторонами.

8.2. Сторони домовилися про те, що достатнім підтвердженням обставин форс-мажору буде довідка, видана Торгово-промисловою палатою України або її територіальними відділеннями.

8.3. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо доведуть, що це порушення сталося внаслідок випадку (викрадення, пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд). Не вважається випадком: недодержання своїх обов'язків контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов'язання, відсутність у боржника необхідних коштів.

9. Обмеження відповідальності Ліцензіара

9.1.   Ліцензіар не відповідає та не несе відповідальності:

9.2.   Сторона, що в результаті настання вищезазначених обставин не може виконати взяті на себе зобов’язання, протягом 3 (трьох) днів з моменту їх настання, а також про припинення таких обставин, повинна письмово повідомити іншу Сторону. У випадку, якщо такі повідомлення не були направленні у вказаний строк, Сторона позбавляється права на звільнення відповідальності за вказаними вище обставинами.

 

10. Реквізити Ліцензіара

 

ТОВ «МЕДАКАДЕМ»

Юридична адреса: 21000, Україна, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, буд.  122;

Поштова адреса: 21030, м. Вінниця, А/С 6362;

Код ЄДРПОУ: 43809797;

IBAN: UA 193026890000026008055374021, в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

Платник єдиного податку - ІІІ група, 5%;