C:\Users\Beata\Desktop\schowek\herb_1.bmp

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018-2019

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3  września 2018 r.             poniedziałek

Wszystkich Świętych

Zimowa przerwa świąteczna

1 listopada 2018 r.           czwartek

23  grudnia – 31  grudnia 2018 r.

Dzień ustawowo wolny – Nowy Rok

Ferie zimowe

1 stycznia 2019 r.              wtorek

    11 lutego - 24  lutego 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

Dzień ustawowo wolny

- Święto Pracy

            18  kwietnia – 23   kwietnia 2019 r.

1 maja 2019 r.       środa

Dzień ustawowo wolny

- Święto Konstytucji

Dzień ustawowo wolny

– Boże Ciało

                       3 maja 2019 r.      piątek

20 czerwca 2019 r.     czwartek

Zakończenie rocznych zajęć

 dydaktyczno - wychowawczych

Ferie letnie

21  czerwca 2019 r.       piątek

22   czerwca - 31  sierpnia 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

ustalone przez dyrektora szkoły

2 listopada 2018 r.

15 kwietnia 2019 r.

– egzamin ósmoklasisty

16 kwietnia 2019 r.

– egzamin ósmoklasisty

17 kwietnia 2019 r.

– egzamin ósmoklasisty

29 kwietnia 2019 r.

30 kwietnia 2019 r.

2 maja 2019 r.

Spotkania z rodzicami

27  VIII  2018 r.

Spotkanie Dyrektora z Prezydium RR

12  IX  2018 r.

Klasowe Rady Rodziców

18, 19 IX 2018 r..

Zebrania organizacyjne

23    X  2018 r.

Konferencja Rodziców

20, 21  XI  2018r.

Zebrania/Konsultacje

5, 6 II 2019 r.

Zebrania podsumowujące wyniki nauczania

i zachowania za I okres

26   II   2019 r.

Prezydium Rady Rodziców

10, 11  IV 2019 r.

Zebrania/konsultacje

14, 15  V 2019 r.

Konsultacje

  4  VI  2019 r.

Prezydium Rady Rodziców

12   VI  2019 r.

Spotkania z rodzicami klas pierwszych i czwartych

– r. szk. 2019/2020

Ważne terminy

4  IX  2018 r.

Pasowanie na ucznia klasy 1

7  IX  2018 r.

Dni Ziemi Sztumskiej – Korowód

26  X  2018 r.

Podsumowanie konkursu literacko – plastycznego  

„ Dla Niepodległej”                                                  

15  XI 2018 r.

Przegląd pieśni i tańców narodowych

26 – 30 XI 2018 r.

Indywidualne, klasowe spotkania andrzejkowe

10, 11 I  2019 r.

Próbny egzamin ósmoklasisty

17 I 2019 r.

Przewidywane oceny okresowe

24 I  2019 r.

Wystawienie ocen okresowych

29, 30 I  2019 r.

Bale karnawałowe

IV  2019 r.

Dzień otwarty

IV/V  2019 r.

Sprawdzian klas III

15,16,17 IV 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty

3 – 7  VI  2019 r.

Festiwal Nauki

VI  2019 r.

Bal Klas Ósmych

30 V 2019 r.

Przewidywane oceny roczne

6  VI 2019 r.

Wystawienie ocen rocznych i końcowych

8  VI 2019 r.

Festyn szkolny