Provozní řád

příměstského tábora

Všemi vjemy, z.s. IČ: 22886524

Markovická 580/12, 500 03 Hradec Králové

Provozní doba tábora: pondělí až pátek, 8:00 – 16:00 hod.

zázemí skautská klubovna, ul. Přemyslova 21, Nový Hradec Králové

Kontakt:

koordinátor táborů – Mgr. Lucie Kubíčková (730 543 380)

den před a v průběhu tábora – hlavní vedoucí tábora (736 471 005)

 

Důležité informace a dokumenty:

 

1. potvrzení o bezinfekčnosti + souhlas s provozním řádem příměstského tábora

(rodič vytiskne a odevzdá vedoucímu první den tábora)

2. kopie kartičky pojištěnce odevzdáte také první den tábora

3. potvrzení AG/PCR test pro děti starší 6 let

 

Pedagogové a táboroví vedoucí

 

Mají zkušenosti z oblasti školního vzdělávání, při práci s dětmi uplatňují zásady „Respektovat a být respektován“, prvky waldorfské a montessori pedagogiky a environmentální výchovy.

Zdravotník má platný kurz ZZA, případně ZNZZ.

 

 

Cena a platba

 

Cena za příměstský tábor je 2500,- Kč.

Zahrnuje program včetně zapůjčení veškerého materiálu, obědy, pitný režim, ale nezahrnuje svačiny. Ty jsou donesené z domova.

 

Platba za příměstský tábor je hrazena převodem na účet. V případě neuhrazené platby do 10 dnů od potvrzení přijetí dítěte rezervované místo propadá dalšímu zájemci.

 

Předávání a vyzvedávání dětí, omlouvání, osoby zmocněné k převzetí dítěte

Předávání a vyzvedávání dítěte:

Rodiče a případně další osoby uvedené v denní docházce předávají dítě v prostorách skautské klubovny ul. Přemyslova 21, Hradec Králové od 8:00 – 8:15, vyzvedávání dítěte probíhá v 15:45 – 16:00. Čas i místo může být změněno pouze v případě výletu a rodiče se tuto skutečnost dozví minimálně 1 den dopředu.

Rodič předání a převzetí dítěte stvrzuje podpisem do denní docházky.

Dochvilnost při předávání je nezbytná pro zajištění programu tábora.

 

Převzetí dítěte: dítě nepřijmeme (a to bez náhrady), pokud nebude adekvátně vybaveno a  pokud bude jevit známky onemocnění (více viz zdravotní stav dítěte).

Osoby zmocněné k převzetí dítěte

Rodič nebo jeho zákonný zástupce zapíše do táborové docházky seznam osob oprávněných k vyzvedávání dítěte.

 

Omlouvání dítěte, STORNA

        

V případě nepředpokládané absence dítěte na táboře je třeba co nejdříve dítě omluvit, a to  na telefonu 736 471 005 (v průběhu tábora), 730 543 380 (před zahájením tábora).

Storno poplatky

50% storno – v případě nemoci dítěte (vyžadujeme potvrzení od lékaře)

Z ostatních důvodů činí storno poplatek 100% uhrazené částky.

V případě onemocnění v průběhu tábora činí storno poplatek taktéž 100%.

 

 

Zdravotní stav dítěte

 

O zdraví dítěte pečuje především zdravotník tábora.

 

Rodiče jsou při převzetí dítěte informováni o závažných událostech z průběhu dne (úrazy, vyjmutí klíštěte) týkajících se jejich dítěte.

Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu na táboře (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte. V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba, rodiče budou taktéž okamžitě telefonicky informováni.

 

Rodiče jsou povinni informovat vedoucí o všech známých alergiích u dítěte (také na na bodnutí hmyzem).

Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů:

· zvýšená teplota

· kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě

· zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)

· průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)

· bolest v uchu

· bolest v oblasti břicha

· bolest při močení

· vši

· v rodině se vyskytlo nějaké infekční onemocnění (salmonelosa, žloutenka atd.)

Stravování

Svačiny zajišťují rodiče. Do batůžku na dopolední program v lese je třeba sbalit dopolední svačinu a láhev s pitím, jak je dítě zvyklé. Nedoporučujeme potraviny, které podléhají rychlému kažení z důvodu tepla (jogurty, salámy apod.) Jídlo ke svačině je třeba vhodně zabalit (např. do svačinové krabičky) popřípadě ho zbavit zbytečných obalů, aby se minimalizoval odpad, který děti musí nést z lesa nazpátek.

Odpolední svačina se ponechává v klubovně na určeném místě, v případě potřeby v ledničce. V případě, že bude na programu celodenní výlet, bude mít dítě obě svačiny v batůžku.

 

Oběd a pitný režim

Zajištěn, obědy budou podle programu dovezené z jídelny nebo připravované na místě. V případě potřeby bude dítěti doplněna láhev s pitím.

Co s sebou do tábora:

Rodič každý den před předáním dítěte nastříká dítě repelentem proti klíšťatům a v případě potřeby natře krémem proti slunci!

 

Bezpečnostní pravidla:

 

Rodiče souhlasí se zveřejnění fotografií z tábora za účelem prezentace činnosti spolku  Všemi vjemy.

Rodiče souhlasí se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů shromažďoval, uchoval a zpracoval osobní údaje “Správce”, kterým je Všemi vjemy, z . s., IČO: 22886524

Doporučujeme sjednat si na dobu tábora úrazové pojištění.

 

 Spolek Všemi vjemy, provozní řád tábora 2021