Державна бібліотека України для юнацтва         Електронний каталог

Україна – земля героїчного народу

/до Дня захисника України,

до Дня українського козацтва/

Мужність – страж  і опора

всіх інших чеснот…

Д.Локк

C:\Users\lsg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\d11.jpg

       

День захисника України – свято, що відзначається щорічно 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем Українського козацтва. Це свято уособило доблесть і героїзм усіх поколінь нашого народу, оборонців та визволителів рідної землі.

      Працівники бібліотеки висловлюють  вдячність,  любов та повагу всім тим, хто сьогодні захищає спокій українців.

      Пропонуємо користувачам бібліотеки переглянути матеріали виставки, які несуть в собі найцікавішу інформацію про українське козацтво минулих часів та сучасних героїв України, які стоять на сторожі незалежності та територіальної  цілісності держави.

Бібліографічний опис друкованих видань:

Y:\3_викласти на сайт\2019\10 жовтень 2019\Вітрина\Укрвїна-земля героїчного народу\фото Україна-земля героїчного народу\d7.jpg

355(075.3)

Г56

    Гнатюк, М.Р.

    Захист Вітчизни. 10 кл. [Текст] : підручник : рівень стандарту/ М.Р.Гнатюк. - Київ : Генеза, 2019. - 192 с.

32(477)

Г61

    Голомша, М.Я.

    Майданна Україна [Текст] : [публіцистичні роздуми]/ М.Я.Голомша. - Київ : Просвіта, 2017. - 212 с.

342.228(477)

Д36

    Державний Гімн України [Текст] : Популярний історичний нарис/ Упор. М.П. Линник. - Київ : Музична Україна, 2006. - 55с.

94(477)

Д36

    Державна бібліотека України для юнацтва

    Благословенна та держава, що має відданих синів [Текст] : іст.-бібліограф. хроніка/ Державна бібліотека України для юнацтва ; [уклад.

Г.Н. Буркацька ; ред. С. Чачко, В. Кучерява]. - Київ : ДБУ для юнацтва, 2017. - 87 с.

63.3(4Укр)я721

З-13

    Зав‘язкін, О.В.

    Свята моєї України для маленьких патріотів [Текст]/ О.В.Зав‘язкін ; [О.В. Зав‘язкін]. - Київ : Кристал Бук, 2016. - 16 с.

63.3(4Укр)я2

З-51

    Земерова, Т.

    Історія України [Текст] : таблиці та схеми : [посібник]/ Т.Земерова. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 432 с.

63.3(4Укр)я73

І-90

    Історія України [Текст] : навч.-метод. посіб./ В.П. Коцур, А.П. Коцур, Г.Г. Коцур, О.А. Тарапон. - Переяслав-Хмельницький; Тернопіль : Астон, 2007. - 152с.

94(477)(07)

П14

   

 Палій, О.А.

    Історія України [Текст]/ О.А.Палій. - Вид. 3-є. - Київ : КІС, 2017. - 596 с.

63.3(4Укр)я2

П71

    Преварська, М.І.

    Видатні українці: Культура. Мистецтво. Освіта [Текст] : [довідник/ М.І.Преварська ; М.І. Преварська]. - Київ : Велес, 2016. - 368 с.

94(477)"19"

С13

    Савченко, В.

    Дванадцять війн за Україну [Текст]/ В.Савченко ; [пер. з рос. А. Сопронюка]. - Київ : Нора-Друк, 2016. - 480 с.

94(477)

С24

    Світ про Україну та українців [Текст]/ авт. проекту та упоряд. В. Кирилич. - Київ : Смолоскип, 2016. - 456 с.

94(477)

У45

   

 Українська легенда [Текст] : Самовчитель громадянина/ [авт.-упоряд. М.Б. Костинський]. - Вид. 3-є, допов. - Київ : [б. в.], 2015. - 530 с.

14 жовтня – День захисника України // Слово просвіти. – 2019. - № 41. – С. 1.

Про День Захисника України: Указ Президента Укр. від 14.10.2014р. №806/2014 // Офіційний вісник України. - 2014. - № 83. - С.15.

