PROGRAMACIÓ SETMANA DE LES ARTS I DE LES LLETRES 7,8,9 i 12 de març (MATÍ)

DIMECRES 7

DIJOUS 8

DIVENDRES 9

DILLUNS 12

DIMARTS 13

8.15-  9.15

1r ESO

Confe-

rència

Gloria Fuertes

sala d’actes

9.15-

10.15

1r BAT

XERRADA LA PREMSA

A LES ESCOLES

sala d’actes

9.45-11.15

2.1 ESO

 

Visita guiada al

 TNC

9:45-

12:45

1.1

Foto-

emoció

aula

10.15-

11.15

4.3.

Taller

 Amb la música, tu pots

aula

4t ESO

Visual i plàstica

 Museu PICASSO 

11-

14:45

1r BAT

FLAMENC

FUSIÓ

sala d’actes

10.30-

11.30

4.3-4.4

 (menys ViP)

Visita Casa Conva-

les-

cència

Institut d’Estu-dis Cata-

lans

(IEC)

10:45-

14:45

1.2

Foto-

emoció

aula

PATI

4.1-4.2

 (menys ViP)

Visita Casa Conva-

les-

cència

Institut d’Estudis Catalans

(IEC)

11:45-

14:45

3.2

Sex Game

aula

11.45-

12.45

2.3 ESO 

Visita guiada al

TNC

11:45-

14:45

2A BAT

Taller filosofia política

aula filosofia

1r BAT

 literatura catalana i universal

Visita guiada al 

Teatre Victòria

11:45-14-45

1r ESO

teatre extraescolar

“Un món d’emocions”

sala d’actes

13:45-

14.45

1.3

Foto-

emoció

aula

2C BAT

Taller filosofia política

aula filosofia

12.45-

13.45

1.4

Foto-

emoció

aula

2B BAT

Taller filosofia política

aula filosofia

13.45-

14.45

PROGRAMACIÓ SETMANA  DE LES ARTS I DE LES LLETRES 7,8,9 i 12 de març   (TARDA)

DIMECRES 7

DIJOUS 8

DIVENDRES 9

DILLUNS 12

15.15-

16.15

2-2 i 2.4:

 La cançó segons Ernest Bombí

 sala d’actes

3.4

Sex Game

aula

16.15-

17.15

2.1 i 2.3:

  La cançó segons Ernest Bombí

sala d’acts

3.1

Sex Game

aula

18:30-19:30

Presentació llibre Ricard Mirabete, Esdeve-niment

per Albert Vilanova

i lectura d’Isabel Mercadé

biblioteca