JEFATURA DE ESTUDIOS

      CURSO 2018/19

                   EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE SEPTIEMBRE 2019   

     

LUNES 2

MARTES 3

ESO / PMAR

1º BTO

FPBP

F.P.

ESO/PMAR

1º BTO

FPBP

F.P.

8:30-10:00

MATEMÁTICAS /

RM  

ACM-PMAR

MATEMÁTICAS /

LAT A37

MATEMÁTICAS

PTP(1ºEYDP)

RHRSC (1ºAF) A9

TEC (1ºGA) A9

TPMME (1ºME)TEE7

PEINA (1ºPYCC) TIP1

ICTVE (1ºIT) TEE4

AUI (1ºIEA) TEE1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

ACM-PMAR

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

CIENCIAS NATURALES

CYAC(1ºAF)A17

CEANA (1ºME)TEE7

CEAC (1ºGA)A17

COSMÉ(1ºPYCC)A17B

ISMSO(1ºIT) EE3

ISFV (1ºIEA)TEE1

10:00-11:30

FÍSICA Y QUÍMICA

ACM-PMAR

FÍSICA Y QUÍMICA

/ ECONOMÍA

PREPARA  A10A

INGLÉS (1ºME) A22

PFHIP (1ºEYDP)A17B

INGLÉS(1ºGA/AF) A11

CFPC (1ºPYCC) TIP1

ELEAP (1ºIT) TEE4

ELT (1ºIEA) TEE1

GEOGRAFÍA E HISTORIA/

ALS-PMAR

HISTORIA M. C.

CIENCIAS SOCIALES

ICHS (1ºPYCC)A17B

OYPI (1ºAF)

OACV (1ºGA)A11

11:30-13:00

VALORES ÉTICOS

FILOSOFÍA

CAMBIO COLOR

A10A 

GDJE(1ºAF) A32

EM (1ºME) TEE7

RETC(1ºEYDP)A17B

EMP (1ºPYCC) TIP1

EQMIC (1ºIT) TEE4

ELE (1ºIEA) TEE1

LENGUA / RLCL

ALS-PMAR

LENGUA

LENGUA

FOL (1ME)

FOL (1AF)

FOL (1ºGA)

FOL (1ºPYCC)

FOL (1ºIT)

FOL (1ºIEA)

13:00-14:30

INGLÉS

ALE-PMAR A2/A3

INGLÉS A4

INGLÉS

PIAC (1ºAF) A9

MEEI (1ºME) TEE7

MVIP(1ºPYCC) A17B

IEBAS (1ºIT)  TEE3

IEI (1ºIEA) TEE1

TECNOLOGÍA

APNT-PMAR

TIN I

CAMBIO TIP1

TII(1ºGA) A11

16:00-17:30

EPVYA

DIBUJO TÉCNICO

FRANCÉS

FRANCÉS

LAVADO / MAQUILL TIP2

17:30-19:00

RELIGIÓN /

EDH

RELIGIÓN

EF

EF

19:00-20:30

MÚSICA  

LPM

TIC A31 / IAEE

TIC I A31

ESTE CALENDARIO TAMBIÉN LE SERÁ DE APLICACIÓN A LOS ALUMNOS DE ESO CON MATERIAS PENDIENTES.