Tételes, beárazott ajánlati költségvetés objektív árkockázat elemzés     Kapcsolat : info@engy.hu

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalnál nyilvántartott https://engy.hu internetes alkalmazás bármilyen projekt * árát megalapozó, Excel-ben megírt, CPV kóddal rendelkező tételes beárazott ajánlati költségvetések anonim feltöltésére, tárolására, árkockázat analízisére alkalmas interneten nyilvános állami adatbázisok továbbá építők, gyártók, szolgáltatók projekt áras árjegyzékének használatával. Az internetes alkalmazás EU pályázati, meghívásos, tárgyalásos, közbeszerzési és versenypiaci beszerzéseknél egyaránt alkalmazható, versenypiaci költségvetésnél is fel kell tüntetni az első Projekt adatlap A2 mezőben a  CPV főcsoport kódot*, amely minden munkatételnél felülírható. Ugyanitt a B2 mezőben az általános rezsiórabért lehet megadni Ft egységben, amely minden munkatételnél felülírható. A C2 mezőt, amely a projekt megnevezése nem kell kitölteni. A munkalapokon az élőmunka szükségleti munkaórát óra egységben (pl. 0,5 = fél óra), a rezsiórabért, anyag-és gépköltséget Ft egységben kell megadni.

Költségvetés feltöltés során a rosszindulatú robotok elleni védelem ill. szintaktikai ellenőrzés miatt be kell gépelni az összesítő nettó főösszegét forintban. Ha a begépelt összeg nem egyenlő a szerver által számítottal, akkor fatális szintaktikai hibák vannak a feltölteni kívánt xml formátumú költségvetésben, az alkalmazás nem ad azonosítót ill. nem végez kockázatelemzést.

A jogosult feltöltő részére elküldött eredményközlés ára a projekt nettó értékének 2 ezreléke, de legalább 200.000 Ft, az erre vonatkozó határozott időre szóló szerződéssel, amely konzultációt, előzetes tesztelést, véleményt, árelemzést is tartalmaz. Az anonim költségvetés feltöltése után a szervertől kapott egyedi azonosítót csak feltöltő ismeri, erre való hivatkozással lehet a kockázatelemzés eredményét az info@engy.hu címre küldött szerződött ügyfeleknek megrendeléssel kikérni. A jogosult feltöltő engedélyezheti a kockázat elemzés végeredményének nyilvánosságra hozását a projekt megnevezésével. Az internetes árkockázat elemzés nem szakértői vélemény. Magas árkockázat ( jelentős versenypiaci ár alá-, vagy túlárazás ) esetén a CPV főcsoportra jogosultsággal bíró szakértő igénybevétele további manuális vizsgálatra egyedi megállapodással lehetséges. Üzleti titok nem kerül nyilvánosságra.

Az engy.hu internetes alkalmazás kizárólagos adatfeltöltési formátuma az Excel formátumból konvertált  referencia .xml formátumú, utf-8 kódolású beárazott, tételes költségvetés. Az árkockázati .xml formátumot szerzői jog védi, az erről az oldalról való letöltés helyett elektronikus vagy manuális előállítása szerzői jogsértési eljárást von maga után. Ezen az oldalon használatos .xml fájl rejtett azonosító kódot tartalmaz.

A költségvetést saját számítógépen az MS Office/Excel, az ingyenes LibreOffice/Táblázatok programmal vagy a szintén ingyenes Google/drive alkalmazással lehet elkészíteni az .xlsx referencia letöltésével, átnevezésével és kitöltésével.

Az xml formátumú, utf-8 kódolású költségvetést a legegyszerűbben az ingyenes internetes google drive felhőben működő excel kompatibilis  google drive táblázatkezelővel készíthető el. Az ingyenes használathoz először egy saját @gmail.com létrehozása email cím szükséges.

