Regulamin

Maratonu Północ – Południe


Postanowienia ogólne

 1. Maraton Północ – Południe (zwany dalej: Maratonem) jest imprezą w formie rajdu turystycznego, organizowaną przez Stowarzyszenie Koło Ultra z siedzibą w Warszawie, wpisane do rejestru stowarzyszeń, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000775279 (zwane dalej: Organizatorem). Maraton nie ma charakteru zawodów sportowych, a Organizator podaje czasy przejazdu tylko w celach promocyjnych związanych z wizualizacją strojów kolarskich, na które uczestnik może złożyć zamówienie po ukończeniu Maratonu.
 2. Maraton przeznaczony jest dla bardzo dobrze przygotowanych kondycyjnie miłośników długodystansowej jazdy na rowerze.
 3. Termin i trasa podawane są w stosownym komunikacie na stronie internetowej Maratonu.
 4. Limit czasu na pokonanie Maratonu wynosi 72 godziny.

 

Kwalifikacje i zapisy

 1. Warunkiem dopuszczenia do startu w Maratonie jest uzyskanie kwalifikacji poprzez:
 1. Ukończenie jednego z poniższej listy maratonów:
 1. Maraton Północ-Południe 2017 lub 2018 – w limicie czasu 72h;
 2. Maraton Podróżnika 2017, 2018 lub 2019 - wariant 500 km w limicie czasu 32h;
 3. Karpacki Hulaka 2017, 2018 lub 2019 – w limicie czasu 50h;
 4. Kórnicki Maraton Turystyczny 2017, 2018 lub 2019 - wariant 500 km w limicie czasu 28h;
 5. Bałtyk-Bieszczady Tour 2018 – w limicie czasu 60h;
 6. MRDP 2017 - w limicie czasu 240h;
 7. MRDP Zachód 2018 - w limicie czasu 96h;
 8. Tour de Pomorze 2017, 2019 – w limicie czasu 40h;
 9. Piękny Wschód 2017, 2018 lub 2019 - wariant 500 km w limicie czasu 30h;
 10. Pierścień Tysiąca Jezior 2017, 2018 lub 2019 – w limicie czasu 36h;
 11. Piękny Zachód 2018 lub 2019 – wariant 500 km w limicie czasu 30h;
 12. Piękny Zachód 2018 - wariant 1900 km w limicie czasu 130h lub wariant 1000 km w limicie czasu 55h;
 13. Tour de Silesia 2017, 2018 lub 2019 – wariant 500 km w limicie 32h lub wariant 600 km w limicie czasu 36h;
 14. Wyprawka Kaszubska 2018 - w limicie 30h;
 15. Maraton Wisła 1200 2018 lub 2019 – w limicie czasu 120h;
 16. Race Through Poland 2018 lub 2019 - w limicie czasu odpowiednio 96h i 120h;
 1. Uznanie decyzją organizatora udokumentowanego startu w zorganizowanym maratonie non-stop o długości powyżej 500 km, nie ujętym na liście powyżej.
 1. Kwalifikację należy uzyskać najpóźniej na miesiąc przed terminem Maratonu.
 1. W Maratonie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
 2. Formularz zapisów dostępny jest na stronie internetowej Maratonu. Wysokość opłaty startowej, sposób jej wnoszenia oraz limit uczestników są podawane w komunikacie technicznym.

Wyposażenie uczestników

 1. Wyposażenie obowiązkowe:
 1. sprawny rower,
 2. sprawne oświetlenie przednie (białe oświetlające) i tylne (czerwone),
 3. logger GPS (sprawdzenie śladu GPS będzie podstawą do weryfikacji przejechania trasy),
 4. telefon komórkowy,
 5. dowód osobisty lub paszport.
 1. Wyposażenie zalecane:
 1. kask rowerowy,
 2. zapasowe dętki i klocki hamulcowe, narzędzia rowerowe,
 3. zapasowe baterie, akumulatorki lub powerbank,
 4. zapasowe urządzenie do nawigacji i rejestracji śladu.

Przebieg Maratonu

 1. Całą trasę Maratonu należy pokonać zgodnie z jej przebiegiem udostępnionym przez Organizatora. W razie zjechania z trasy, należy na nią powrócić w miejscu, w którym się ją opuściło.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące Maratonu, między innymi godzinę i sposób organizacji startu, informację o punktach kontrolnych, Organizator ogłasza w komunikacie technicznym.
 3. Przed startem Maratonu uczestnik podpisuje listę startową.
 4. Czas przejazdu liczony jest bez przerwy od startu do momentu wjechania zawodnika na metę.
 5. Bezpośrednio po przybyciu na metę zawodnik podpisuje listę uczestników, podając godzinę ukończenia Maratonu
 6. Maraton odbywa się w normalnym ruchu drogowym, a uczestnicy Maratonu mają obowiązek przestrzegać przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Szczególny nacisk kłaść należy na zapewnienie odpowiedniej widoczności rowerzysty, a zwłaszcza na oświetlenie i elementy odblaskowe.
 7. W razie jakichkolwiek wątpliwości, Organizator ma prawo domagać się udowodnienia tego, że uczestnik przejechał całą trasę Maratonu. Weryfikacja przejazdu trasy Maratonu odbywa się na podstawie list uczestników oraz poprzez przedstawienie oryginalnego śladu GPS pokonanej trasy.

Reguły samowystarczalności

 1. Maraton Północ – Południe jest maratonem o charakterze samowystarczalnym, w którym uczestnicy pokonują samodzielnie trasę Maratonu rowerem, a uzupełnianie zapasów i odpoczynek możliwy jest tylko i wyłącznie w obiektach infrastruktury dostępnych dla każdego startującego.
 2. Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
 3. Dozwolone są:
 1. dokonywanie zakupów jedzenia i ekwipunku w ogólnodostępnych sklepach,
 2. wynajmowanie miejsc noclegowych,
 3. jazda grupowa uczestników Maratonu,
 4. w razie awarii roweru – korzystanie z pomocy innych uczestników Maratonu, a także osób nieuczestniczących w Maratonie, w tym wezwanie serwisu lub zjechanie z trasy; o konieczności zjechania z trasy Maratonu należy poinformować Organizatora.
 1. Zabronione są:
 1. jazda rowerem innym niż napędzany wyłącznie siłą własnych mięśni,
 2. jazda „na kole” rowerzysty innego niż uczestnik Maratonu,
 3. jazda bezpośrednio za innym pojazdem,
 4. korzystanie z własnego auta technicznego,
 5. tworzenie stałych własnych punktów logistycznych, w których uczestnik będzie mógł: zjeść posiłek, wykąpać się, wyspać się, wymienić bądź uzupełnić sprzęt,
 6. noclegi u znajomych i rodziny, przepaki oraz wszelka pomoc zewnętrzna.

Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie się do Maratonu oznacza, że uczestnik zapoznał się z regulaminem, akceptuje jego warunki, i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 2. Uczestnik Maratonu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z realizacją imprezy oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia i nazwiska, (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Ma także prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
 3. Maraton odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 4. W przypadkach spornych lub nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
 5. Każdy uczestnik bierze udział w Maratonie na własną odpowiedzialność, co potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.
 6. Organizatorzy  Maratonu nie są odpowiedzialni wobec uczestników Maratonu za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z Maratonem z winy innej niż umyślna.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Wersja z dnia 19.03.2019