VALÈNCIA FAQ 2020
Updated automatically every 5 minutes

XIII CONCURS DE CULTURA CLÀSSICA

Algunes preguntes freqüents

I. Quan comença i acaba el concurs?

El concurs comença el dilluns 3 de febrer de 2020 a les 9:30 hores. Acaba a les 9:30 del divendres de febrer de 2020. Si hi ha empat, el concurs acabarà amb un desempat a València el dimecres 12 de febrer de 2020. La final estatal, entre els guanyadors de les diferents seus, tindrà lloc dimecres 19 de febrer de 2020.

II. Com es desenvolupa el concurs?

Cada equip ha de respondre una sèrie de preguntes entrant a la pàgina del concurs (http://www.odiseaconcurso.org/va). Després d'introduir el codi de grup en el camp corresponent, cal contestar les preguntes que apareixen amb una sola paraula.

Les preguntes eixiran el dilluns 3, dimarts 4 i dimecres 5 de febrer a partir de les 9:30h., i hauran de ser contestades pels equips inscrits en un termini màxim de 24 hores, és a dir, abans de les 9:30 h. de l’endemà.

La superpregunta eixirà publicada dijous 6 de febrer a partir de les 9:30 h. i haurà de ser contestada pels equips inscrits en un termini màxim de 24 hores, és a dir, abans de les 9:30 h. del divendres 7 de febrer.

III. Què passa si hi ha empat?

En cas que al final del concurs es produïsca un empat entre equips que opten al primer premi, se celebrarà un desempat amb altra superpregunta que es publicarà al WEB el dimecres 12 de febrer a les 17:00h. i haurà de ser contestada abans de les 20:00h.

En aquest desempat només podrà participar un equip per centre, si hi ha empat de dos o més equips d’un mateix centre per optar al primer lloc, només un podrà passar al desempat de la fase valenciana.

El desempat se celebrarà en un centre designat per l'organització i en presència d'un professor d’un altre centre participant i algun representant de l’organització.

En cas d'existir un empat a punts, l'ordre dels guanyadors serà establert pel temps emprat en contestar la superpregunta, de manera que seran guanyadors els equips que contesten la superpregunta en primer lloc.

IV. Què passa s'hi ha un empat per al segon i tercer lloc?

La classificació final serà per ordre de puntuació i, en cas d'empat, figuraran en primer lloc els equips que van utilitzar menys temps en contestar les preguntes. Només hi haurà superpregunta de desempat per desempatar al primer lloc.

V. Com he de contestar una pregunta o superpregunta?

Cada grup entra a la pàgina del concurs, escriu en el camp corresponent la seua resposta a la pregunta, escriu el seu codi de grup en el camp "Codi de Grup" i fa clic amb el ratolí al botó "Enviar Respostes".

Si es tracta d'una superpregunta, el procediment és el mateix, però serà necessari escriure les respostes per a cada "pista", la resposta a la superpregunta, el codi del grup i finalment fer clic al botó "Enviar Respostes". No es pot deixar cap camp en blanc.

VI. És cert que només es pot utilitzar una paraula en cada resposta?

Sí. Cada resposta només podrà contenir una paraula. Així, per exemple, si la pregunta fóra: Quina era la capital de l'imperi romà? La resposta correcta només pot ser "Roma". No seran vàlides: "la ciutat de Roma", "era Roma", "Roma capital", etc. Es considera incorrecta fins i tot si es posa un punt al final.

VII. Es considera diferent una resposta segons estiga en majúscules o minúscules?

No. Les respostes correctes no diferencien entre majúscules o minúscules.

VIII. Puc escriure la resposta sense accents o amb abreviatures?

No. Les teues respostes hauran de respectar la correcta ortografia de les paraules.

IX. Si es demana la resposta en llatí, puc posar-la en qualsevol cas o posar la seua traducció en valencià?

No. Si la resposta es demana en llatí hauràs d'usar aquesta llengua i posar la paraula tal com ve al diccionari (en cas nominatiu singular, o 1ª singular si és un verb), llevat que es done una altra indicació, com els “pluralia tantum”.

X. Si es demana la paraula en grec, quines regles he de seguir per a la transcripció?

Per a la transcripció de les paraules gregues pots consultar els enllaços següents:

Així com el següent llibre:

XI. Si ja he enviat una resposta, i me n’adone que està equivocada, puc tornar a entrar i corregir-la?

No. Quan un grup contesta i envia una pregunta no pot tornar enrere i corregir-la.