Про День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України: Указ Президента Укр. від 23.08.2019р. №621/2019 // Урядовий кур’єр. – 2019. – 28 серп.(№163). – С. 4.

Головецька О. Велика епоха — козаччина / Ольга Головецька // Жінка. - 2016. - № 10. - С. 12-13.

Котеля  Т. Свято мужності та відваги / Т. Котеля // Справи сімейні. – 2017. - № 9. – С. 36-37.

Українське козацтво: відгомін віків

C:\Users\lsg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\d10.jpg

94(477):355.08]"16/17"(082)

З-33

    Запорозька Січ і українське козацтво [Текст] : зб. наук. праць/ [редкол.: В.В. Кривошея (голова) та ін.]. - Київ : Пріоритети, 2012. - 207 с.

63.3(4Укр)46

З-35

    Заруба, В.

    Українське козацьке військо в російсько-турецьких війнах останньої чверті XVII століття [Текст] : Монографія/ В.Заруба. - Д. : ПП Ліра ЛТД, 2003. - 464с.

63.3(4Укр)45-8

І-90

    Історія України в особах: Козаччина [Текст]/ [авт.кол.: В.М. Горобець (керівник) та ін.]. - Київ : Україна, 2013. - 304 с.

63.3(4Укр)45

І-90

    Історія Запорозької Січі [Текст]/ [редкол.: В. Смолій (відп. ред.) та ін.]. - Київ : Арій, 2015. - 240 с.

63.3(4Укр)46я2

К56

    Коваленко, С.

    Опис козацької України 1649-го року [Текст] : Довідник/ С.Коваленко, О.Пугач. - Київ : Просвіта, 2004. - 152с.

63.3(4Укр)

К78

    Кралюк, П.М.

    Козацька міфологія України: творці та епігони [Текст]/ П.М.Кралюк. - Харків : Час читати, 2016. - 394 с.

63.3(4Укр)4

М70

    Мицик, Ю.А.

    Чигирин - гетьманська столиця [Текст]/ Ю.А.Мицик. - 2-е вид. - Київ : Кліо, 2016. - 392 с.

94(477)

П39

    Плохій, С.

    Козацький міф [Текст]/ С.Плохій ; пер. з англ. М. Климчука. - Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2018. - 400 с.

94(477):172

Р83

    Руденко, Ю.Д.

    Козацько-лицарський гарт української молоді [Текст]/ Ю.Д.Руденко. - Київ : Фенікс, 2017. - 400 с.

63.3(4Укр)

Ч-96

    Чухліб, Т.В.

    Гетьмани України: війна, політика, кохання [Текст]/ Т.В.Чухліб. - Київ : Арій, 2016. - 480 с.

Буравов С. Козацька педагогіка. Напрями патріотичного виховання учнівської молоді / Станіслав Буравов // Профтехосвіта. - 2016. - № 3. - С. 45-47.

Вановська І. Вартові української держави / Інна Вановська // Історія в рідній школі. – 2018. - № 10. – С. 11-24.

Васильєв С. «Душа і рука Сірка з нами» / С. Васильєв  // Військо України. – 2017. - № 9. – С. 62-64.

Кудряшова В. Герої Козаччини зблизька / Вікторія Кудряшова // Пам’ятки України: історія та культура. – 2018. - № 1-2. – С. 42-45.

Грабовецький В. Сорок козацьких гетьманів / В. Грабовецький // Наша Батьківщина. – 2019. - №15. – С. 1,6-7.

Грабовський В. Запорозький сміх / В. Грабовський // Український тиждень. – 2019. - № 5. – С. 56-59.

Чепурний А. Конотопська слава України / Арсен Чепурний, Василь Чепурний // Військо України. – 2018. - № 7. – С. 62-64.

Чорноморець Н. Про наших гетьманів сонетно.../ Надія Чорноморець // Світогляд. – 2019. - № 4. – С. 22-29.

Історичні пам’ятки доблесної слави

C:\Users\lsg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\d8.jpg

63.3(4Укр-4 Чер)51я43

Б28

    Батуринська старовина [Текст] : зб. наук. праць. Вип.3 (7)/ [редкол.: Н.Б. Реброва (відп. ред.) та ін.]. - Чернігів : Десна Поліграф, 2012. - 120 с.