Második lépésben töltse le saját számítógépére az üres költségvetési referencia excel fájlt innen. Nyissa meg saját google drive fiókját. Az üres referencia fájlt saját számítógépéről töltse fel saját google táblázatkezelő drive fiókjába, jelölje meg, hogy a Google táblázatkezelővel kívánja használni, nevezze el a konkrét projektről, majd kezdje el a költségvetés megírását, minden kattintás, adatbevitel tárolódik az un. internetes felhőben, a munka bármikor felfüggeszthető ill. folytatható, minden adat megmarad és archiválva van. Ugyanazon költségvetés táblázat más-más munkafüzetével egyidőben az interneten többen is dolgozhatnak ( alvállalkozó, konzorcium tag ) az elsődleges tulajdonos ( fővállalkozó, konzorcium vezető ) engedélye alapján Windows, Mac, Linux, Android, IOS stb. eszközről. Minden tevékenység naplózva van, visszakövethető. Építőipari, informatikai ajánlati költségvetés esetén az organizációt és melléktevékenységeket külön munkafüzetben, általában az összesítő munkafüzet utáni elsőben kell részletezni, az árakat az anyagköltség cellákba kell beírni. A munkatevékenységeket részletes, többsoros megnevezéssel kell megadni.

A google drive táblázat sárga celláit az excel-ben megismert módon kell kitölteni. A szöveges, többsoros adatokat EGY cellába kell írni így a munkatétel szabványos megnevezését, amely végződhet az azzal egyenértékű szöveggel is. Excel esetében az egy cellán belüli a soremelés az alt/enter, LibreOffice esetében a ctrl/enter, míg a Goggle Drive felhőben a ctrl/enter vagy alt/enter. Tört számok esetén a tizedes jel a vessző, ezres pontot vagy szóközt tilos alkalmazni, mert nem fog egyezni a feltöltési kontroll szám. Minden munkalap első sorában található oszlop megnevezéseket, melyek ékezet nélküli szavak esetenként _  (szóköz) helyettesítéssel, megváltoztatni tilos, mert ezek lesznek az xml formátumú költségvetés <tag> elemei. Ezek megváltoztatása esetén a szerver nem fogadja be a feltöltött költségvetést, mert szintaktikailag hibás.

A (második) Összesítő Munkalap korlátlan számú munkalap összesítő sort tartalmazhat  az osszesito_megnevezes oszlopban, új osszesito_megnevezes az előző osszesito_megnevezes másolásával hozható létre, hogy a függvények is átvitelre kerüljenek. Az Összesítő függvény által számított nettó főösszegének meg kell egyeznie a költségvetés szerverre való feltöltésekor a robotok ellen megadandó nettó főösszeggel amit a szerver a feltöltésre kerülő xml fájl átszámolásával ellenőriz.

A szerveren lévő Munkafüzet táblázat korlátlan számú Munkalapot tartalmazhat, ezek megnevezése utalhat munkanemre vagy más szegmentálásra, pl. alvállalkozók, konzorcium tagok stb. Minden Munkalap első sora tartalmazza az oszlop megnevezéseket, ezeket megváltoztatni tilos, a szerver szintaktikai hiba miatt le fog állni. A második sortól kezdve lehet begépelni a korlátlan számú tételt, egy tétel kizárólag egy sor lehet, a szöveges adatokat egy cellába kell írni, soremelés itt is ctrl/enter. Az azonosító cella tartalma bármi lehet, célszerű munkalap/futó sorszámokat alkalmazni a későbbi műszaki és jog eljárások beazonosíthatóságához.

A Munkalapok száma az előző üres Munkalap másolással növelhető, mert ekkor a függvények is átvitelre kerülnek. Új Munkalaphoz az Összesítő megfelelő sorában is új sort másoljunk, hogy az összesítő függvény pontosan működjön. Egy Munkalapon belül új tételsort az előző üres másolásával hozzunk létre, mert ekkor a függvények is másolásra kerülnek, továbbá a munkalap  és összesítő összegek is pontosak lesznek. A tételsor tartalmazza az egyedi azonosítót, a megnevezést, a mennyiséget, a mennyiségi egységet, a mennyiségre egységre eső élőmunka szükségletet (munkaidő) óra egységben, a rezsi órabért és a termékárat  és a gépköltséget forint egységben, ÁFA nélkül. A szorzatokat és az összesítést a függvények számolják automatikusan. A rezsi órabér ÁFA-t nem tartalmazhat.

