SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

obowiązujący w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Klasa I - I etap edukacyjny 2018/2019 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22 - 2022/23

 

numer w SZPN

Przedmiot

Program nauczania

1/SP/2018

Matematyka

Innowacja pedagogiczna "Matematyczny świat pierwszaka"

2/SP/2018

Język angielski

I etap edukacyjny: klasy I - III szkoły podstawowej

Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska 2017

Podręcznik Explore Treetops 1

Wyd. Oxford University Press

3/SP/2018

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

Elementarz odkrywców. Klasa 1,

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

 

 

Klasa IV - II etap edukacyjny 2018/2019 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22 - 2022/23

 

numer w SZPN

Przedmiot

Program nauczania

4/SP/2018

Język polski

Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej Słowa z uśmiechem + Myśli i słowa Anita Żeglen i Ewa Nowak.

5/SP/2018

Język angielski

Program nauczania plastyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej “Do dzieła!”

6/SP/2018

Muzyka

MUZYKA Program nauczania w kl.4-7 Justyna Górska- Guzik “Muzyka”

7/SP/2018

Plastyka

Program nauczania plastyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej “Do dzieła!”

8/SP/2018

Historia

Wczoraj i dziś.B.Olszewska Nowa Era

9/SP/2018

Przyroda

Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej “Tajemnice przyrody”;podręcznik “Tajemnice przyrody”J.Stawarz …..Nowa Era

10/SP/2018

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego( kl. IV-VIII szkoły podstawowej) - zbieżny z pp z 2018 r

11/SP/2018

Informatyka

„Człowiek przyszłości”

- rozwijanie kompetencji kluczowych matematycznych i informatycznych

12/SP/2018

Technika

“Jak to działa” Lech Łabecki

Nowa Era

13/SP/2018

Wychowanie fizyczne

Program - "Magia ruchu", Urszula Białek, Joanna Wolfart-Piech;

14/SP/2018

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie dla klas IV-VIII.Moje dorastanie.Bożena Strzemieczna

15/SP/2018

Religia

Program ogólnopolski nr AZ-2-01/10 z 9 VI 2010:

Poznaję Boga i w Niego wierzę, KWK KEP

 

 

Klasa V - II etap edukacyjny 2018/2019 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22

 

numer w SZPN

Przedmiot

Program nauczania

16/SP/2018

Język polski

Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej Słowa z uśmiechem + Myśli i słowa Anita Żeglen i Ewa Nowak.

17/SP/2018

Język angielski

Program nauczania plastyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej “Do dzieła!”

18/SP/2018

Muzyka

MUZYKA Program nauczania w kl.4-7 Justyna Górska- Guzik “Muzyka”

19/SP/2018

Plastyka

Program nauczania plastyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej “Do dzieła!”

20/SP/2018

Historia

Wczoraj i dziś.B.Olszewska Nowa Era

21/SP/2018

Biologia

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej “Puls życia”.

22/SP/2018

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego( kl. IV-VIII szkoły podstawowej) - zbieżny z pp z 2018 r

 

 

 

 

 

Klasa VI  II etap edukacyjny 2018/2019 - 2019/20 - 2020/21

 

numer w SZPN

Przedmiot

Program nauczania

23/SP/2018

Język polski

Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej Słowa z uśmiechem + Myśli i słowa Anita Żeglen i Ewa Nowak.

24/SP/2018

Język angielski

Programna uczania języka angielskiego- kurs przygotowujący dla uczniów klas 4-8. Magdalena Kębłowska

25/SP/2018

Muzyka

Program do nauczania muzyki w kl. 4-6.Muzyka 6. Ciekawi świata. Justyna Górska - Guzik

26/SP/2018

Plastyka

Program nauczania plastyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej “Do dzieła!”

27/SP/2018

Historia i społeczeństwo

Wczoraj i dziś .Nowa era . T. Maćkowski

28/SP/2018

Przyroda

Program nauczania przyrody w kl 4-6 szkoły podstawowej “Na tropach przyrody”; podręcznik “Na tropach przyrody”Braun ….. Nowa

Era

29/SP/2018

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego( kl. IV-VI szkoły podstawowej) - zbieżny z pp z 2012 r.

30/SP/2018

Zajęcia komputerowe

Informatyka z ECDL.

31/SP/2018

Technika

“Jak to działa” Lech Łabecki

Nowa Era

32/SP/2018

Wychowanie fizyczne

Program - "Zdrowie, sport, rekreacja", Urszula Kierczak

33/SP/2018

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie dla klas IV-VIII..Moje dorastanie.Bożena Strzemieczna

34/SP/2018

Religia

W kościele umacniamy wiarę. Program ogólnopolski nr AZ-3-02/13z 9 IV 2013 Rozradowanie w Duchu Świętym, ks. T. Panuś, R. Chrzanowska

35/SP/2018

język niemiecki rozszerzony

Program nauczania przygotowujący do egzaminu DSD I w oparciu o podręcznik Geni@l klick A1,A2,B1, Langenscheidt

 

 

 

Klasa VII II etap edukacyjny 2018/2019 - 2019/20

 

numer w SZPN

Przedmiot

Program nauczania

36/SP/2018

Język polski

Język polski. Bliżej słowa. Podręcznik. Szkoła podstawowa. klasa 7. WSiP, Ewa Horvath, Grażyna Kiełb

37/SP/2018

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny (III.1) w klasie 1 - 3 gimnazjum zgodny z nowa podstawą programową obowiązującą od 2012r. Magdalena Kębłowska

38/SP/2018

język angielski rozszerzony

39/SP/2018

język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego jako obcego w szkole podstawowej. Podręcznik Magnet 1 wyd. lektorKlett.

