RS Online értékesítés - Általános Szerződési Feltételek

Köszöntjük az RS Bútor ® weboldalán, ahol az RS Bútor ® kínálatából kezdeményezhet vásárlást az interneten keresztül.

 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az RS Bútorpiac Kft. (továbbiakban: Vállalkozás), és a Vállalkozás által a www.rs.hu weboldal elektronikus felületén keresztül történő vásárlást kezdeményező természetes személy (a továbbiakban: Ügyfél/Fogyasztó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Vállalkozás és Ügyfél a továbbiakban együttesen:  Felek).

Kérjük, hogy vásárlás esetén az aktuális ÁSZF-et minden esetben mentse le magának (CTRL+P; nyomtatás file-ba), vagy nyomtassa ki (CTRL+P).

A Vállalkozás adatai

Cégnév:  RS Bútorpiac Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: RS Bútorpiac Kft.
Székhely: 1135 Budapest, Fáy utca 81-83. 1.em. 2.
Levelezési cím:  1135 Budapest, Fáy utca 81-83.
E-mail cím: rsnet@rs.hu
Telefon: 06-20/5999-115
Ügyfélszolgálat: elérhetőségei az
Ügyfélszolgálat elérhetőségei pontban olvashatók
Cégjegyzékszám: 01-09-867552
Nyilvántartó bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 13678467-2-41

A Vállalkozás tárhely szolgáltatója

A Vállalkozás tárhely szolgáltatója az Ügyfél által biztosított információkat tárolja.

Cégnév:3 in 1 Hosting Számítástechnikai és Vállalkozás Betéti Társaság

Nyilvántartásba vevő szerv: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó utca 4/A.

Telephelyei:

2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány utca 1. fszt. 1.

2310 Szigetszentmiklós, Kerektó utca 7. fszt. 1.

Telefonszám: +36 24 886-491

Elektronikus elérhetőség, e-mail cím: ceg@3in1.hu

 

Az ÁSZF hatálya, általános tudnivalók

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan bútor vagy ahhoz kapcsolódó termék adásvételére, amely a www.rs.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül kezdeményeződik. Az Weboldalon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.  évi CVIII. törvény ("Ekertv.") szabályozza.

A Weboldalon történő vásárlás kezdeményezése elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A Weboldalon a termékek elérhetőek minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei

Az RS kínálatából elektronikus úton történt vásárlások vonatkozásában rendelkezésre álló ügyfélszolgálat elérhetősége (tanácsadási, tájékoztatási és panaszkezelési feladatokat lát el)

 

Az ügyfélszolgálati iroda helye: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83. (ügyfélforgalom számára nem elérhető) Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfő – Szombat 10:00 – 15:00

E-mail cím: rsnet@rs.hu  Levelezési cím: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83.

A weboldal használata és a Vásárlás menete

 

Kínálatunkat termékkörönként csoportosított, mintegy katalogizált formában mutatjuk be a könnyebb eligazodás érdekében.

A megnyitott termékoldalon az ott bemutatott bútorokról bővebb információt talál.

A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni úgy, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Vállalkozás szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a Weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

A termék vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Vállalkozás fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

A Ügyfél vásárlás esetén a kiválasztott terméket, a kívánt darabszám megadása után, be tudja helyezni a vásárlói kosarába.  

Amennyiben a Weboldalon a termékek mellett azok aktuális ára látható, az Ügyfél  ajánlatot kérhet ezen termékek megvásárlására vonatkozóan. Amennyiben a termék mellett Bolti akciós ár megjelöléssel egy második árat is lát, az csupán információként szolgál arra vonatkozóan, hogy az adott termék az RS Áruházában az itt feltüntetett listaárnál most         kedvezőbb, akciós áron is megvásárolható. Az interneten igénybe vehető akciós árak az akció meghatározott időtartamán belül, a készlet erejéig elérhetőek.