63.3(4Укр-4Сум)

В39

    Вечерський, В.В.

    Глухів [Текст]/ В.В.Вечерський, В.І.Бєлашов. - Київ : Абрис, 2003. - 168с.

94(477)"15/17"

Г12

    Гаврилюк, О.

    Таємниці минулого козацької Лисянки [Текст]/ О.Гаврилюк. - Київ : ПП Сергійчук М.І., 2012. - 308 с.

63.3(4Укр)

Д72

    Драч, І.Ф.

    Козацькі хрести: від Одеси до Теліженців [Текст]/ І.Ф.Драч. - Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. - 36 с.

63.3(4Укр-2К)

Д76

    Друг, О.М.

    Вулицями старого Києва [Текст]/ О.М.Друг. - Львів : Світ, 2013. - 512 с.

76.103(4Укр)

З-30

    Запаско, Я.П.

    Пам'ятки книжкового мистецтва. Українська рукописна книга [Текст]/ Я.П.Запаско. - Львів : Світ, 1995. - 480 с.

63.3(4Укр-4 Зап)

З-33

    Заповідна Хортиця [Текст] : зб. наук. праць/ [редкол.: М.А. Остапенко та ін.]. - Запоріжжя : A & V.Art GROUP, 2012. - 155 с.

63.3(4Укр-2К)я721

К17

    Кальницький, М.Б.

    Нариси з історії Києва [Текст] : Навчальний посібник для серед.загальноосвіт.навч.закладів/ М.Б.Кальницький, Д.В.Малаков, О.В.Юркова. - Київ : Генеза, 2002. - 384 с.

26.89(4Укр)

К78

    Країна замків і фортець [Текст] : Історичні нариси. Фото. Картосхеми. Реконструкції/ Авт.-упор. С.В. Трубчанінов. - 2-е вид., доп. і перероб. - Кам‘янець-Подільський : Оіюм, 2007. - 56с.

63.3(4Укр)45

М70

    Мицик, Ю.А.

    Умань козацька і гайдамацька [Текст]/ Ю.А.Мицик. - Київ : КМ Академія, 2002. - 187 с.

76.103(0)я73

О-35

    Овчінніков, В.С.

    Історія книги: Еволюція книжкової структури [Текст] : Навчальний посібник/ В.С.Овчінніков. - Львів : Світ, 2005. - 420с.

63.3(4Укр)л6

П15

    Пам'ятки діячам науки та культури національних меншин України: [Пам'ятники, музеї, могили] [Текст] : Каталог-довідник/ В.О.Горбик, Т.І.Бурдоносова, П.І.Скрипник та ін. - Київ : Голов.спец.ред.літ.мовами нац.меншин України, 1998. - 189 с.

26.89(4Укр)я2

П96

    П‘ятсот чарівних куточків України, які варто відвідати [Текст]/ Укл. Т.І. Лагунова. - Харків : Книжковий клуб, 2007. - 416с.

26.891(4Укр-4Хме)

Р24

    Расщупкін, О.І.

    Кам‘янець на Поділлі [Текст]/ О.І.Расщупкін, С.В.Трубчанінов. - Кам‘янець-Подільський : Оіюм, 2008. - 112с.

63.3(4Укр-4Рос)46я6

С24

    Свєшников, І.К.

    Музей-заповідник "Козацькі могили" [Текст] : путівник/ І.К.Свєшников. - Львів : Каменяр, 1990. - 94с.

63.3(4Укр)4

С28

    Сегеда, С.П.

    Гетьманські могили [Текст]/ С.П.Сегеда. - Київ : Наш час, 2009. - 440с.

Архітектурна спадщина  // Пам’ятки України: історія та культура. –  2017. - № 4. – С. 4-27.

Головецька О. Гетьманщина: дві столиці однієї держави / Ольга Головецька // Жінка. – 2018. - № 11. – С. 46-47.

Остапенко М.А. Всеосяжна Хортиця / М.А. Остапенко // Чумацький шлях. – 2008. - № 4. – С. 10-15.

Полтавець В. Чигиринщина заповідна / Василь Полтавець // Пам’ятки України: історія та культура. – 2011. - № 5-6. – С. 4-9.

