Prijava udeležencev

8:00-8:30

Uvodni nagovori

8:30-9:00

Pozdravni nagovor častnega pokrovitelja (UL FGG)

prof. dr. Matjaž Dolšek (prodekan za raziskovalno dejavnost na UL FGG)

8:30-8:35

Uvodni nagovor predsednika siBIM

dr. Andrej Tibaut

(UM FGPA, Maribor)

8:35-8:45

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS),

Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

mag. Jože Renar (GZS, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala)

8:45-8:55

Sklop 1: Sistemska implementacija BIMa

                                                                         

9:00-10:00

Akcijski načrt uvedbe digitalizacije na področju grajenega okolja in podlage za uporabo standardov v sistemu BIM za investicije

Tea Pirih (MGRT, Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo);
dr. Samo Medved (Lineal d.o.o.)

9:00-9:15

Priročnik za pripravo projektne naloge za implementacijo BIM-pristopa za gradnje

Ksenija Marc (DRI upravljanje investicij, d.o.o.)

9:20-9:35

BIM in the Netherlands, BIMserver.org

Léon van Berlo, BIM Innovation Consultant, TNO, Delft, Nizozemska (vabljeni predavatelj)

9:40-10:00

Odmor (kava, čaj, sok, pecivo in rogljički)

10:00-10:30

Sklop 2: Novosti in iniciative na področju BIMa

 

 10:30-12:00

Digitizing Construction Site: InfraKit

Ognjen Popovic (DCS Finland Oy, Finska) (vabljeni predavatelj)

10:30-10:50

BIM v Angliji - leto dni kasneje

Mojca Roženičnik Korošec, (N42 Ltd., London)

10:55-11:15

BIM Dictionary - slovenski prispevek

Andrej Tibaut (UM FGPA, Maribor)

11:20-11:30

Slovenski dosežki na področju BIM-a za infrastrukturo

 Grega Lajkovič (Elea iC), Iztok Zabreznik (Lineal), SŽ-PP (Jure Blejec), CGS Labs

11:35- 11:55

Odmor za kosilo (Restavracija Terazzo, meni s tremi hodi po izboru šefa kuhinje)

12:00-13:00

Predstavitev BIMathlon-a

13:00-13:45

Predstavitev tekmovanja

Matevž Zih, Andrej Jaušovec
(siBIM in Bimatori)

13:00-13:05

Predstavitev prvih treh skupin

Predstavniki skupin

13:10-13:45

Sklop 3:  Primeri uporabe BIM-pristopa

 

 13:45- 15:00

BIM in CDE na primeru zasnove novega proizvodnega kompleksa v Pakistanu

Jernej Gartner (KošorokGartner Arhitekti d.o.o., Ljubljana)

13:45-13:55

BIM-pristop pri projektiranju gradbenih konstrukcij: hostel v Ljubljani

Tomaž Mayer (Maribor)

14:00-14:10

Parametrični BIM-model smučarske skakalnice

Sabina Saje
(SPINA d.o.o., Novo Mesto)

14:15-14:25

Inovacije na področju BIM-upravljanja

Veljko Janjić
(Bexel Consulting d.o.o, Ljubljana)

14:30-14:40

Izkušnje pri modeliranju počitniškega doma na Pokljuki

Jana Pipp (Ljubljana)

14:45-14:55

Do BIM-modela gradnje s pomočjo tehnik daljinskega zaznavanja - Hotel Habakuk Maribor    

Blaž Supej
(Mensuras d.o.o., Maribor)

15:00-15:10

Razglasitev rezultatov BIMathlon-a

15:15-15:40

Razglasitev rezultatov in fotografiranje zmagovalnih skupin

Strokovna komisija, predstavnik sponzorja

15:15-15:25

Predstavitve sponzorjev

15:25-15:35

Zaključki konference

dr. Andrej Tibaut
(UM FGPA, Maribor)

15:35-15:45

Družabni zaključek konference (kava, čaj, sok) s kitarsko spremljavo člana siBIM - Matica Kotnika.

15:45