A terméksorok feletti sáv jobb felső szélén található "VÁSÁRLÓI KOSÁR" ikonra kattintva bármikor megtekinthető annak aktuális tartalma, ahol a kiválasztott  termékek árakkal és az igényelt darabszámmal együtt, összesítve láthatóak. A mennyiségek még megváltoztathatóak, illetve a tételek törölhetőek. Amennyiben az Ügyfél még tovább szeretne böngészni, úgy azt a "VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA" gomb megnyomásával teheti meg, mialatt a kosárban eltárolva maradnak az addig kiválasztott termékek.

Az Ügyfél kérhet személyre szabott árajánlatot! Az Ügyfél. miután végzett a termékek összeválogatásával, nincs más teendő, mint a „TOVÁBB A RENDELÉS LEADÁSÁHOZ” gombra kattintani és a megrendelés adatait kitölteni. Ezen felületen az Ügyfélnek a megfelelő négyzet kipipálásával nyilatkoznia kell a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató (illetve az abban ismertetett adatkezelés) elfogadásáról. Ez a megrendelés elküldésének előfeltétele.

A vásárlás sikeres elküldéséről a "Köszönettel vettük megrendelését!" üzenet tájékoztatja az Ügyfelet..

Visszaigazolás, Szerződéskötés

A megrendelést haladéktalanul – de legkésőbb 48 órán belül – a Vállalkozás emailben visszaigazolja. Tájékoztatjuk, hogy a Weboldalon szereplő termékek vagy raktáron levő vagy egyedileg legyártandó termékek. A megrendelés visszaigazolása tartalmazza, hogy az adott termék raktárkészletről kerül értékesítésre, vagy az Ügyfél egyedi megrendelése alapján kerül legyártásra.

Ha a visszaigazolás az Ügyfél megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül nem történik meg, az Ügyfelet  nem köti a megrendelése.

FIGYELEM! Tájékoztatjuk, hogy a www.rs.hu weboldalon az Ügyfél  megrendelését követően a Vállalkozás általi “megrendelés visszaigazolásának” az Ügyfél oldali elektronikus “megrendelés megerősítése” a Felek  közötti írásba foglalt szerződésnek minősül és fizetési kötelezettséget von maga után.

A szerződés magyar nyelven kerül megkötésre. A szerződéses tartalom, az egyéb információk, az ügyfélszolgálat és a panaszkezelés szolgáltatásai magyar nyelvűek.

A Vállalkozás iktatja a szerződést, amely utóbb az Ügyfél kérésére hozzáférhető.

Adatbeviteli hibák javítása

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Vállalkozás részére való elküldéséig a Weboldalon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen.

Átvétel ideje

A Weboldalon bemutatott  termékek raktárkészletről vagy egyedi legyártás után kerülnek teljesítésre. Az egyedi gyártású termékek várható átvételi időpontját a Vállalkozás igazolja vissza a gyártással való egyeztetést követően. A vállalási határidő a megrendelést követő 8 hét.

Az áru raktárba beérkezéséről emailben, szükség esetén telefonon is értesítjük. A beérkezést követően a vásárolt árut 72 órán belül díjmentesen tároljuk, azon túl bérraktárba kihelyezzük, melynek díja 1000 Ft/nap.

A termék átvétel helye

A termékek átvétele minden esetben a Vállalkozás székhelye vagy telephelye (későbbiekben RS Árukiadó).

Átvételi módok, a szerződés teljesítése

Az áru átvételének módja (egyben a szerződés teljesítése) személyesen vagy az Ügyfél megbízottja által (pl. szolgáltató) kizárólag pénzügyileg rendezett, eredeti számla ellenében történhet az RS Árukiadóban. A megvásárolt áru elszállításáról az Ügyfélnek kell gondoskodnia személyesen vagy bármilyen harmadik fél által.

Az Ügyfélnek lehetősége van a www.rs.hu honlapon keresztül szállítási szolgáltatást megrendelni a www.butortrans.hu szolgáltatóitól. A www.butortrans.hu szállítóival (továbbiakban Szogáltató) kötendő szolgáltatási szerződésre a Szolgáltatók Általános Szerződési Feltételei az irányadók, mely az alábbi linken érhető el. butortrans.hu ÁSZF

FIGYELEM: Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltató és annak szolgáltatása a Vállalkozástól független, a szolgáltatásáért az RS Bútorpiac Kft. semminemű felelősséget nem vállal. A szolgáltatás megrendelését követően a Szolgáltató, mint az Ügyfél megbízottja jár el.

