Published using Google Docs
Endelig George Floyd Demonstrasjon Samtykkeerklæring - bokmål (1)
Updated automatically every 5 minutes

                                                             

Avtale om arkivering og bruk av lyd og/eller videoopptak

Den_______ (dato) ble__________________________________________________________________

(fortelleren) intervjuet av _________________________________________________________ (intervjueren). Det ble gjort lyd og/eller videoopptak av intervjuet. Arbeidet er del av utstillingsprosjektet Din pust, din stemme, og er et samarbeid mellom organisasjonene Lift Every Voice-LEV (LEV) og Memoar. Opptaket blir også arkivert hos Norsk Folkeminnesamling.

Samtykkeerklæring:

 1. Opptak
  Jeg samtykker i at:
 1. Opptaket blir gjort, og lagret som lyd og/eller videofil.
 2. Jeg (forteller og intervjuer) har opphavsretten til opptaket, skal ha tilgang til det viss jeg ønsker, og har mulighet til når som helst å trekke hele, eller deler, av intervjuet.
 3. Det blir laget logg, tekstsammendrag og emneordsliste over hva samtalen handler om. Jeg skal få tilgang til og ha mulighet til å kommentere dette.
 1. Lagring og tilgjengeliggjøring hos Norsk Folkeminnesamling og minner.no
  Jeg samtykker i at:
 1. Originalopptaket sammen med logg, tekstsammendrag og emneordsliste kan leveres til Norsk Folkeminnesamling gjennom å laste det opp til www.minner.no. Der er det tilgjengelig for vitenskapelig forskning, utdanning og andre aktverdige formål. Aktverdige formål inkluderer også beslekta allmenformidling, som for eksempel utstillinger og prosjekter med relevante formål.
 2. Tillatelse for bruk vurderes av Memoar og Norsk Folkeminnesamling eller de(n) gyldige arkivforvalterne.
 3. En publiseringsversjon av opptaket der eventuelle utsagn vurdert til å være i strid med god presseskikk eller norsk lov er fjernet, kan gjøres offentlig tilgjengelig på minner.no.
 1. Avlevering til og videre bruk av LEV/Memoar
  Jeg samtykker i at:
 1. Originalopptaket også kan avleveres til LEV og Memoar. Jeg samtykker i at disse institusjonene får varig rett til å lagre opptaket og bruke det i sin faglige virksomhet (forsking, utstilling, publisering og annen formidling) i samsvar med denne avtalen, norsk lov og ICOMs museumsetiske regelverk.
 2. Det kan lages en publiseringsversjon av opptaket og at LEV/Memoar kan fjerne eventuelle utsagn som vurderes til å være i strid med god presseskikk eller norsk lov.
 3. Publiseringsversjonen kan lastes opp til videostrømmingstjenesten Vimeo for tilgjengeliggjøring på memoar.no og beskyttes med passord.
 4. Når jeg (fortelleren) har gitt skriftlig tillatelse, kan passordet fjernes og opptaket publiseres offentlig/offentliggjøres.
 1. Videre forvaltning av opphavsrett

Jeg samtykker i at når jeg selv ikke lenger kan gi tillatelse for bruk av opptaket, kan den gyldige arkivforvalteren forvalte mine opphavsretter/gi tillatelse.

Dersom noe av det som står over ikke er omfattet av mitt samtykke har jeg strøket over det.

Stad og dato:

Underskrift forteller                                                         Underskrift intervjuer

Navn:                                                                        Navn:

Fødselsdato:                                                                Fødselsdato:

Adresse:

Telefonnummer: