logotip_o_i_ms_prenovljen

URNIK INTERESNIH DEJAVNOSTI - I.TRILETJE

PRVI DEL – TOREK, 13.15

INTERESNA DEJAVNOST

IZVAJALEC

ČAS IZVAJANJA

UČILNICA

1, 2, 3 GIBAMO SE VSI

MARTINA FELKAR

MELITA ŽERDIN

TOREK, ob 13.15

VELIKA ŠPORTNA DVORANA

PLESNA DEJAVNOST

(2. in 3. razred)

SUZANA Š. KODILA

TOREK, ob 13.15

Učilnica št. 19

LIKOVNO - USTVARJALNI KROŽEK

TANJA K. VUČKO

TOREK, ob 13.15

Učilnica št. 12

LEGO DACTA

ANA CASAR (1.razred)

NATAŠA K. KARAS (2. razred)

IZTOK LAČEN (3. razred)

TOREK, ob 13.15

Učilnica št. 2

Učilnica št. 3

Učilnica št. 4

IGRAJMO SE GLEDALIŠČE

ANDREJA SMODIŠ

TATJANA PETROVIČ

TOREK, ob 13.15

Učilnica št. 1

NARAVOSLOVNI KROŽEK

(2. in 3.razred)

TATJANA FRAS

TOREK, ob 13.15

Učilnica št. 11

USTVARJALNE ROKICE

FILIPINA SALAJ

TOREK, ob 13.15

Učilnica št. 9

ODBOJKA deklice

(1. in 2. razred)

SLAVICA MERTÜK

TOREK, ob 13.15

MALA ŠPORTNA DVORANA

DRUGI DEL

INTERESNA DEJAVNOST

IZVAJALEC

ČAS IZVAJANJA

UČILNICA

OTROŠKI PEVSKI ZBOR

MARIANNE KUZMIČ

PONEDELJEK, 12.15 (1. razred)

PONEDELJEK, 13.00 (2.,3. razred)

Učilnica št. 3

ŠAH – 2. in 3. razred

MIRA AMBRUŠ

PONEDELJEK, 13.30 – 14.00

Učilnica št. 16

KOŠARKA deklice

(1 skupina)

DENIS ČEH

TOREK, 14.15

VELIKA ŠPORTNA DVORANA

(1. tretjina)

KOŠARKA dečki

(2 skupini)

MIRAN SEDONJA

PONEDELJEK, 14.15

SREDA, 14.15

VELIKA ŠPORTNA DVORANA

(1. tretjina)

ODBOJKA deklice (3. razred)

KATJA SAJE

SREDA, 14.15

VELIKA ŠPORTNA DVORANA

(1. tretjina)

ODBOJKA – dečki

DEJAN FUJS

PONEDELJEK, 14.15

VELIKA ŠPORTNA DVORANA

(1. tretjina)

NOGOMET (1. in 2. razred)

TOREK ob 14.15 (1. razred)

ČETRTEK ob 14.15 (2. razred)

MALA ŠPORTNA DVORANA

MINI ROKOMET (2., 3. in 4. razred)

MATEJ ŠAVEL

PONEDELJEK, 14.15

PETEK, 14.15

MALA ŠPORTNA DVORANA

JUDO

PETER RANČIGAJ

SREDA, 14.15

MALA ŠPORTNA DVORANA