Fizetési módok, számlázás

A kiválasztott áru megvásárlására többféle lehetőséget is biztosítunk.

 

FIZETÉS ONLINE BANKKÁRTYÁS FIZETÉSSEL VAGY ELŐRE UTALÁSSAL 

Online bankkártyás fizetés esetében a vásárlói kosárban összegyűjtött termékek értékét az Ügyfél az OTP rendszerén keresztül az OTPdirekt SmartBankban intézi a megrendelése kifizetését.

Átutalási fizetési módozat esetében a vásárlói kosárban összegyűjtött termékek értékét az Ügyfél úgy teljesíti, hogy díjbekérő ellenében azonnali megbízást ad számlavezető bankjának az adott összeg Vállalkozó által megadott számlaszámra történő átutalására (interneten, telefonon vagy személyesen bankfiókjában). A számla eredeti példánya (vevő példánya) azonnal átvehető az RS Árukiadóban, átadása legkésőbb a megvásárolt termék átadásakor történik.

Figyelem: Az áru értékének Vállalkozás számlájára történő beérkezését követően a Vállalkozás értesítést kap. Kizárólag az összeg beérkezését követően adhatóak ki a tételek az Ügyfélnek vagy az Ügyfél megbízottjának. Amennyiben a fizetés teljesítése a fizetési határidőn belül nem történik meg, úgy a vásárlást a Vállalkozás tárgytalannak tekini!

 

KÉSZPÉNZES FIZETÉS SZEMÉLYESEN AZ ÁRUHÁZBAN

Ez esetben az Ügyfél az áru értékét a Vállalkozás pénztárában, az áru átvételével egyidőben fizeti. Ez a vásárlási mód az Ügyfél megrendelése alapján egyedileg legyártott bútorok esetében, illetve a Szolgáltató útján való kiszállítás választása esetén nem alkalmazható!

Számla kiállítása a pénzügyi teljesítést követően történik, ami a megjelölt árukiadási helyen azonnal átvehető vagy megbízása esetén átadjuk az Ügyfél által megbízott Szolgáltatónak.

Felelősség

Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Vállalkozás nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Vállalkozás kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Vállalkozás ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

Vállalkozás termékeit, szolgáltatásait kizárólag 18. életévüket betöltött cselekvőképes, magyarországi lakóhelyű természetes személy, továbbá bármely magyarországi székhellyel rendelkező jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező jogképes Ügyfeleknek kínálja fel. A Vállalkozásnak ugyanakkor nincs lehetősége arra, hogy az Ügyfél életkorát vagy az általa megadott adatok valóságnak való megfelelését, helyességét ellenőrizze; ennek megfelelően a megrendelést leadó életkora tekintetében kizár minden felelősséget.

A Vállalkozás az Ügyfél által az internetes felületen keresztül megvásárolt bútort szigorú belső ellenőrzés után az áru minőségi besorolásának megfelelő állapotban adja át a vásárlónak, illetve megbízottjának. FIGYELEM! Az Ügyfél vagy megbízottja köteles az RS Áruház árukiadójában a megvásárolt termékeket részletesen megvizsgálni mind mennyiségi, mind minőségi szempontból akár a csomagolás megbontásával is. Amennyiben az Ügyfélnek vagy a megbízottjának akár mennyiségi, akár minőségi kifogása van, úgy köteles a kifogását a termék átvételével egyidejűleg jelezni vagy az átvételt megtagadni. Ennek hiányában úgy tekintendő, hogy a termék a megrendelt mennyiségben, hiánytalanul és kifogástalan minőségben került átadásra, amit az Ügyfél vagy a megbízottja aláírásával igazol. Lapra szerelt termék esetében az Ügyfél vagy a megbízottja a termék csomagolásának sérülés mentességét és a csomagok számát köteles megvizsgálni. Az áruátvétellel egyidejűleg bejelentett kifogás hiányában utólagos, áruátvételkor észlelhető panaszt nem áll módunkban elfogadni, mivel az ezt követően bejelentett hibák eredete és keletkezési ideje utólag nem rekonstruálható.

