Jes. 52:1-12: jouw God is koning

In vers 7 lezen we over lieflijke voeten. Toen ik dat las, moest ik meteen denken aan het feit dat onze voeten meestal niet in onze top tien staan van mooiste lichaamsdelen. Ik heb even wat voorbeelden gevonden op internet. Plaatjes van lelijke voeten. Zou je die willen kussen? Nee, natuurlijk niet! Maar stel nu dat deze voeten jou nieuws brachten waar je zo ontzettend blij van wordt? Dat is de setting van dit vers. Het beeld dat dit vers oproept is dit: Stel je voor dat je woont in een ommuurde stad die belegerd wordt door de vijand. Je verlangt ernaar om te weten wat er gebeurd, het is dood of leven. Je bent afhankelijk van boodschappers met de benenwagen. Geen sms, whaps app, email, smartphone, telefoon, internet, radio, satelliet…. Enkel de benenwagen! Iemand op de muur staat op de uitkijk. Daar komt iemand aan! Hij rent! Hij juicht! Goed nieuws! Oh, wat zou je dankbaar zijn. Ja, zo dankbaar dat je die voeten, hoewel ze bezweet zijn, met zand bevuild, vol met schilfertjes, zwemmerseczeem en wondjes zou willen kussen! Die het ‘goede boodschapt’! Evangelie staat er letterlijk (LXX). Hoe lieflijk zijn diens voeten.

Er is dus goed nieuws; Wat is dat evangelie? Dat lezen we aan het einde van dit vers: Jouw God is koning. Wat betekent dat? ‘Jouw God’ is natuurlijk de God van Israël. Deze God is koning. Dan moet je niet denken aan onze koning, want dat is een koning die helemaal niet lijkt op de koning van toen. Een koning was iemand die het land regeerde. Er waren in die tijd geen democratieën (dat is pas 400 jaar oud), dus hij regeerde alleen. Als hij iets zei dan was het zo; Zijn wil was wet. Hij regeerde om het volk te dienen. Hij beloofde het volk te dienen en voor hen te zorgen. Hij beloofde om zijn macht niet te misbruiken. Hij beloofde goed bestuur, goede beslissingen, eten en drinken, veiligheid, zodat het volk het goed zou hebben…. Allemaal beloften. Vaak kwam er niet veel van terecht, helaas…. Veel koningen en machthebbers hebben hun macht en positie misbruikt. Maar hij eiste absoluut gezag! Iedereen moest naar hem luisteren. Hij had leven en dood in zijn hand. Je was afhankelijk van hem.

Dit is het beeld van een koning waarmee God zich vergelijkt. In dit vers zien we hoe de boodschap dat God koning is, wordt ontvangen met gejubel, als goed nieuws! Zo geweldig goed nieuws dat vieze voeten om te kussen worden…. Maar waarom is dat zo goed nieuws? Wat is er te jubelen als God jouw koning is? Als Hij het voor het zeggen heeft, als je afhankelijk bent van Hem? Dat is natuurlijk een inkopper voor veel doorgewinterde christenen, of niet? We zouden zoveel kunnen noemen! Maar wat staat er in de tekst? Er staan drie dingen in deze tekst die ons worden voorgehouden als God koning is. Zie je ze? Ik zal ze één voor één behandelen.

Shalom: rust, vrede, tevredenheid, compleetheid, welzijn, welvaart. Shalom beheerst je hele leven. De Heer belooft je rust, als Hij werkelijk koning mag zijn. Met tevredenheidsgarantie! Luister hier maar eens naar: Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal je rust geven. Veel mensen zijn vermoeid, belast door alle eisen van ‘de koningen’ om hen heen: de voortdurende ratrace om te presteren, image, schoonheidsidealen, erbij horen, enz. Heb je soms niet het idee dat je geleefd wordt door al die veelbelovende dingen om je heen. Koop mij, probeer mij, neem mij, dan zul je…. gelukkig zijn, succes hebben, vrede kennen, enz. Geeft het je werkelijk rust? Brengt het tevredenheid met zich mee? Of is er telkens de drang om weer nieuwe dingen te hebben. Het hebben van de zaak is het einde van het vermaak. Het hebben van een gadget kan je familie en vrienden van je vervreemden…. Porno kan ook zo’n koning zijn. Geeft het je werkelijk wat je verlangt? Kom tot Jezus, en Hij zal je rust geven. Als je het aandurft om Hem te laten regeren in je leven, zal er rust komen, want je gaat naar Hem luisteren. In elk mens schuilt een groot verlangen naar vrede, maar dat is niet te vinden in dingen of mensen; enkel Jezus kan dat verlangen vervullen. Iemand zou nog kunnen zeggen: nou, ik vind tenminste meteen rust in eten, drinken, seks, enz. Bij God probeer ik het wel eens, maar het helpt niet…. Tja, de vrede van God is geen blaadje dat je opraapt van de grond. De vrede van God zit diep in de grond, verborgen als een prachtige diamant. Je moet er moeite voor doen om het te bereiken. Ja, zul je zeggen, maar dat is toch geen vrede?! Jazeker is dat vrede, want die vrede is blijvend en eeuwig. Hier op aarde misschien beperkt, maar eeuwig in de toekomst. Dat is zijn belofte als je Hem koning laat zijn in jouw leven. Dat is goed nieuws!