XII. Puc deixar en blanc alguna resposta a una pregunta, pista de la superpregunta, o la superpregunta?

No. Caldrà posar alguna cosa, encara que no se sàpiga la resposta correcta. Si fas clic al botó "Enviar Respostes", deixant algun dels camps sense cobrir, eixirà un avís i hauràs de tornar enrere i completar el que falta. Mentre no es completen tots els camps, posant alguna cosa en tots ells, les teues respostes no seran enviades.

XIII. Hi ha un temps límit per respondre una pregunta o superpregunta?

Sí. El temps límit per a cada pregunta o superpregunta està indicat en les bases i també en el punt IV d'aquesta ajuda.

XV. Ha passat el temps i he oblidat contestar una pregunta. Què passa?

Quan se supera el temps límit per respondre una pregunta, apareix en pantalla la pregunta o superpregunta següent i ja no es pot respondre a la pregunta anterior.

XV. Com sé el temps que falta per respondre una pregunta?

Cada vegada que entrem a la pàgina del concurs, apareix indicat en la part superior la data i hora límit per respondre a la pregunta. També apareix en la part superior dreta, en color blau, l'hora en què es va entrar a la pàgina del concurs i, en color vermell, l'hora en temps real.

XVI. Quan s'està arribant al temps límit, apareix algun recordatori extra per indicar el temps que falta?

Si entres a la pàgina i falten 60 minuts o menys temps de resposta, apareixerà un avís en la part superior indicant el temps exacte que falta. Hauràs de fer clic al botó del navegador per actualitzar aquesta advertència.

XVII. Què passa si he oblidat el codi del meu grup?

Ho hauràs de sol·licitar al professor responsable del teu grup, que va rebre per correu electrònic tots els codis dels grups dels quals és responsable.

XVIII. Si un altre grup descobreix el nostre codi, podem canviar el codi del grup?

Cada grup és responsable de mantenir secret el seu codi. Si no teniu precaució i el doneu a conèixer, l'organització no es fa responsable de l'ús que facen altres persones amb el vostre codi. Si el teu codi ha sigut descobert, podràs demanar-li al professor responsable del teu grup que sol·licite un nou codi per al teu grup mitjançant un correu electrònic dirigit a odisseavalencia@gmail.com. Aquesta sol·licitud s'haurà de fer des del correu electrònic que el professor responsable va indicar en la inscripció al concurs, assenyalant el nom del grup. La resposta a aquest correu no és automàtica, per la qual cosa l'organització del concurs no garanteix que la resposta arribe abans que s'acabe el termini de la pregunta o superpregunta actuals, ja que pot tardar més d'un dia. Per tant, recomanem a tots els grups que no perden el seu codi i que guarden el secret del mateix.

XIX. Quan escric el codi del meu grup en el camp "Codi de Grup" només veig asteriscs. Què passa?

Res. És normal. Per evitar que el vostre codi estiga a la vista, aquest camp només mostra asteriscs. Per cada caràcter que introdueixes apareix un asterisc; tanmateix, internament s’està rebent el caràcter que prems al teclat.

XX. On podem trobar models de preguntes?

A la pàgina del concurs es poden trobar les preguntes i respostes de les convocatòries anteriors.

XXI. Compta el temps emprat en respondre a l’hora de la classificació?

El temps emprat els tres primers dies del concurs no compta en absolut i no apareixerà en els llistats en pantalla. La classificació en aquestes tres primeres jornades vindrà donada pels punts obtinguts i l’ordre alfabètic dels noms dels equips.

El temps començarà a comptar a les 9:30 hores de dijous 9 de febrer, dia de la superpregunta, i a la classificació final d’aquesta primera fase del concurs es tindrà en compte, en primer lloc, el nombre de punts obtinguts i, en segon lloc, el temps emprat en resoldre la superpregunta.

XXII. El concurs se celebra alhora en tots els centres participants?

Sí, els centres de tot arreu participen simultàniament. Per això és imprescindible respectar les hores establertes en cada fase. Per exemple, el primer dia les preguntes estaran disponibles a la vegada a la península (on seran les 9.30) i a les Canàries (8.30), i així en cada part del concurs.

XXIII.  Pot guanyar un sol centre més d'un premi?

No, solament es concedirà un premi per cada centre educatiu. En el cas que dos o més equips del mateix centre queden classificats per obtenir més d'un premi, s'atorgarà un únic premi a l'equip d'aquest centre que haja obtingut millor puntuació o, en cas d'empat a punts, al que haja utilitzat menys temps. Per tant, en el desempat del dia 15 de febrer, només es permetrà la participació d'un equip per centre, aquell que haja fet servir menys temps en respondre la superpregunta del quart dia. Si per alguna raó aquest equip no poguera realitzar aquest desempat, el seu lloc podrà ser ocupat pel següent equip del mateix centre que, tenint els mateixos punts, haja emprat menys temps en respondre. I així successivament.