40/SP/2018

język niemiecki rozszerzony

Program nauczania przygotowujący do egzaminu DSD I w oparciu o podręcznik Geni@l klick A1,A2,B1, Langenscheidt

41/SP/2018

język hiszpański

Program nauczania Gente Joven 1 Edición Revisada, wyd. LektorKlett

42/SP/2018

język hiszpański rozszerzony

Program nauczania Gente Joven 1 Edición Revisada, wyd. LektorKlett

43/SP/2018

język francuski

“ Program nauczania j.francuskiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej” - autor dr Beata Gałan .Wydawnictwo Hachette. FLE  Podręcznik “En avant 1 “

44/SP/2018

język francuski rozszerzony

“ Program nauczania j.francuskiego jako drugiego j.obcego w szkole podstawowej “ zgodny z rozporządzeniem MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z 14.02.2018 dr Beata Gałan.  Wydawn - Hachette

 

Program dla klas z,j.francuskim rozszerzonym jako innowacja - L.Koprowska i J.Wendorff  

 

Podręczniki  “En avant 1” , “ Examen DELF-Junior A 1 , “ Grammaire /Vocabulaire progressif A1 “

45/SP/2018

Muzyka

MUZYKA Program nauczania w kl.4-7 Justyna Górska- Guzik “Muzyka”

46/SP/2018

Plastyka

Program nauczania plastyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej “Do dzieła!”

47/SP/2018

Historia

Wczoraj i dziś .Nowa era .T. Maćkowski

48/SP/2018

Geografia

Program nauczania geografii

dla szkoły podstawowej

– Planeta Nowa

 Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

49/SP/2018

Biologia

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej “Puls życia”.

50/SP/2018

Fizyka

Program nauczania fizyki w klasach 7-8 szkoły podstawowej “” Świat Fizyki”, podręcznik “ Świat Fizyki 7 “ Barbara Sagnowska

51/SP/2018

Chemia

Program nauczania chemii w klasach 7-8 szkoły podstawowej “Chemia Nowej Ery 7-podręcznik Chemia Nowej Ery 7 Kulawik Teresa, Maria Litwin

52/SP/2018

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego( kl. IV-VIII szkoły podstawowej) - zbieżny z pp z 2018 r.

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

53/SP/2018

Informatyka

Informatyka z ECDL - innowacja pedagogiczna

54/SP/2018

Wychowanie fizyczne

Program - "Magia ruchu", Urszula Białek, Joanna Wolfart-Piech;

55/SP/2018

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie dla klas IV-VIII..Moje dorastanie.Bożena Strzemieczna

56/SP/2018

Religia

Program ogólnopolski nr AZ-3-02/13 z 9 IV 2013:

Rozradowanie się w Duchu Świętym, ks. T. Panuś, R. Chrzanowska

57/SP/2018

Zajęcia rozwijające kreatywność.

Program autorski - zajęcia rozwijające kreatywność w kl. VII

58/SP/2018

Doradztwo zawodowe

 

 

 

Klasa VIII  II etap edukacyjny 2018/2019

 

 

 

numer w SZPN

Przedmiot

Program nauczania

59/SP/2018

Język polski

Język polski. Bliżej słowa. Podręcznik. Szkoła podstawowa. klasa 7. WSiP, Ewa Horvath, Grażyna Kiełb

60/SP/2018

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny (III.1) w klasie 1 - 3 gimnazjum zgodny z nowa podstawą programową obowiązującą od 2012r. Magdalena Kębłowska

61/SP/2018

język angielski rozszerzony

62/SP/2018

język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego jako obcego w szkole podstawowej. Podręcznik Magnet 1 wyd. lektorKlett.

63/SP/2018

język niemiecki rozszerzony

Program nauczania przygotowujący do egzaminu DSD I w oparciu o podręcznik Geni@l klick A1,A2,B1, Langenscheidt

64/SP/2018

język hiszpański

Program nauczania Gente Joven 2 Edición Revisada, wyd. LektorKlett

65/SP/2018

język hiszpański rozszerzony

Program nauczania Gente Joven 2 Edición Revisada, wyd. LektorKlett

66/SP/2018

język francuski

“ Program nauczania j.francuskiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej” - autor dr Beata Gałan .Wydawnictwo Hachette. FLE  Podręcznik “En avant 2 “

67/SP/2018

język francuski rozszerzony

“ Program nauczania j.francuskiego jako drugiego j.obcego w szkole podstawowej “ zgodny z rozporządzeniem MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z 14.02.2018 dr Beata Gałan.  Wydawn - Hachette

 

Program dla klas z,j.francuskim rozszerzonym jako innowacja - L.Koprowska i J.Wendorff  

 

Podręczniki  “En avant 1” , “ Examen DELF-Junior A 2 , “ Grammaire /Vocabulaire progressif A1 “

68/SP/2018

Historia

Wczoraj i dziś .Nowa era .T. Maćkowski

69/SP/2018

Geografia

Program nauczania geografii

dla szkoły podstawowej

– Planeta Nowa

 Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

70/SP/2018

Biologia

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej “Puls życia”.