A kész Munkafüzet költségvetést át kell konvertálni xml formátumra a Bővítmények/Export Sheet Data** fülre majd az Open Sidebar fülre kattintva. A kinyíló Export Sheet Data ablakban a következő beállításokat kell végrehajtani az Export gombra kattintás előtt :

Format / Select Format / XML választása

Format / Select Sheet(s) / All sheets választása

XML Options / Export columns as child elements / Bejelölni

XML Options / Include first column in export / Bejelölni

Advanced Otions / Inlcude XML declaration / Bejelölni

Advanced Options / XML versions / 1.00 választása

Advanced Options / XML encoding / UTF-8 választása

A beállítások után az Export gombra kattintással elkészül az XML export fájl, aminek nevére kattintva megjelenik a teljes szerver fájl a képernyőn. A képernyő jobb felső sarkában lévő letöltési nyílra kattintva tölthető le az XML fájl a saját gépre, az XML fájl a Google felhőben is megmarad. Hibás export beállítás esetén később az árkockázati szerver nem fogadja be az XML fájl feltöltést szintaktikai hibák miatt.

A saját számítógépéről az XML formátumú beárazott ajánlati költségvetést az engy.hu szerverre kell feltöltenie az árkockázat elemző internetes alkalmazáshoz. Szintaktikailag rendben lévő .xml formátumú költségvetés feltöltése után a szerver egyedi azonosítót ad, melyet csak a feltöltő ismer, ezt pontosan meg kell jegyezni. A feltöltés során üzleti titok nem sérül.

Felhasznált nemzetközi források :

*

03000000-1 Növénytermesztési, állattenyésztési, halászati, erdészeti és kapcsolódó termékek.
09000000-3 Kőolajtermékek, tüzelőanyagok, villamos energia és egyéb energiaforrások.
14000000-1 Bányászat, alapfémek és kapcsolódó termékek.
15000000-8 Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek.
16000000-5 Mezőgazdasági gépek.
18000000-9 Ruházat, lábbeli, bőröndök és utazótáskák és kiegészítők.
19000000-6 Bőr és textilszövetek, műanyag és gumi.
22000000-0 Nyomtatott anyagok és kapcsolódó termékek.
24000000-4 Vegyipari termékek.
30000000-9 Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével.
31000000-6 Villamos gépek, készülékek, berendezések és fogyóeszközök világítás.
32000000-3 Rádiós, televíziós, hírközlési, távközlési és kapcsolódó berendezések.
33000000-0 Orvosi felszerelések, gyógyszerek és testápolási termékek.
34000000-7 Szállítófelszerelések és kiegészítő szállítási cikkek.
35000000-4 Biztonsági, tűzoltó, rendőrségi és védelmi felszerelések.
37000000-8 Hangszerek, sportfelszerelések, játékok, játékszerek, kézműves, művészeti anyagok és kiegészítők.
38000000-5 Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek).
39000000-2 Bútorok, lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztító termékek.
41000000-9 Összegyűjtött és tisztított víz.
42000000-6 Ipari gépek.
43000000-3 Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek.
44000000-0 Építkezési szerkezetek és anyagok, építkezési segédanyagok (elektromos berendezések kivételével).
45000000-7 Építési munkák.
48000000-8 Szoftvercsomag és információs rendszerek.
50000000-5 Javítási és karbantartási szolgáltatások.
51000000-9 Beszerelési szolgáltatások (kivéve szoftverek).
55000000-0 Szállodaipari, éttermi és kiskereskedelmi szolgáltatások.
60000000-8 Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás).
63000000-9 Szállítást támogató és kiegészítő szolgáltatások, utazási irodai szolgáltatások.
64000000-6 Postai és távközlési szolgáltatások.
65000000-3 Közművek, közhasznú szolgáltatások.
66000000-0 Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások.
70000000-1 Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások.
71000000-8 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások.
72000000-5 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás.
73000000-2 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások és kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások.
75000000-6 Közigazgatási, honvédelmi és társadalombiztosítási szolgáltatások.
76000000-3 Olaj- és gáziparral kapcsolatos szolgáltatások.
77000000-0 Mezőgazdasági, erdészeti, kertészeti, méhészeti és akvakultúrával kapcsolatos szolgáltatások.
79000000-4 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság.
80000000-4 Oktatási és képzési szolgáltatások.
85000000-9 Egészségügyi és szociális gondozási szolgáltatások.
90000000-7 Szennyvíz- és hulladéktisztítási és környezetvédelmi szolgáltatások.
92000000-1 Szolgáltatások a pihenés, kultúra és sport területén.
98000000-3 Egyéb közösségi, szociális és személyi szolgáltatások.

** az Export Sheet Data XML konvertert a legelső alkalommal a Bővítmények / Bővítmények beszerzése / Export Sheet Data fülön telepíteni kell, ingyenes.