Nieuwsbrief MegaMestVergisterGroenloNee                                       Groenlo, 28-05-2018

Beste  sympathisanten van de MEGAMESTVERGISTERGROENLONEE,

De Stichting Megamestvergister Groenlo NEE heeft vorige week 4 zienswijzen ingediend tegen de RMS-vergunning. We hebben bezwaar gemaakt tegen:

We zijn enorm geschrokken van de opeenstapeling van fouten in de verschillende vergunningen en het blijkt dat er door alle haast slecht werk afgeleverd is door RMS / ODA / ODRM.

Petitie

We hebben mede dankzij uw medewerking ruim 2000 handtekeningen verzameld. Gelders Natuur en Milieu Federatie  gaat de petitie provinciaal aan gedeputeerde Conny Bieze aanbieden  en de Stichting Mooi Groenlo / Stichting Megamestvergister Groenlo NEE  gaan de petitie aanbieden aan het college van B&W van Oost Gelre.

Procedure

Rechtsbijstandverzekering

Op  moment dat we *beroep gaan aantekenen is de noodzaak van een rechtsbijstandsverekering van belang. We hebben sterke argumenten om de procedure met collectieve deelname van de rechtsbijstandverzekering te realiseren.  U ontvangt op korte termijn van ons een aanvraagformulier waarbij we willen inventariseren wie een rechtsbijstandverzekering heeft en in aanmerking komt voor ontvankelijkheid van het bezwaarschrift tegen de mestfabriek. De ontvankelijkheid heeft betrekking op

Als uw bezwaarschrift ontvankelijk verklaard is, vragen wij u om uw rechtsbijstand- verzekering in te willen schakelen. Aansluitend wordt er een informatieavond georganiseerd om duidelijk uitleg te geven over de beroepsprocedure in combinatie met de rechtsbijstandsverzekering.  

We kijken met veel vertrouwen uit naar de rechtsgang.

Bovenstaande uitleg is natuurlijk een behoorlijk technisch verhaal en voor ons ook zeker geen dagelijkse kost.  Daarom werken we nauw samen met anderen die kundig en ervaren zijn in deze materie maar dat brengt natuurlijk wel de nodige kosten met zich mee. Het brede maatschappelijke draagvlak van deze actie geeft ons team energie om de ongetwijfeld lange en moeilijke strijd voort te zetten maar daar hebben we wel naast uw morele ook uw financiële steun voor nodig.

STEUN ONS DOOR HET DONEREN VAN   

Triodos bank, IBAN nr. NL53TRIO039.02.13.012,

 t.n.v. Stichting Mooi Groenlo o.v.v. MMVGN.