Kongressen 2019

BILAGA 2

Avregistreringar av medlemsföreningar

Enligt Ung Media Sveriges stadgar, §6, mom 1, ska föreningar som inte lämnat in uppgifter i Ebas på två av varandra följande år uteslutas ur förbundet.

Föreningar som inte har gjort en komplett rapportering av uppgifter i Ebas sedan 2016

Unga fotografer

Enskilda gymnasiets skoltidning

Litteraterna

Tidskriften Kris och kritik

Hej5 Studio

Student-TV Jönköping

Prima Facie

Swedish West Papuan Association

Verdad

Knivsta snackar

Syskon som fotograferar

VRG Skolradio

Stockholm Lokalradio

JMK - Femte stadsmakten

Visualize Studios

MAKERS

Broccolipodden

Inte manshatare, men…

Musikföreningen Shostakovichs vänner

Musiktimmen

Empower Magazine

Vi tackar dig-podden

Stockholm Banco

Modern Cocktail News

Emelie, Sara & Fridas podcast

League of Streamers

Teatersällskapet

S:t Eriksnytt

Vybe Media Group

Skoltidningen Glaucus

Equipoise Magazine

Campuslövet