DE SCHOOL MET HET HARTlampje.jpg

Dit missiestatenment verwijst uiteraard naar de naam van de school, maar nog belangrijker ook naar het hart van het kind. Wij willen in ieder geval een plek zijn waar kinderen met al hun verschillen en behoeften optimaal kunnen functioneren.  

Visie 

Je functioneert het beste als je gewaardeerd wordt!

In een groep kinderen zien wij veel verschillen. Wij noemen dat verschillen in talenten. Ieder kind heeft zijn specifieke talenten en die zijn de basis om te komen tot optimaal functioneren.

Wij waarderen de talenten van kinderen, maar wij waarderen ook die zaken waar kinderen meer moeite mee hebben. Op die manier kunnen wij hoge doelen stellen voor ieder kind op eigen niveau.

Veilig

Kinderen kunnen alleen iets leren wanneer ze zich veilig en vertrouwd voelen op school. Wij werken dan ook aan een fijne sfeer in de groepen en de leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit.

Doelen stellen

Een kind is het meest gemotiveerd om te leren als het kind zelf invloed kan uitoefenen op wat het moet leren. Wij noemen dat: “eigenaar zijn van het eigen leerproces”. Ieder kind is hiertoe in staat, echter op verschillend niveau. Kinderen stellen voor zichzelf doelen, werken aan het bereiken daarvan en leggen verantwoording af. Uiteraard worden kinderen geholpen door medeleerlingen, leerkrachten en ouders.

Bij de tijd

Hiermee bedoelen we dat de school midden in de samenleving staat. Maatschappelijke ontwikkelingen komen onze school binnen. Denkt u alleen maar eens hoe ICT het leven en dus ook de school heeft veranderd.

Goede basis

Uiteraard zijn wij een school en op een school dient ook kennis opgedaan worden. Wij houden ons aan de wettelijke eisen en ons schoolbestuur en de onderwijsinspectie controleert dit jaarlijks.