Published using Google Docs
POLITICA QUALITAT.docx
Updated automatically every 5 minutes

   POLÍTICA DE QUALITAT

1.- LA NOSTRA POLÍTICA DE QUALITAT

L’escola pretén:

2.- LA MISSIÓ

El Col·legi Sagrada Família d’Escaldes és una Comunitat Educativa oberta i cordial que promou els valors Humans i Cristians amb un tracte acollidor i sense distincions. Basat en l’amor per tal d’assolir una educació integral de la persona.

L’atenció personalitzada, el treball en equip i l’ambient de família afavoreix el creixement i la maduració de l’alumne en totes les seves dimensions. La col·laboració amb Institucions Socials i Eclesiàstiques permet trobar solucions a problemes socio-educatius i potenciar els usos i costums del nostre país.

3.- LA VISIÓ

El Col·legi Sagrada Família d’Escaldes vol oferir una Educació de Qualitat  a l’abast de tota la seva C.E i de la societat andorrana en general, basada en valors Humans i Cristians. Volem aconseguir que l’alumne sigui un agent transformador de la societat, mitjançant la integració de les noves tecnologies i de la comunicació, la humanització de la cultura i el tracte personalitzador per tal que esdevinguin persones responsables i compromeses al servei del nostre món.

4.- EL NOSTRE CARISMA D’ESCOLA  (d’acord amb el Caràcter Propi)

5.- ELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS  ( Pla estratègic de centre)

1 -. Dissenyar els nostres reptes educatius de forma oberta , participativa, motivadora, coherent i de qualitat:

2.- Potenciar i garantir la relació família-escola:

3.- Millorar la gestió del Centre.

6.- ELS VALORS CRISTIANS I HUMANS

La nostra missió és educar en humanitat. Apostar per la formació integral de les persones, segures de si mateixes, autònomes i amb una identitat pròpia. Persones solidàries, respectuoses amb les diferències, compromeses amb la societat i capaces de transformar el seu entorn. Volem que els nostres alumnes, finalitzada la seva escolarització, siguin experts en humanitat.

Els valors que tenim present en el dia a dia van ser viscuts per la nostra fundadora i son els següents:

Amor viscut com a vocació de servei. Estimar és per a nosaltres acceptar a cada alumne i fer que se senti valorat, tot destacant els seus talents i aptituds, per generar en ell confiança i seguretat. Les relacions cordials i afectuoses ens ajuden a crear un clima d’aprenentatge positiu.

Acollida i proximitat Ens caracteritza el tracte senzill i acollidor. Acompanyem els alumnes i famílies durant el camí de la vida, en especial a aquells que viuen situacions difícils.

Ambient de família Cuidem l’ambient de família: ens trobem com a casa i sentim que tenim un projecte comú entre mans. Per això potenciem tot allò que facilita les relacions interpersonals. El treball en equip ( escola, família, alumnes) és vital en el procés educatiu dels nostres alumnes.

Compromís i servei Eduquem els nostres alumnes perquè siguin sensibles a les situacions d’injustícia social i es preguntin com poden contribuir a fer un món més just i més humà. Promovem experiències de servei, d’ajuda desinteressada i de col·laboració i implicació en projectes solidaris. La tasca educativa és una vocació de servei.

Document aprovat el  2/09/19   ( Acta ED Nº  01)

HISTORIALS DE REVISIÓ

Núm. revisió

Data

Preparat per:

Revisat per:

Aprovat per:

01

31- 8 -20

Coordinadora de Qualitat

Comissió de Qualitat

Equip Directiu

 (acta nº1)

Motiu de la modificació

Revisió  de la política de qualitat curs 2019-2020

Núm. revisió

Data

Preparat per:

Revisat per:

Aprovat per:

02

2- 9 -21

Coordinadora de Qualitat

Comissió de Qualitat

Equip Directiu

 (acta nº1)

Motiu de la modificació

Revisió  de la política de qualitat curs 2021-2022. Al crear un nou pla estratègic es revisa el document.

Núm. revisió

Data

Preparat per:

Revisat per:

Aprovat per:

03

1- 9 -22

Coordinadora de Qualitat

Comissió de Qualitat

Equip Directiu

 (acta nº1)

Motiu de la modificació

Revisió  de la política de qualitat curs 2022-2023.A l’integrar amb le snoves línies de la congregació es revisa el document.

Núm. revisió

Data

Preparat per:

Revisat per:

Aprovat per:

04

1- 9 -23

Coordinadora de Qualitat

Comissió de Qualitat

Equip Directiu

 (acta nº1)

Motiu de la modificació

Revisió  de la política de qualitat curs 2023-2024.

COMISSIÓ QUALITAT

1

ES-FT-ED-E02-01