Az általunk forgalmazott termék ahol ezt a jogszabályok előírják használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapja kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást/szerelési útmutatót, azt azonnal  mielőtt az árut használatba veszi/összeszerelését megkezdi jelezze Ügyfélszolgálatunknak, pótoljuk. A rendeltetésszerű használathoz a használati utasítás, a szakszerű összeszereléshez a szerelési útmutató alapos tanulmányozása szükséges, ennek elmulasztása eredményeképpen fellépő rendeltetésellenes használatból és/vagy szakszerűtlen szerelésből eredő károkért a Vállalkozás semminemű felelősséget nem vállal.

A Vállalkozást az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Vállalkozást a rögzített adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amelyek más vállalkozások oldalaira vezetnek. Ezen vállalkozások adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Vállalkozás nem vállal felelősséget.

A Vállalkozás felelőssége a jelen ÁSZF, illetve a Weboldalon a Vállalkozás általi “megrendelés visszaigazolásának” az Ügyfél oldali elektronikus “megrendelés megerősítése” a Felek között létrejött szerződés megszegése esetén nem terjed ki a közvetett károkra, például profit vagy lehetőség elvesztésére. A Vállalkozást nem terheli felelősség, ha szerződéses kötelezettségeit (ideértve a termékek kiszállítását is) azért nem teljesíti, mert a nem teljesítés olyan esemény következménye, amely ésszerű irányításán kívül esik, ami magában foglalja különösen, de nem kizárólag a tűzesetet, árvizet, vihart, egyéb szélsőséges időjárási körülményeket, lázadást, sztrájkot, zavargásokat, háborút és terrorcselekményt.

A www.rs.hu weboldalt megbízott vállalkozás tartja karban, így a Vállalkozás a szerkesztésből eredő hibákért felelősséget nem vállal. Amennyiben a Vállalkozás minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldalon felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" forintos vagy "1" forintos árra, akkor a Vállalkozás nem köteles a terméket hibás áron eladni, amelynek ismeretében az Ügyfél  elállhat vásárlási szándékától.

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Vállalkozás nem vállal felelősséget.

A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, és nem feltétlenül tükröznek valós színeket, az azoktól való esetleges eltérésért a Vállalkozás nem vállal felelősséget.

Szerzői jogok

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. A Richsoft Kft. a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Vállalkozás előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Vállalkozás előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésén, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Vállalkozás előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

ÁSZF módosítása

A Vállalkozás bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A módosítás az ÁSZF-nek a Weboldalon történő megjelenésével lép hatályba.

Vállalkozás felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a Weboldal használatával összefüggő adatkezelésről szóló tájékoztatást a külön dokumentumba foglalt Online vásárláshoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató tartalmazza, amely elérhető a Weboldalon.

Tájékoztatjuk, hogy az RS Bútorpiac Kft. tevékenysége nem áll a 2008. évi XLVII. törvény által meghatározott magatartási kódex hatálya alatt.

 

Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Vállalkozás tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Az ügyfélszolgálati iroda helye: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83. (ügyfélforgalom számára nem elérhető)

E-mail cím: rsnet@rs.hu  

Levelezési cím: 1135 Budapest, Fáy utca 81-83.

        

Az Ügyfél a termékkel vagy a Vállalkozásnak az áruk Fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatos fogyasztói kifogását a jelen pontban foglalt elérhetőségeken terjesztheti elő, kizárólag írásban.

A 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltak alapján a

“a szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a (6) bekezdésben foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni,

egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a (6) bekezdésben írtak szerint köteles eljárni.

(4) A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosító számmal ellátni.

(5) A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a fogyasztó neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosító száma.

