5.106. Теңдеуді шешіңіз

  1.    

5.107. Теңдеуді шешіңіз

5.108. Теңдеуді шешіңіз

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8) ctg(2x+

9)

10)

5.106. Теңдеуді шешіңіз

  1.    

5.107. Теңдеуді шешіңіз

5.108. Теңдеуді шешіңіз

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8) ctg(2x+

9)

10)