Tov: Goedheid. Dit woord klonk bij de schepping: God zag dat het goed was! Die goedheid is helaas verloren gegaan bij de grootste verleidingstruc van de schepping, toen Adem en Eva in satans leugen trapten en van het verboden fruit aten. Daardoor kwam er kwaad in de wereld: zonde die ziekte, pijn, verdriet, lijden tot gevolg had. Dit lijden treft elk mens. Niemand gaat ongeschonden door dit leven. Echtscheiding, eetstoornissen, ziekte, dood van familie/vrienden, jaloezie, haat, ruzie, angst voor wat anderen van je vinden, enz. Als de Here God jouw koning is, dan belooft Hij jou tov, goedheid. Verlost van dat lijden, verlost van de pijn, de ziekte, de dood, het verdriet. Veel mensen worstelen met dit thema. Als er een goede God is die het goede met ons voor heeft, waarom doet Hij dan niets, of vaak niets…. Ik begrijp daar heel veel niet van…. Maar dit weet ik wel: Het antwoord op lijden is niet de uitleg waarom het allemaal zo moest zijn. Het antwoord is nabijheid, troost, kracht, bemoediging. Hij is er bij, en dat is tov! En verder las ik gisteren dat lijden gezien kan worden als een bitter voedingssupplement. Zoals er vroeger bittere levertraan gegeten moest worden om niet ziek te worden, zo zit er in lijden ook een geestelijk voedingssupplement dat nodig is en wat je nergens anders kunt vinden. Lees Ps. 119:67 en 71 maar eens…. In de smeltkroes van het lijden, worden geestelijke voedingssupplementen aangereikt die je geestelijke welzijn bevorderen… Dat klinkt hard en lost het vraagstuk zeker niet op, maar hoe waar is dit! En verder nog dit: Ik ben ervan verzekerd, dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden (Rom. 8:18). Ik leef niet alleen voor het nu; ik leef voor later! We zijn dit helemaal kwijt in onze cultuur die draait om het nu. We worden zo vast gepind op dit leven hier en nu. Het leven na dit leven is helemaal uit beeld. Maar weet dit: het leven hier op aarde duurt niet voor eeuwig! Het is eens voorbij. Hij belooft je deze goedheid, als Hij koning mag zijn in jouw leven. Dit is goed nieuws!

Yeshua: Ken je die naam? Jezus! God redt, heil. Als God jouw koning is, dan zal Hij je redden. Redden?! Waarvan? Van de doodstraf. Elk mens hangt de doodstraf boven het hoofd. Waarom?! God heeft je gemaakt en dus behoor je Hem toe. Hij is jouw rechtmatige koning. Elk mens loopt achter andere koningen aan, dan God. Ze negeren Gods uitnodiging om afhankelijk te zijn van Hem en kiezen andere koningen om die te gehoorzamen. Als je Hem de rug toekeert, is dat net alsof je tegen je ouders zegt: Ik kan wel zonder jullie, vlieg toch op! Dat is niet handig…. Sterker, dat is zonde. Je mist je doel, je loopt de verkeerde richting op. Als je zonder God wilt leven, dan loop je richting de hel. De plaats waar God je straffen moet vanwege je keuzes. God zal je oordelen! Maar God biedt je verlossing aan door Jezus Christus. Hij biedt jou redding aan: als jij erkent dat je schuldig ten opzichte van God staat en er spijt van hebt, berouw, dan mag je die zondenlast aan Mij geven, dan zal Ik het dragen voor jou. Ik zal de doodstraf voor jou ondergaan. Ik heb dat al gedaan, toen Ik 2000 jaar geleden aan een kruis stierf. Ik hing daar voor jou! Als je Mij gelooft dan wordt je gered van Gods toorn en je zult leven voor eeuwig! Dat leven is gevuld met Jezus. De God-mens die je lief heeft en alles voor je heeft betaald om eeuwig te kunnen leven.

Dit alles ontvang je als je Hem koning laat zijn in jouw leven. Hoe doe je dat? Kus Zijn lieflijke voeten. plaatje van doorboorde voeten: Dit wilde Jezus ondergaan voor jou. Een spijker dwars door beide voeten heen, vastgenageld aan een kruis om jouw zonden te vergeven. Lieflijke voeten! Zou je deze voeten niet kussen als je ontdekt wat Hij voor je deed?! Als je deze voeten kust, als je Hem lief hebt, als je dit als belangrijkste in je leven erkent, dan komt er vrede, goedheid en redding in je leven! Jezus liefhebben is hetzelfde als zeggen: Ik geloof dat U voor mij zonden bent gestorven! Dat is het evangelie, dat is de goede boodschap. Laat de Heer koning zijn in jouw leven! Laten we bidden.

We vieren avondmaal vanmorgen aan de doorboorde voeten van Jezus. Niet meer aan het kruis! Maar zoals duidelijk werd bij Thomas die eerst twijfelde aan Jezus’ opstanding, zijn de wonden er nog steeds bij de opgestane Jezus. Die wonden zullen er altijd zijn, want daarmee heeft hij ons nieuw leven gekocht en betaald. De prijs is nog steeds zichtbaar. Dat moet in ons leven ook zo zijn. Avondmaal vieren doen we omdat we nooit willen vergeten wat het gekost heeft om ons shalom, tov en Yeshua te geven. Een herinneringsmaaltijd. Het is Jezus zelf die ons dit opdraagt, geen menselijke instelling. De manier waarop we het vieren is heel verschillend, per kerk, dat wel…. Hier zijn we bijvoorbeeld gewend om mensen uit te nodigen die voor het eerst willen deelnemen.