Bielsko-Biała, 25.05.2018

Wiadomość ma charakter informacyjny i realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nie wymaga ona żadnych działań z Państwa strony.

Szanowni Państwo, jeśli czytacie tą informację, to znaczy, że otrzymaliśmy Państwa dane osobowe w związku z skierowanym zapytaniem handlowym, realizacją umowy lub zakupem  albo skorzystaniem z naszych usług, skutkiem czego staliśmy się administratorem Państwa danych osobowych. Dziękujemy, że jesteście z nami i mamy nadzieję, że nadal będzie Państwo korzystali z naszej oferty.

Administratorem danych osobowych jest Radio EXPRESS Sp. z o. o.  z siedzibą w Bielsku-Białej (43-309 Bielsko-Biała, ul. Olszówka 62).

Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: reklama@radioexpress.pl, zadzwoń pod numer tel. 33/8 222 555 lub napisz na adres:  Radio  EXPRESS Sp. z o. o. , 43-309 Bielsko-Biała, ul. Olszówka 62

Państwa dane osobowe przetwarzane są, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy, realizacji zakupu, konkursów lub odpowiedzi na skierowane zapytanie handlowe oraz w celach rozliczeń rachunkowych i podatkowych. Przetwarzamy też dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Radio  EXPRESS Sp. z o. o., 43-309 Bielsko-Biała,   ul. Olszówka 62, którym jest:

Nie przetwarzamy danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy lub realizacji świadczonych usług. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie i realizację usług. Zawierając umowę z Administratorem wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie przez niego danych osobowych.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowanie, ograniczenie ich przetwarzania oraz usunięcia danych, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo w każdym momencie można zażądać usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy lub wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Spółka co do zasady nie udostępnia danych osobowych Klientów. Odbiorcami danych osobowych są jedynie obsługujące administratora firmy kurierskie,zewnętrzna obsługa księgowa oraz elektroniczne usługi płatnicze, kiedy jest to niezbędne w celu realizacji umowy, sprzedaży lub zakupu. 

Spółka przechowuje dane osobowe w związku z realizacją transakcji, umowy, zapytania, przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji, umowy lub zapytania, maksymalnie 3 lata. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne (maksymalnie przez okres 6 lat).

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje  Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

                                                                        Z poważaniem

                                                                             Radio EXPRESS Sp. z o. o.