Ryhmiinsijoittamisjärjestys

Ryhmiinsijoittamisäjestys on seuraava:

1. Hallituksen jäsenet

2. Jaosvetäjät

3. Haettavan lajin jaoksen kauden kouluttajat

4. Yhdistysaktiivit

5. 20t talkoovelvoitteensa hoitaneet talkootuntien mukaisessa järjestyksessä

7. 20t talkoovelvoitteensa hoitaneiden toiset tai niiden kenellä jo on kurssipaikka hakemukset

8. Muut hakijat

Talkoovelvoite on 20t / vuosi. Käytämme syyskaudella tapahtuvassa kevään (tammikuussa alkavien) kurssien haussa kuluvan vuoden talkootunteja, kesän (toukokuussa alkavien)  ja syksyn (lokakuussa alkavien) kurssien haussa edellisen vuoden talkootunteja.

Pyrimme sijoittamaan sopivan tasoiseen ryhmään talkoovelvoitteensa hoitaneet ensimmäisen hakemuksensa perusteella, seuraavaksi talkoovelvoitteensa hoitaneet seuraavan hakemuksen perusteella. Sijoitamme viimeisenä ne, ketkä eivät ole hoitaneet  talkoovelvoitettaan.

Jos sinulla jo on kurssipaikka, käsittelemme hakemustasi, kuin se olisi toinen hakemus.

Talkootunnit

Talkootuntien ylläpito tai oikeellisuus EI ole ryhmiinsijoittajien vastuulla. Talkootunnit annetaan ryhmiinsijoittajille. Talkootuntiesi tilannetta EI siis ole mielekästä kysyä, tai tiedottaa mailiin trk-info@hskh.net, sieltä käsin EI talkootunteja korjata.  

Huolehdi itse hyvissä ajoin talkootuntiesi tilanne kuntoon jaosvetajältäsi tai hallituksen jäseneltä.