Quick angel Team

 Vás pozýva na

Deň rýchlych uhlov

04-05.5.2019

                                                                                                                        aska logo.jpgFCI logo.jpgSKJ logo.jpg

                                                                                 

                     

Organizátor:               Quick angel Team

Miesto konania:                Padáň – futbalové ihrisko 

Rozhodcovia:                     Pavol Roháček

Hospitant:                     Renáta Millan Kráľová

Garant:                         Pierre Yves Millan

Program pretekov:

Sobota:        7:00-7:45 Prezentácia    

8:00 obhliadka parkuru A1  

skúška A1, A2, A3

                       Open Jumping

                       Open agility

                       Open agility

Nedeľa:          7:00-7:45 Prezentácia    

8:00 obhliadka parkuru A1  

skúška A1, A2, A3

                       Open agility

                       Open jumping

                       Open jumping

                        

                                   Časový plán po uzávierke                                            

Štartovné:            2. dni: 25,- Є tím, 20,- Є/ 2. a ďalší pes  

                        1 deň: 15,- Є tím, 10,- Є/ 2. a ďalší pe

                            Platba vopred na číslo účtu: SK5883300000002801106461  FIO banka

                            Platba na mieste možná len po dohode s organizátorom akcie.

 

 

Veterinárne podmienky: Platné očkovania zapísané vo veterinárnom preukaze alebo Petpase

 

Všeobecné ustanovenia: Preteky sú usporiadané podľa pravidiel ASKA. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu. Za škody spôsobené psom zodpovedá psovod. Je potrebné udržiavať čistotu a zbierať exkrementy po psoch.

Protest je možné podať po zložení zálohy 20 €. V prípade nutnosti zrušenia pretekov z dôvodu vyššej moci, prepadá štartovné v prospech organizátora. Štartovné je nevratné, v prípade potreby je možné štartovné preniesť na iný prihlásený tím.

                                 Obmedzený počet pretekárov, max. 60!

 Uzávierka prihlášok:         15.4.2019