Macintosh HD:Users:ikunovic:Desktop:REFERENCE:DIZAJN robokacija logo:RobokacijaLogoLong.png

Upute i programi za Pametnu lampu ©

Detaljne upute i nove programe možete pronaći na www.robokacija.hr/pametna-lampa


Spajanje:        

(NAPIŠI I NACRTAJ ISPOD KOJI PIN TI JE GDJE SPOJEN KAKO BI SE UVIJEK PODSJETIO/LA)

 - na primjer u našem slučaju:

-----------------------------------------------------------

MIKROFON:                                ARDUINO:

+                                →         5V

G                                →         GND

DO                                →         2

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

LED:                                        ARDUINO:

CRVENA/LJUBIČASTA         →         5V

CRNA/SIVA                            →         GND

ŽUTA/BIJELA                    →         9

-----------------------------------------------------------


Programi:

1. ODABIR SLUČAJNE BOJE:

(ne zaboravite upaliti lampu! :) )

Macintosh HD:Users:ikunovic:Desktop:Screen Shot 2018-06-05 at 16.35.17.png


2. KOLIKO MOŽEŠ PUTA PLJESNUTI U 5 SEKUNDI:

Macintosh HD:Users:ikunovic:Desktop:LAMPA BROJI PLJESKANJE U 5 SEKUNDI.png

3. PAMETNA KOCKA ZA ČOVJEĆE NE LJUTI SE

Macintosh HD:Users:ikunovic:Desktop:KOCKA ZA COVJECE.png


4. ODBROJAVANJE VREMENA ZA IGRE POPUT PICTIONARY-A

Macintosh HD:Users:ikunovic:Desktop:Screen Shot 2018-06-05 at 16.47.55.png

5. PRELIJEVANJE BOJA Crvena-Zelena-Plava :