Published using Google Docs
Nolikums
Updated automatically every 5 minutes

CleverCup 2021 sacensību nolikums

NOLIKUMĀ IETVERTIE NOTEIKUMI IR SAISTOŠI VISIEM SACENSĪBU DALĪBNIEKIEM. Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus sacensību nolikumā jebkurā mirklī.

1. Sacensību norise

Kopā tiks organizētas 7 kvalifikācijas kārtas un 1 fināla kārta. Kvalifikācijas kārtas notiks sistēmas http://clevercode.lv (turpmāk CleverCode)  sacensību sadaļā. Visas kārtas noritēs 3 stundas. Sacensību datumi var tikt mainīti savlaicīgi par to paziņojot:

2. Dalībnieki

Kvalifikācijas kārtās var piedalīties jebkurš programmētājs bez vecuma ierobežojumiem, bet fināla kārtai var kvalificēties tikai pamatskolu un vidējās izglītības iestāžu skolēni, kuri izpildījuši kvalifikācijas nosacījumus.

3. Reģistrēšanās

Kvalifikācijas kārta - ir nepieciešams reģistrēties CleverCode sistēmā un iesūtīt kaut vienu uzdevumu jebkurā no sacensību kārtām. To izdarot, skolēns automātiski tiek reģistrēts CleverCup 2019 sacensībām. Lai organizatori varētu sazināties ar dalībnieku, piemēram, uzaicināt uz fināla kārtu, ir nepieciešams savā CleverCode kontā norādīt tālruņa numuru un e-pastu.

Fināla kārta - sacensību organizatori sazināsies ar dalībniekiem caur e-pastu un/vai telefonu. Dalībniekam 1 nedēļas laikā ir jāsniedz apstiprinājums dalībai fināla kārtā. Nesniedzot noteiktajā laikā apstiprinājumu, nākamajam dalībniekam pēc rezultātiem tiks dota iespēja piedalīties finālā.

4. Uzdevumi un vērtēšana

Kvalifikācijas kārtas:

Fināla kārta:

5. Diskvalifikācija

Lietotāji var tikt diskvalificēti no fināla sacensībām, ja tiek novērots plaģiātisms vai cita veida nesportiska uzvedība. Par diskvalifikāciju tiks ziņots tikai fināla kārtā vai sazinoties uzdodot jautājumus.

Finālā dalībnieks var tikt diskvalificēts, ja uzdevumi netiek pildīti individuāli, vai tiek novērota cita nesportiska rīcība.

6. Balvas

Pirmās trīs vietas saņems naudas balvas 150, 100 un 50Eur vērtībā.

7. Datu aizsardzība

Visi sensitīvie lietotāju dati, iegūti CleverCup organizēšanas nolūkiem, tiks izmantoti tikai un vienīgi CleverCup sacensību organizēšanai. Dati netiks nodoti trešajām personām vai publiskoti bez dalībnieka piekrišanas.

8. Jautājumi

Visus jautājumus sūtiet mums uz jgruzis[at]gmail.com.