Ратушний Р. Хортиця. Фоторепортаж / Р.Ратушний // Пам’ятки України: історія та культура. – 2017. - № 1. – С. 36-37.

Реброва Н. Національний заповідник у Батурині / Н. Реброва // Пам’ятки України: історія та культура. – 2008. - № 3. – С. 2-7.

Столиці Гетьманщини // Світогляд. – 2019. - № 4. – С. 30-31.

Покоління незалежних: мужність, відвага

C:\Users\lsg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\d9.jpg

623.55(075.8)

Б70

    Блокнот зі стрільби і управління вогнем артилерії [Текст] : навч. посіб./ [авт. кол.: В.М. Петренко, М.М. Ляпа, В.Є. Житник та ін.]. - Суми : СДУ, 2017. - 311 с.

35.071.3(477)

Б77

    Бойовий статут Сухопутних військ Збройних Сил України [Текст]. Ч. 2. Батальйон, рота/ [відп. за вип. А.В. Паливода]. - Київ : Вид. Паливода А.В., 2015. - 368 с.

94(477)"20"

В54

    Вітер, М.

    Літопис Революції Гідності [Текст]/ М.Вітер. - Львів: Піраміда, 2017.-280 с.

355.1(477)

В56

    Вклоняємось доземно українському солдату [Текст]/ [літ. ред. Т. Король]. - 2-е вид. - Київ : Народна армія, 2015. - 196 с.

623.55:355.541.1(075.8)

В61

    Вогнева підготовка [Текст] : підручник/ Ю.І. Василів, О.М. Барабаш, Е.Ф. Жогальський та ін. - Львів : АСВ, 2013. - 555 с.

355.216(477)

Д56

    Добровольчі батальйони [Текст]/ К. Гладка, Д. Громаков, В. Миронова та ін. - 2-е вид., переробл. та допов. - Харків : Фоліо, 2017. - 325 с.

37.035:355.01

З-38

    Захисник України [Текст]/ [С. Хараху, І. Дзюба, Є. Саганчі та ін.]. - Львів : Світ, 2018. - 224 с.

316.614:316.485.26(477)

К93

    Курило, В.С.

    Соціалізація особистості в умовах гібридної війни на сході України [Текст] : монографія/ В.С.Курило, С.В.Савченко, О.Л.Караман. - Старобільськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка  ;  Київ :  Талком, 2018. - 240 с.

821.161.2(082)

М14

    Майдан від першої особи: Мистецтво на барикадах. Щоденник Майдану [Текст]/ [упоряд. Т. Ковтунович, Т. Привалко]. - Київ : Фенікс, 2016. - 304 с.

94(477)"20"

М67

    Миттєвості війни [Текст]/ [С.С. Макарчук (кер. авт. кол.) та ін. ; редкол.: А.В. Парубій (голов. ред.) та ін.]. - Миколаїв : Іліон, 2016. - 492 с.

66.3(4Укр),133

Н39

    Небесна Сотня [Текст]/ [К. Богданович, Х. Бондарева, Ю.Бухтоярова та ін.]. - Харків : Фоліо, 2015. - 206 с.

37.035:172.15

О-75

    Особистісно орієнтовані технології національно-патріотичного виховання учнівської молоді в громадських об‘єднаннях [Текст] : метод. посіб./ [авт. кол.: Т.К. Окушко, Ж.В. Петрочко, Н.В. Харченко та ін.]. - Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. - 198 с.

027.021:172.15(07)

П20

    Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи [Текст] : метод. реком./ [Т.В. Добко, І.І. Хемчян, Л.М. Бондар, А.І. Рубан]. - Київ : ДНПБУ ім. В.О. Сухомлинського, 2017. - 90 с.

94(477)"19/20"

С41

    Сич, О.

    Пласт - український скавтинг: нарис витоків, історії сьогодення [Текст] : [100-літтю Українського Пласту присвячується]/ О.Сич. - Вид. 2-е, змінене, допов. - Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2012. - 288 с.

355.48(477)"20"

У11

    У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту [Текст]/ [С. Глотов, А. Глотова, А. Воронова та ін.]. - Харків : Фоліо, 2018. - 540 с.

