CALENDARI DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS CURS 2018-2019

1ª CONVOCATÒRIA BATXILLER I CICLES

Dilluns

 12/novembre

Dimarts

13/novembre

Dimecres 14/novembre

Dijous

15/novembre

Divendres

16/novembre

1a

COMPR 1r GM

2a

MAT

LCAST

3a

GH

4a

ANG

5a

6a

7a

FOL 1r GM

2ª CONVOCATÒRIA BATXILLER I CICLES / 1ª CONVOCATÒRIA ESO

Dilluns

14/gener

Dimarts

15/gener

Dimecres

16/gener

Dijous

17/gener

Divendres

18/gener

1a

COMPR 1r GM

2a

TEC

LCAST

3a

GH

MUS

4a

LCAT

ANG BAT

5a

FQ, BIO

EPV

V.ÈTICS/REL

6a

7a

FOL 1r GM

2ª CONVOCATÒRIA ESO

Dilluns

6/maig

Dimarts

7/maig

Dimecres

8/maig

Dijous

9/maig

Divendres

10/maig

1a

2a

EF

MAT

TEC

LCAST

3a

MUS

4a

LCAT

ANG

5a

FQ, BIO

EPV

V.ÈTICS/REL

6a

7a