УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

    ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                               РІШЕННЯ

                                                                 (проект)

.2019р.                                                                                                            №

Про взяття на квартирний

облік громадян міста Бершадь

        

Керуючись підпунктом 2 пункту «а» (власні повноваження) ст. 30, ч.1 ст.47, ч.1 ст.52, ч.1 ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 ст.15, ст.39,  ст.45, ст.46  Житлового Кодексу Української РСР, Постановою Ради міністрів Української РСР і Української республіканської Ради професійних спілок від 11 грудня 1984р. №470 «Про затвердження правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР», ст.96 Закону України «Про Національну поліцію», розглянувши звернення гр. Оцабрика А.С., м. Бершадь, вул. Січових Стрільців,2,кв.23, гр. Кучерявої А.О., м. Бершадь, вул. 40 р.Перемоги,31,   проаналізувавши всі додані заявниками документи, виконавчий комітет Бершадської міської ради

                                                        ВИРІШИВ:

1. Взяти на квартирний облік на позачергову чергу:

1.1. Кучеряву Анастасія Олександрівна 2002 р.н., як дитину позбавлену батьківського піклування;

2. Взяти на квартирний облік на першочергову чергу:

2.1. Оцабрика Андрія Сергійовича 1987 р.н., як працівника національної поліції України, склад сім’ї 3 чоловіка;

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бершадської  міської ради з питань освіти, культури, туризму, фізкультури, спорту, роботи із молоддю, соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства (голова комісії – Хлівний В.С.).

                Міський голова                                        М.Кольченко