ตารางการแสดงเวทีกลาง

ณ เวทีหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2562

วัน เวลา

วันอาทิตย์

18 สิงหาคม 2562

วันจันทร์

19 สิงหาคม 2562

วันอังคาร

20 สิงหาคม 2562

วันพุธ

21 สิงหาคม2562

วันพฤหัสบดี

22 สิงหาคม 2562

เช้า

09.00 -12.00 

คณะวจก.

คณะมนุษย์ฯ

คณะครุฯ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มรย.

“สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้”

09.00-09.30 น.

พิธีมอบรางวัลการประกว นวัตกรรม

2 ประเภท (ประเภทหลักสูตร/ประเภททั่วไป)

พิธีเปิด

มรย.วิชาการ

(เวลา 09.00-10.30 น.)

08.30-09.00 น.

วงดนตรี HU-So Poli Thai Art (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)

08.45-09.00 น.

พิธีเปิดโดยคณบดีคณะครุศาสตร์

08.30-09.00 น.

ฉายวิดีทัศน์สรุปผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

การประกวดวงดนตรี

09.00-10.00 น.

English speech

(กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ)

09.00 – 09.30 น.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวเปิดงานในพิธี

10.00-10.30 น.

นิทานสำหรับเด็กปฐมวัย

(การศึกษาปฐมวัย)

09.00-09.50 น.

ละครเพลง The Musical Drama

 (ภาษาอังกฤษ ศศบ)

10.30-10.40 น.

 สีลัตกีปัส

(พลศึกษาและสุขศึกษา)

09.30 – 10.00 น.

พิธีมอบ บรรจุภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการOTOP ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

09.55-10.10 น.

ระบำและร้องเพลง The malay Shows (ภาษามลายู ศศบ)

10.40-11.10 น.

การแสดงนิทานภาษาอังกฤษ

(ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา)

10.00-10.15 น.

การแสดงในชุด “รำถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 10”

(ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม)

10.30-12.00 น.

ประกวดการแสดงสื่อถึงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก12 หลักสูตร

10.15-10.30 น.

ละครสั้นภาษามลายู

(ภาษามลายู ค.บ.)

11.10-11.20 น.

สลาตันรูเมาะกีตอ

(การสอนอิสลามศึกษา)

10.15-11.30 น.

หัวหน้าคณะขับเคลื่อนโครงการทั้ง 5 โครงการ กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน

10.40-11.00 น.

ละครเพลง

Thai Edu The Musical 2019

 (ภาษาไทย ค.บ.)

11.20-11.30 น.

Elementary

ครูประถมหัวใจฟรุ้งฟริ้ง

(ประถมศึกษา)

11.00-11.20 น.

ละครเพลง นอยด์

(ภาษาไทย ศศ.บ)

11.25-12.00 น.

ละครศาลจำลอง

ตอน เปาบุ้นจิ้นภาค 2

(นิติศาสตร์)

11.30-12.00 น.

เฟ้นหาต้นแบบครูพันธุ์ใหม่ในศตวรรษ ที่ 21

(สาขาจิตวิทยา)

11.30-12.00 น.

เดินชมบูธนิทรรศการสรุปผลการดำเนินโครงการ ทั้ง 5 โครงการ

และชมวงดนตรีลูกทุ่งจาก

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

12.05-12.10 น.

ระบำ Songket dance  

(พัฒนาชุมชน)

12.00-13.00 น.

การแสดงดนตรีวง Edu Band

12.10-13.00 น.

วงดนตรี HU-So Poli Thai Art

(คณะมนุษยศาสตร์ฯ)

บ่าย

13.00 - 16.00

13.00-15.00 น.

วัฒนธรรมการแสดงเดินแฟชั่นโชว์ชุดแต่งงานมุสลิม

13.00-13.30 น.

ละคร ชิพ กับ เดล ตะลุยอาเซียน

(สังคมศึกษา)

13.00 – 14.00 น.

แฟชั่นโชว์ ครูต้นแบบครุศาสตร์ยุคใหม่และชมการประกวด YOUNG CREATIVE DESIGNER

13.00-13.30 น.

การแสดงในชุด “ลิเกฮูลู

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้”

(ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม)

13.35-13.42 น.

ระบำ กลิ่นกะลาสะออน

(สารสนเทศ)

14.00-14.30 น.

HIDDEN GEM IN YALA

13.30-14.15 น.

เวทีเสวนาในหัวข้อเรื่อง

“ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้”

13.50-14.20 น.

ละครย้อนยุค

กาสะลอง 4.0 หรือ 0.4

(รัฐประศาสนศาสตร์)

15.00-16.00 น.

ดนตรีสดจากนักศึกษา

14.30-16.00 น.

EDU SINGING CONTEST

14.25-14.45 น.

แฟชั่นโชว์การเรียนรู้สหวิชา

สู่วิชาชีพที่หลากหลาย

(รัฐศาสตร์)

16.00-16.30 น.

ตัดสินผลการประกวดและรับรางวัล

14.15-15.30 น.

กิจกรรมเล่นเกมบนเวทีกลาง

ทั้ง 5 โครงการ

  1. โครงการแก้ปัญหาความยากจน
  2. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ otop
  3. โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี
  4. โครงการแก้ปัญหา O-net ต่ำ
  5. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