Басараб С. Сержант: нова головна роль / Сергій Басараб // Військо України. – 2018. - № 4. – С. 26-29.

Вижив під Дебальцевим // Військо України. – 2018. - № 9. – С. 8-9.

Дмитрук О. Виховання громадянина – патріота / О. Дмитрук // Професійно-технічна освіта. – 2018. - № 1. – С. 27-30.

Жолтікова Г. Козацька потилиця перед московитами не хилиться / Г. Жовтікова // Військо України. – 2017. - № 6. – С. 14-16.

Калина О.Людина, котра перемогла себе / О.Калина // Жінка. – 2017. - № 12. – С. 10-11.

Навчаються перемагати ворога // Офіцер України. – 2019. - № 1-2. – С.28-29.

Терещук Г. «Кіборги» народжені війною / Галина Терещук // Офіцер України. – 2019. - № 3-4. – С. 12-14.

Історичне минуле в літературі

Y:\3_викласти на сайт\2019\10 жовтень 2019\Вітрина\Укрвїна-земля героїчного народу\фото Україна-земля героїчного народу\d5.jpg

63.3(4Укр)46

В12

    Важкий шлях: перша половина ХVІІІ ст. Батурин. Руйнування Чортомлинцької Січі. Історичні портрети [І.Мазепа, П.Орлик]. Чужинці про Україну. Сторінками давніх джерел. [Текст]. - Київ : Україна, 2002. - 384 с.

84(4Укр)1

З-80

    Золоті рядки української класичної поезії [Текст]/ [уклад. С.М. Заготова]. - Донецьк : БАО, 2009. - 608с.

84(4Укр)

Л38

    Легенда про Байду. Помста козаків [Текст]/ [уклад. О.В. Зав‘язкін]. - Донецьк : БАО, 2014. - 448 с.

84(4Укр)

С47

    Славна козацька епоха в історії України [Текст] : Художні твори вітчизняних класиків/ [ред.-уклад. О.В. Зав‘язкін]. - Донецьк : БАО, 2009. - 640с.

821.161.1(477)

З-63

    Зіненко, Р.А.

    Іловайський щоденник [Текст]/ Р.А.Зіненко ; [пер. з рос. Т.В. Рассадкіної]. - Харків : Фоліо, 2018. - 282 с.

821.161.2

К31

    Кащенко, А.Ф.

    Над Кодацьким порогом [Текст] : іст. твори/ А.Ф.Кащенко. - Київ : Знання, 2016. - 239 с.

821.161.2

К72

    Костенко, Л.

    Маруся Чурай [Текст] : іст. роман у віршах/ Л.Костенко ; худож. В. Єрко. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. - 224 с.

821.161.2

К72

    Костенко, Л.В.

    Берестечко [Текст] : іст. роман/ Л.В.Костенко ; [худож. С. Якутович]. - Вид. 2-е. - Київ : Либідь, 2017. - 232 с.

821.161.2

К93

    Курков, А.Ю.

    Щоденник Майдану та Війни [Текст]/ А.Ю.Курков ; [пер. з рос. В.С. Бойка]. - Харків : Фоліо, 2018. - 330 с.

84.4Укр1

Л48

    Лепкий, Б.

    Мотря [Текст] : Гетьман І.Мазепа: історія останнього кохання/ Б.Лепкий. - Донецьк : БАО, 2012. - 480 с.

821.161.2

М19

    Малик, В.К.

    Таємний посол [Текст] : тетралогія. Т.1. Кн. 1, 2. Посол Урус-Шайтана; Фірман султана/ В.К.Малик. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 576 с.

84.4Укр6

М34

    Матіос, М.

    Приватний щоденник. Майдан. Війна... [Текст]/ М.Матіос. - Львів : Піраміда, 2015. - 356 с.

821.161.2

С79

    Стеблюк, В.

    Синдром АТО. Нотатки "Айболіта" [Текст]/ В.Стеблюк. - Київ : Дух і Літера : kmbs, 2017. - 288 с.

Адреса:   м. Київ, просп. Голосіївський, 122/1;

тел. для довідок:  (044) 258 - 3115; www.4uth.gov.ua