71/SP/2018

Fizyka

Program nauczania fizyki w klasach 7-8 szkoły podstawowej “” Świat Fizyki”, podręcznik “ Świat Fizyki 7 “ Barbara Sagnowska

72/SP/2018

Chemia

Program nauczania chemii w klasach 7-8 szkoły podstawowej “Chemia Nowej Ery 7-podręcznik Chemia Nowej Ery 7 Kulawik Teresa, Maria Litwin

73/SP/2018

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego( kl. IV-VIII szkoły podstawowej) - zbieżny z pp z 2018 r.

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

74/SP/2018

Informatyka

Informatyka z ECDL - innowacja pedagogiczna

75/SP/2018

Wychowanie fizyczne

Program - "Magia ruchu", Urszula Białek, Joanna Wolfart-Piech;

76/SP/2018

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie dla klas IV-VIII. Moje dorastanie.Bożena Strzemieczna

77/SP/2018

Religia

Program ogólnopolski nr AZ-3-02/13 z 9 IV 2013:

Rozradowanie się w Duchu Świętym, ks. T. Panuś, R. Chrzanowska

57/SP/2018

Zajęcia rozwijające kreatywność.

Program autorski - zajęcia rozwijające kreatywność w kl. VIII

58/SP/2018

Doradztwo zawodowe

 

 

 

 

 

 

Klasa III Gimnazjum III etap edukacyjny 2018/2019

 

numer w SZPN

Przedmiot

Program nauczania

01/G/2018

Język polski

Myśli i słowa. Literatura-kultura-nauka o języku. Podręcznik do języka polskiego. Gimnazjum. Klasa3, Ewa Nowak, Joanna Gaweł.

02/G/2018

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny (III.1) w klasie 1 - 3 gimnazjum zgodny z nowa podstawą programową obowiązującą od 2012r. Magdalena Kębłowska

03/G/2018

język niemiecki

Program nauczania jez. niemieckiego Podręcznik Magnet 3 wyd. Lektorklett

04/G/2018

język hiszpański

Program nauczania Gente Joven 3 Nueva Edición, wyd. LektorKlett

05/G/2018

język hiszpański rozszerzony

Program nauczania Gente Joven 3 Nueva Edición, wyd. LektorKlett

06/G/2018

język francuski

Program nauczania j.francuskiego dla gimnazjum -kurs podstawowy i kontynuacyjny . Autor -Justyna Bacz-Kazior , Poznań , 2009 Wydawnictwo Nowela .

 

Podręcznik “ Amis et compagnie 3 “ autor - Colette Samson , wydawnictwo Cle International

7/G/2018

Edukacja dla bezpieczeństwa

Podręcznik ”Edukacja dla Bezpieczeństwa”,podręcznik dla gimnazjum,autor Mieczysław Borowiecki, Zbigniew Pytasz, Edward Rygała , wyd.PWN

8/G/2018

Historia

Śladami przeszłości Nowa era . S.Roszak

9/G/2018

Geografia

Program nauczania geografii dla gimnazjum - Planeta Nowa

10/G/2018

Biologia

Program nauczania biologii dla gimnazjum “Ciekawa biologia”

11/G/2018

Fizyka

Program nauczania fizyki w gimnazjum “ Świat Fizyki” podręcznik “Świat Fizyki 2” oraz “Świat Fizyki 3”

12/G/2018

Chemia

Program nauczania chemii w gimnazjum “Ciekawa Chemia” i podręcznik “Ciekawa Chemia 3”autor Gulińska Hanna, Smolińska Janina

13/G/2018

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w gimnazjum M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

14a/G/2018

14b/G/2018

Informatyka

Informatyka z ECDL.

Lekcje z komputerem.

15/G/2018

Zajęcia techniczne

Gimnazjum:Zajęcia techniczne-Urszula Białka  Numer dopuszczenia MEN:  199/2009*

16/G/2018

Wychowanie fizyczne

Program - "Zdrowie, sport, rekreacja", Urszula Kierczak, Janusz Janota

17/G/2018

Wychowanie do życia w rodzinie

Program-Wychowanie do życia w rodzinie dla klas I-III.Wędrując ku dorosłości.Teresa Król

18/G/2018

Religia

Program ogólnopolski nr AZ-3-02/13 z 9 IV 2013:

Rozradowanie się w Duchu Świętym, ks. T. Panuś, R. Chrzanowska

Doradztwo zawodowe