Quick angel Team

 Vás pozýva na

Skúškový deň rýchlych uhlov

29.4.2018

                                                                                                                        aska logo.jpgFCI logo.jpgSKJ logo.jpg

                                                                                 

                     

Organizátor:               Quick angel Team

Miesto konania:                Padan – futbalové íhrisko 

Rozhodcovia:                     Pavol Roháček

Garant:                         Renata Millan Kralova

Program pretekov:

7:00-7:45 Prezentácia    

8:00 obhliadka parkuru A3                                

           3 x A3

                                   3 x A2

                                   3 x A1

                         Časový plán po uzávierke                                            

Štartovné:            15,- Є tím

                12,- Є tím/ Ďalší pes

                            Platba vopred na číslo účtu: SK5883300000002801106461  FIO banka

                            Platba na mieste možná len po dohode s organizátorom akcie.

 

 

Veterinárne podmienky: Platné očkovania zapísané vo veterinárnom preukaze alebo Petpase

 

Všeobecné ustanovenia: Preteky sú usporiadané podľa pravidiel ASKA. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu. Za škody spôsobené psom zodpovedá psovod. Je potrebné udržiavať čistotu a zbierať exkrementy po psoch.

Protest je možné podať po zložení zálohy 20 €. V prípade nutnosti zrušenia pretekov z dôvodu vyššej moci, prepadá štartovné v prospech organizátora. Štartovné je nevratné, v prípade potreby je možné štartovné preniesť na iný prihlásený tím.

                                 Obmedzený počet pretekárov, max. 60!

 Uzávierka prihlášok:         15.4.2018