(6) Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

(7) A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

(8) *  A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. ”

Egyéb panaszkezelési, jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Vállalkozás és az Ügyfél között esetlegesen fennálló jogvita a Vállalkozással való egyeztetések során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

Békéltető testület

A szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztónak minősülő Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testületnél. Ha a Fogyasztó nem rendelkezik belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, az eljárásra a Vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület az illetékes. A Fogyasztónak ugyanakkor lehetősége van arra, hogy az illetékes békéltető testület(ek) helyett más békéltető testületet jelöljön meg a békéltető testületi eljárásra. A békéltető testületre vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkalmazásában fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Vállalkozást a békéltető testületi eljárásokban együttműködési kötelezettség terheli; a Vállalkozás a békéltető testületi eljárást alternatív (bírósági eljáráson kívüli) vitarendezési módként alkalmazza, veszi igénybe. A békéltetési eljárásról bővebben itt olvashat: www.bekeltet.hu, vagy www.bekeltetes.hu.

Az Fgytv. 29. § (11) bekezdése alapján a vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a törvényben rögzített tartalommal és határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. Az 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti online vitarendezési platform alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A Vállalkozás székhelye szerint illetékes Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. (Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.)

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: +36 1 488-2186 Telefon: +36 1 488-2131

A további békéltető testületek pontos elérhetősége a következő linkre kattintva érhető el: http://www.bekeltetes.hu./index.php?id=testuletek, valamint üzleteinkben is kihelyezésre került.

A fenteiken túl a békéltető testületek elérhetőségét az alábbiakban is közöljük:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform

Az Ügyfél az online megkötött adásvételi vagy online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogvitájának rendezése céljából az online vitarendezési platformhoz fordulhat:

Innovációs és Technológiai Minisztérium – Európai Fogyasztói Központ

Amennyiben a Fogyasztónak minősülő Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a területileg (a Fogyasztó lakóhelye szerint) illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.

Bírósági eljárás

Ügyfél jogosult a követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Hibás teljesítés

Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fontos szabály, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely vonatkozó törvényi fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Hibás teljesítési vélelem: a Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a vállalkozást terheli.

KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS (GARANCIA)

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

“1. Kellékszavatosság (3. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez alapján)

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az RS Bútorpiac Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön ig

azolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az RS Bútorpiac Kft. nevű vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.”

2. Termékszavatosság (3. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez alapján)

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.”

3. Jótállás

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelező. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály rendeli el. Ilyen jogszabály például az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezı jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), ami alapján a vállalkozásnak egy év jótállást kell vállalnia a Korm. rendelet mellékletében felsorolt új termékekre (a továbbiakban: jótállásköteles termék). Hangsúlyozni kell, hogy a kötelező jótállás kötelezettje a vállalkozás: az, akit a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. Azon termékekre, amelyek eladási ára 10.000,- Ft, vagy az alatti, kötelező jótállás – jogszabály alapján – nem vonatkozik, ugyanakkor a gyártó vagy forgalmazó vállalhat önkéntes jótállást, illetve a fogyasztót megilletik a kellékszavatossági jogok.

A  szerződéses jótállás: itt nem egy jogszabály kötelezi bizonyos termékek eladása esetén az eladó felet jótállás vállalására, hanem erre önként kerül sor.

Jótállási igény érvényesítése

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető.

A jogszabályon alapuló, ún. kötelező jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően
lépett fel, így például, ha a hibát
- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak
megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató
hibájára vezethetı vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás
okozta.

E jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó - elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerzıdésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. - ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelı határidın belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez főzıdı érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstıl) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelı határidın belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.

A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkezı hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhetı el, a le- és felszerelésrıl, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredı – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett mőködı békéltetı testület eljárását is kezdeményezheti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthetı. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerzıdés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredı jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetıek. A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti. Fogyasztó a megadott javítószolgálat(ok)nál (szerviznél) közvetlenül is érvényesítheti kijavítási igényét.

Jótállási jogosultság tulajdonosváltozás esetén

Az új Ptk. szerint a jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

A jótállás tartalma

Akár kötelező, akár szerződéses jótállásról legyen szó, a szerződés hibátlan teljesítéséért a jótálló felel, és a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett (Ptk. 6:171. §).

