УДК 622.276.6

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРИПЛИВУ ПЛАСТОВИХ ФЛЮЇДІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ГІДРОІМПУЛЬСНОГО МЕТОДУ ДІЯННЯ НА ПЛАСТ

В. Д. Катрич, В. С. Бойко

ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська 15,
e-mail: vasyakatrich@gmail.com

Стан привибійної зони пласта має визначальний вплив на продуктивність розкритих горизонтів. Погіршення фільтраційно-ємнісних характеристик пластів у привибійній зоні нафтових, газових та нагнітальних свердловин призводить до зниження їх продуктивності.

У роботі пропонується гідроімпульсний метод діяння на привибійну зону пласта на основі поєднання фізичного і хімічного діянь з імпульсними методами.

Ключові слова: привибійна зона, кольматація, інтенсифікація, гідроімпульсний метод, струминний насос.

Вступ

Проблема інтенсифікації роботи нафтових свердловин, які забезпечують поточний видобуток нафти, була і залишається актуальною, особливо для України в умовах дефіциту власної нафти. Продуктивність свердловин визначається рядом природних і технологічних чинників, у тому числі станом привибійної зони пласта (ПЗП), яка формується під час розкриття нафтового пласта, подальшої експлуатації свердловин та їх ремонту. Для покращення стану ПЗП з метою підвищення продуктивної характеристики застосовують різні методи діяння: видалення неорганічних і органічних речовин із природних порожнин пласта, розширення прохідного перерізу природних порожнин пласта, створення додаткових або збільшених каналів перфорації, створення додаткових мікро- або макротріщин та інше. За цими напрямками розроблені такі основні методи діяння: хімічні – кислотні оброблення; фізичні – теплові оброблення, оброблення поверхнево-активними речовинами та вуглеводневими розчинниками; механічні – гідравлічні розриви пласта, гідропіскоструминні перфорації і додаткові кумулятивні перфорації, віброоброблення.

Висвітлення основного матеріалу дослідження

В даній роботі пропонується гідроімпульсний метод діяння на привибійну зону пласта на основі поєднання фізичного і хімічного діянь з імпульсними методами. Пори в пласті заповнюються завислими механічними частинками, які застрягають у звуженнях порових каналів, створюючи додаткові фільтраційні опори. Якщо збільшити швидкість руху рідини, або короткочасно змінювати напрям руху рідини на зворотній, то частинки звільняться від заклинювання і перемістяться дещо дальше, а багаторазова зміна напряму руху рідини в привибійній зоні сприятиме інтенсивнішому і повнішому винесенню частинок.

На цьому ґрунтується ряд відомих імпульсних методів діяння на привибійну зону пласта.

В залежності від частоти створення імпульсного тиску метод діяння умовно поділяють на три групи:

1) акустичні - ультразвукове опромінення з частотою коливань 5-50 кГц;

2) бароциклічні - створення миттєвих депресій або репресій тиску на пласт;

3) віброударні - вібродіяння з частотою до 0.5 кГц.

Лабораторними дослідженнями встановлено, що ефективність очищення керна, кольматованого твердою і рідинною фазами бурового розчину при зворотньому промиванні була на 15-25 % нижчою, ніж при гідроімпульсному діянні, а ефективність гідроімпульсного діяння з «депресією» на керн була на 15-25 % вищою,  ніж при діянні з «репресією».

Висновки

На основі вивчених теоретичних матеріалів пропонується інтенсифікувати припливи пластових флюїдів шляхом вилучення із привибійної зони на поверхню запомпованих рідин, продуктів фізико-хімічного діяння, твердих частинок і пластових флюїдів в подвійному гідроімпульсному режимі з використанням гідроімпульсного пристрою і струминного насоса.

Література

1. Бойко B. C. Технологія видобування нафти : Підручник / B. C. Бойко; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – Івано-Франківськ : Вид-во: «Нова Зоря», 2012. – 827 с.

2. Антоненко Н. М. Разработка и совершенствование техники и технологи импульсных методов воздействия на призабойную зону пласта / Н. М. Антоненко. – Ивано-Франковск : ИФИНГ, 1986. – 22 с.