A jótállás alapján érvényesíthető jogok szerződésen alapuló jótállás esetén: a felek megállapodása szerinti tartalmú jogok illetik meg a jogosultat, azzal, hogy amennyiben nem rendelkeznek ezekről, úgy szintén a Ptk. szerinti szavatossági jogokat érvényesíthet a jogosult.

Elállási jog

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog:

20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A fogyasztó részéről írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a [45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet] 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatás elmulasztásának jogkövetkezménye

21. § (1) Ha a vállalkozás a [45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik.

(2) Ha a vállalkozás a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül megadta a fogyasztónak az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.”

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

“22. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát

a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy

b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

(2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

(3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

(4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §-sal összhangban gyakorolta.

A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása vagy felmondása esetén

23. § (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

(2) A 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

(3) Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

(4) Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az (1) bekezdésben meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

24. § (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

(2) A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

(3) Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, a vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

25. § A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a [45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdésének i) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

26. § (1) Ha a [45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet] 13. § vagy a 19. § szerinti esetben a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, az elszámolás során a fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

(2) E § alkalmazásában a piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.

27. § A fogyasztó a 20. § szerinti joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha

aa) a vállalkozás a [45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdésének i) vagy k) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy

ab) a fogyasztó nem kérte a [45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet] 13. § és a 19. § szerint a szolgáltatás teljesítésének megkezdését a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt;

b) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatásának teljes vagy részleges költségeit, ha

ba) a fogyasztó nem adta kifejezett, előzetes beleegyezését ahhoz, hogy a teljesítés a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt megkezdődjön,

bb) a fogyasztó a ba) pont szerinti beleegyezése megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével elveszti a 20. § szerinti jogát, vagy

bc) a vállalkozás elmulasztotta megadni a [45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet] 12. § (2) bekezdésében vagy a 18. §-ban előírt visszaigazolást.

28. § A fogyasztót a 20. § szerinti joga gyakorlásával összefüggésben a 23. § (3) bekezdésében, valamint 24–26. §-ban meghatározottakon felül további költség és egyéb kötelezettség nem terheli.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

15. A fogyasztót megillető elállás vagy felmondás hatása a járulékos szerződésekre

30. § (1) Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez vagy a távollevők között kötött szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, a fogyasztó 20. § szerinti jogának gyakorlása a járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti.

(2) A fogyasztó a vállalkozásnak a járulékos szerződés felbontásából vagy megszüntetéséből eredő kárát nem köteles megtéríteni, és a szerződés felbontásával vagy megszüntetésével összefüggésben tőle egyéb költség – a 23. § (3) bekezdésében, valamint a 24–26. §-ban meghatározott esetek kivételével – nem követelhető.

(3) A vállalkozás köteles a járulékos szerződésben részt vevő harmadik személy szerződő felet a fogyasztó elállásáról vagy felmondásáról haladéktalanul értesíteni.”

Figyelem: A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Az elállási és felmondási jog hiányáról szóló előzetes tájékoztatás

 

Az elállási és felmondási jog nem illeti meg minden esetben a fogyasztót, mivel a Korm. rendelet 29. §-a - a felek eltérő megállapodása hiányában egyes termékek vonatkozásában - kizárja e jog gyakorlását a fenti szolgáltatások és termékek vonatkozásában.

Tájékoztatjuk, hogy matracok és ágyneműk esetében az elállási jogot ugyanezen kormányrendelet 29. § (1) bek. e) pontja alapján higiéniai okokból kizárjuk  a termék csomagolásának felbontását követően.

Ha elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán,  vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

RS Bútorpiac Kft..1135 Budapest, Fáy utca 81-83. E-mail cím: rsnet@rs.hu . 

A fogyasztó elállási/felmondási jogát gyakorolhatja az alábbi elállási/felmondási nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával.

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: RS Bútorpiac Kft. 1135 Budapest, Fáy utca 81-83. E-mail cím: rsnet@rs.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:9

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:10

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: ………………..

Útmutató a kitöltéshez:

9 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

10 A megfelelő jelölendő

Az ÁSZF Hatályos: 2018.09.20-tól